Ruokamyrkytysepäily

Johtava ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 8013

Hygieenikkoeläinlääkäri
p. 014 266 2370

Ympäristöterveystarkastajat
p. 014 266 2374
p. 014 267 1291
p. 014 266 2387
p. 014 266 2371
p. 014 266 2384
p. 014 266 2377

Ruokamyrkytykset (Ruokavirasto)

Mikäli epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen, ota yhteyttä ympäristöterveystarkastajiin. Elintarvikealan toimijan on, saatuaan tiedon käsittelemänsä elintarvikkeen aiheuttamasta ruokamyrkytyksestä, ilmoitettava siitä välittömästi ympäristöterveystarkastajalle.

Omavalvonnan tulee sisältää toimintaohjeet ilmoittamisesta ja näytteenotosta. Ruokamyrkytyksen aiheuttajaksi epäiltyä elintarviketta ei saa hävittää, vaan sitä on säilytettävä (vähintään 200 g/näyte) kylmässä. Näytteet jäädytetään, mikäli niitä ei voida toimittaa saman vuorokauden aikana laboratorioon.

Johtava ympäristöterveystarkastaja
p. 014 266 8013

Hygieenikkoeläinlääkäri
p. 014 266 2370

Ympäristöterveystarkastajat
p. 014 266 2374
p. 014 267 1291
p. 014 266 2387
p. 014 266 2371
p. 014 266 2384
p. 014 266 2377

Ruokamyrkytykset (Ruokavirasto)