Hyppää pääsisältöön
Kuva
Koivuklapia auringon paisteessa

Jyväskylän kaupunki ei myy valmiiksi pilkottua polttopuuta. Kaupungin omistamilta mailta on mahdollista kerätä maksutta polttopuuksi kelpaavaa puuta alle kirjattujen pelisääntöjen rajoissa. Pieniä puutavaraeriä voidaan myös myydä polttopuiksi.  

Hakkuutähde

Kaupungin mailta on mahdollista kerätä hakkuun jälkeen maassa olevaa hakkuutähdettä polttopuiksi sen jälkeen, kun työt alueella on suoritettu loppuun. Polttopuun keruukohteita löytyy useimmiten työn alla olevilta lähimetsäkohteilta. Hakkuutähteiksi luetaan muun maussa maahan jääneet latvukset, oksat ja vikaisuuksien vuoksi lumpatut lyhyet puunpätkät. Hakkuutähteiden kerääminen on maksutonta. 

Hakkuutähteistä kertyvä polttopuun määrä on yleensä melko pieni. Mikäli löydät hakkuualalta suuremman määrän polttopuuksi kelpaavaa hakkuutähdettä tai puuta, varmista kaupungilta ennen polttopuusavottaan ryhtymistä, että polttopuun kerääminen alueella on sallittua. Ole yhteydessä myös, mikäli olet epävarma maanomistuksesta tai siitä tullaanko töitä alueella vielä jatkamaan. 

Maahan raivattu pienpuusto

Joskus raivauskohteilta löytyy polttopuuksi kelpaavaa pienpuustoa. Tällaisissa kohteissa on oltava yhteydessä ennen työhön ryhtymistä ja varmistaa ettei kyseessä ole esimerkiksi sellainen alue, jolta risut tullaan kasaamaan ja ajamaan energiapuuksi. Maahan raivatun pienpuuston kerääminen on useimmiten maksutonta. 

Tuulenkaadot

Kaatuneita puita käydään kaupungin toimesta korjaamassa tarvittavilta paikoilta, mutta pääosin tuulenkaadot jäävät metsään lahopuiksi monimuotoisuutta lisäämään. Mikäli kaatuneita puita on enemmän, noudatetaan niiden poistamisessa metsätuholakia

Toisinaan tuulenkaatoja tulee sellaisille paikoille, joihin niitä ei voi jättää, esimerkiksi paljon käytetylle ulkoilualueelle, reitin tuntumaan, tontin lähimaastoon tai muulla tavoin häiritsevälle paikalle. Tällaisten puiden osalta on mahdollista myös sopia, että kaupunki myy puun polttopuiksi. Tuulenkaadoista sovitaan aina erikseen, eikä niitä saa lähteä tekemään ilman lupaa. Tuulenkaadoissa voi olla vaarallisia jännitteitä, eikä niiden lähelle ole turvallista mennä. Kallellaan tai konkelossa olevia puita ei saa lähteä tekemään omatoimisesti. Tuulenkaadoista peritty hinta määritellään puumäärän mukaan, minimilasku on 20 e. 

Muut myytävät puutavaraerät

Kaupungin metsistä hakattava puutavara myydään pääsääntöisesti kilpailutetulle puukauppakumppanille. Toisinaan metsästä hakataan pieniä puutavaraeriä ja kaadetaan yksittäisiä puita, joita on mahdollista myydä polttopuiksi. Myytäviä puutavaraeriä tulee hyvin epäsäännöllisesti, joten ei kannata jättää polttopuuhuoltoa sen varaan. Myytävien puutavaraerien osalta hinta määritellään puumäärän mukaan, minimilasku on 20 e. 

 

Ota yhteyttä Jyväskylän sähköisen palautepalvelun kautta.  

Asioiminen hoituu myös Palvelupiste Hannikaisessa tai soittamalla numeroon 014 266 0108.