Päiväkodit

Päiväkodeissa lapset toimivat ryhmissä ja pienryhmissä lapsen tarpeen ja iän mukaisesti.  Päiväkodit ovat avoinna pääsääntöisesti klo 6.30–17.00. 

Vuorohoitoa järjestetään pääsääntöisesti arkipäivisin klo 5-22.30 välisenä aikana Kangasvuoren, Korpilahden, Kotimäen, Kukkumäen, Kuokkalan, Myllytuvan, Liinalammin ja Luhtisen päiväkodeissa.  

Yö- ja viikonloppuhoito on keskitetty Tapiolan päiväkotiin. 

Ruotsinkielistä varhaiskasvatusta järjestetään Onnimannin päiväkodissa Kuokkalassa.

Tilapäistä hoitoa on enintään 5 päivää kuukaudessa tapahtuva satunnainen hoito ja siitä peritään kiinteä päivämaksu. Hoidosta sovitaan päiväkodin johtajan kanssa. Tilapäisen hoidon ajalta ei ole oikeutta kotihoidon eikä yksityisen hoidon tukeen.

Perhe voi myös hakea palvelusetelin yksityiseen varhaiskasvatukseen. Jyväskylän kaupungin yksityiset päiväkodit löytyy Päiväkodit -sivuilta.