Hyppää pääsisältöön
Kuva
Uusia opiskelijoita seisoo Jyväskylän ammattikorkeakoulun avajaistilaisuudessa Paviljongissa. Kuva Helena Kujala

Oppivelvollisuus laajentui 1.8.2021 - kuka on oppivelvollinen? 

 • Uuden oppivelvollisuuslain mukaan oppivelvollisuus kestää siihen saakka, kunnes nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). 
 • Perusopetuksen suorittaneella on velvollisuus hakeutua koulutukseen niin kauan, kunnes aloittaa opiskelun oppivelvollisuuden suorittamiseen soveltuvassa koulutuksessa tai täyttää 18 vuotta.  
 • Perusopetuksen järjestäjän tehtävänä on ohjata ja valvoa, että sen opiskelijana oleva oppivelvollinen täyttää hakeutumisvelvollisuutensa. Ohjaus- ja valvontavastuu päättyy perusopetuksen jälkeisen koulutuksen järjestäjän ohjaus- ja valvontavastuun alkaessa tai viimeistään ministeriön vuosittain päättämänä ajankohtana elokuun loppupuolella.

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Oppivelvollisuuden laajentuminen

Jyväskylässä nuorten ja aikuisten lukiokoulutusta tarjoavat Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian Gradia-lukiot sekä Jyväskylän yliopiston Normaalikoulun lukio.  

Tälle sivulle on koottu Jyväskylässä tarjolla olevia lukio- ja ammatillisen koulutuksen vaihtoehtoja.

Lukiokoulutusta nuorille ja aikuisille 

Lukiokoulutus tarjoaa opiskelijalle yleissivistävän koulutusväylän perusopetuksen jälkeen. Lukio-opinnot kestävät yleensä kolme vuotta ja lopuksi suoritetaan ylioppilastutkinto.  

Opiskella voi lukiossa tai aikuislukiossa​, jossa tutkintotavoitteisen opiskelun lisäksi on mahdollista opiskella myös yksittäisiä lukioaineita ilman yläikärajaa. Lukion koko oppimäärän suorittamiseen tai ylioppilastutkintoon tähtäävä tutkintotavoitteinen opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Oppivelvollisille maksuttomia ovat lisäksi mm. lukio-opinnoissa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit sekä ylioppilastutkinnon suorittaminen. 

Gradia-lukioihin kuuluvat Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio. Lisäksi erilaiset etälukiot järjestävät lukiokoulutusta kokonaan verkko-opintoina. Korpilahdella sijaitseva Alkio-opisto tarjoaa myös yksittäisiä lukiokursseja. 

Tutkintotavoitteisesti opiskeleville lukioissa on tarjolla monia eri linja- ja polkuvaihtoehtoja, joissa opiskelijan on mahdollista painottaa opintoja itseään kiinnostavaan sisältöön. Painotuksia voivat olla esimerkiksi urheilu, musiikki, yrittäjyys, tiimitaidot, luonnontieteet, informaatioteknologia tai kansainvälisyys. Jyväskylän Lyseon lukion IB-linja tarjoaa mahdollisuuden opiskella lukio-opintoja englannin kielellä.  

Lisäksi Gradia-lukiot sekä Jyväskylän yliopiston Normaalikoulun lukio tarjoavat opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa korkeakouluopintoja jo lukio-opintojen aikana EduFutura-yhteistyön kautta.  

Lukio-opintoja sekä ylioppilastutkinnon voi suorittaa myös yhtäaikaisesti ammatillisen perustutkinnon kanssa. Lue lisää kahden tutkinnon opintojen suorittamisesta Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradiassa

Lukio-opintojen jälkeen on mahdollista hakeutua jatko-opintoihin yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin tai ammatilliseen koulutukseen.  

Lisätietoa lukio-opiskelusta löydät koulutuksen järjestäjien omilta verkkosivuilta: 

Ammatillinen koulutus tuottaa osaajia työelämän tarpeisiin 

Ammatillinen koulutus tarjoaa kaikenikäisille opiskelijoille mahdollisuuden hankkia ja osoittaa työelämässä tarvittavaa ammatillista osaamista, tietoja ja taitoja. 

Ammatillista koulutusta ovat eri alojen perustutkinnot, ammattitutkinnot sekä erikoisammattitutkinnot. Lisäksi järjestetään muuta lisä- ja täydennyskoulutusta, esimerkiksi lupakortti- ja lyhytkoulutuksia, sekä tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA). Opiskelun kesto on aina yksilöllinen, sillä se riippuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta sekä koulutuksen sisällöistä ja tavoitteista. 

Ammatilliseen koulutukseen voivat hakeutua perusopetuksen päättäneet nuoret sekä muut vailla ammatillista tutkintoa tai osaamista olevat, myös työelämässä olevat aikuiset. Hakutapoja on kaksi: ensisijaisesti nuorille suunnattu yhteishaku sekä kaikille avoin jatkuva haku, jonka kautta opinnot on mahdollista aloittaa joustavasti läpi vuoden. Ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoja ovat myös oppisopimus- sekä työvoimakoulutus

Ammatillista koulutusta tarjoavat Jyväskylässä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Jyväskylän kristillinen opisto, Jyväskylän palvelualan opisto sekä Ammattiopisto Spesia, jolla on vaativan erityisen tuen koulutustehtävä. Ammattiopisto Spesia järjestää tehtävään perustuen myös työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa koulutusta (TELMA). 

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian järjestämään ammatilliseen tutkintokoulutukseen on mahdollista yhdistää myös lukio-opintoja, korkeakouluopintoja tai harrastuneisuutta.  

Opetus perustutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä valmentavissa koulutuksissa (TUVA, TELMA) on opiskelijalle maksutonta. Oppivelvollisille maksuttomia ovat lisäksi mm. opiskeluun liittyvät oppimateriaalit, työasut ja -välineet sekä välttämättömät alakohtaiset pätevyydet ja lupakortit. 

Ammatilliset tutkinnot antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin sekä ammattikorkeakouluihin.  

Tutustu lisää   

 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia - Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia tarjoaa nuorille ja aikuisille ammatillista ja lukiokoulutusta, tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA), aikuisten perusopetusta sekä taiteen perusopetusta musiikissa ja tanssissa.  Gradiassa voi opiskella ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erityisammattitutkinnon tai tutkinnon osia, osallistua lupakortti- ja lyhytkoulutuksiin, tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen tai aikuisten perusopetukseen sekä harrastaa monipuolisesti musiikkia ja tanssia.  
 • Urheilijana Gradiassa 
 • Kahden tutkinnon opinnot 
 • Korkeakouluopintoja EduFutura-yhteistyön kautta 
 • Jyväskylän kristillinen opisto Jyväskylän kristillinen opisto järjestää nuorille ja aikuisille vapaan sivistystyön koulutusta, ammatillista koulutusta, aikuisten perusopetusta, tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA) sekä lyhytkursseja.  
 • Jyväskylän palvelualan opisto - Jyväskylän palvelualan opistossa voi opiskella kokiksi, toimitilahuoltajaksi tai kodinhuoltajaksi ravintola- ja catering-alan tai puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnoissa. Lisäksi voi päivittää osaamista opiskelemalla yksittäisiä tutkinnon osia tai työn ohessa oppisopimuksella.
 • Ammattiopisto Spesia  - Ammattiopisto Spesia järjestää ammatillista ja valmentavaa koulutusta (TUVA, TELMA) nuorille ja aikuisille, jotka tarvitsevat opintoihinsa yksilöllistä tukea.
 • Oppisopimuskoulutus 
 • Työvoimakoulutus