Metsät

Metsäpalveluiden tehtävänä on vastata Jyväskylän metsien hoidon suunnittelusta ja huolehtia puutavaran myynnistä sekä korjuusta. Tavoitteena on metsäomaisuuden arvon säilyttäminen. Metsien hoidossa otetaan huomioon aina taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset arvot, jotka painottuvat eri tavoin eri alueilla.

Jyväskylän metsien hoitamisesta vastaa liikenne- ja viheralueiden vastuualue. Kaupungin metsät on jaettu pohjoiseen ja eteläiseen hoitoalueeseen

Palautteet, lähimetsien puunkaatotoiveet, tonttihakkuut sekä polttopuukyselyt: