Puutavaran myynti

Jyväskylän kaupungin metsien hakkuumäärät ovat puuston kasvuun ja kokonaispuuston määrään suhteutettuna maltillisia. Vuosittain myytävä puumäärä on noin 33 500 m3 , josta noin 5 000 m3 hakataan rakennettavilta alueilta. Energiapuuta myydään noin 16 000 m3 vuodessa. Kokonaisuudessaan metsäohjelman linjausten mukaiset hakkuut (ilman rakennettavien alueiden hakkuita) ovat noin 53 % kaupungin omistamien metsien kasvusta. Asemakaavoitetut alueet kuuluvat PEFC-sertifioinnin piiriin, muutoin metsät ovat FSC-sertifioituja.

Puun myynti tapahtuu pääosin pystykaupalla ja korjuu koneellisesti. Kaupungin puukauppa on kilpailutettu syksyllä 2018 ja puukauppakumppani vuosille 2019-2021 on UPM.

 

Säästöpuuryhmä