Hyppää pääsisältöön

28.3.2024

Kuva
karttakuva, jossa uusi tielinja merkittynä. Kuva A-Insinöörit Oy
Valtateiden 4 ja 9 parantamiseksi Vaajakoskelle laadittavista asemakaavoista on valmistunut uudet ehdotukset. Kaavaehdotukset ovat kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä 2.4. Lisäksi käsiteltävänä on muun muassa kaavamuutoksia Palokasta ja Killeriltä.

Vaajakosken ohitustien mahdollistavat kaavat uudelleen ehdotusvaiheeseen

Jyskän, Vaajakosken, Varassaaren, Kanavuoren ja Ruokosaaren alueille suunnitteilla olevan ohitustien asemakaavan muutos ja laajennus oli nähtävänä viime elokuussa 2023. Saadun palautteen ja tarkentuneen tiesuunnittelun johdosta kaavaratkaisuun on tullut merkittäviä muutoksia. Muutoksien vuoksi alueen asemakaavan muutokset ja laajennukset ovat uudelleen ehdotusvaiheen lautakuntakäsittelyssä.

Suunnitellun ohitustien varrelta on aiemmissa asemakaavaehdotuksissa olleita alueita muutettu suojaviheralueiksi muun muassa Haapatien läheisyydessä ja Metsälehmuksentien teollisuusalueella sekä Varikkotien varrella kaavamuutosaluetta laajentamalla. Haapalahden kohdalla puolestaan suojaviheraluetta on muutettu rautatiealueeksi. Asemakaavan muutosaluetta on laajennettu Hupelintien itäpäässä sekä Tikkutehtaantien ja Vaajakoskentien kulmauksessa. Hupelissa Laurinniementien varrelta kaavamuutosalueesta on rajattu pois asuinkiinteistö. Tiealuetta on laajennettu Kanavuoressa Saltunlahden kohdalla ja toisaalta pienennetty esimerkiksi Huvikujan osalta Kairahdan suunnalla.

Kaupunkirakennelautakunnan hyväksyessä kaavaehdotukset ne asetetaan nähtäville, jolloin niistä voi jättää kirjallisen muistutuksen kaupungin kirjaamoon. Nähtävilläoloaikana järjestetään kaikille avoin asukastilaisuus.

Tutustu kaava-aineistoihin:
-    Vaajakosken ohitustien pohjoisosan kaava
-    Vaajakosken ohitustien eteläosan kaava

Palokkaan asumista ja liiketilaa

Palokantorin läheisyydessä, Olavintiellä sijaitsevan liikekeskuksen tilalle on suunnitteilla kolme kerrostaloa. Talot tulee istuttaa maastonmuotoihin siten, että ne avautuvat torin ja puiston suuntaan neljäkerroksisina. Korkein, Olavintien kiertoliittymän läheisyyteen esitetty rakennusosa käsittää seitsemän kokonaista kerrosta ja rinteeseen sijoitetun osittaisen kerroksen. Kaavamuutos on hyväksymiskäsittelyssä. Ehdotusvaiheessa saadun palautteen ja tarkentuneen suunnittelun johdosta liike- ja toimistotilojen lukumäärää on kasvatettu yhdestä kolmeen: jokaisessa rakennuksessa tulee olla vähintään yksi. Lisäksi yhteisöllinen asuminen edellyttää laadukkaita yhteistiloja, joiden tulee olla muunnettavissa liike- ja toimistotiloiksi tarvittaessa. Rakennuksien käyttöä ympärivuorokautiseen palveluasumiseen on rajoitettu neljäsosaan kokonaisrakennusoikeudesta. Kaava on vaikutuksiltaan merkittävä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Ollilantiellä pienteollisuusrakennusten kortteli muutetaan asumiselle. Kaavaehdotuksessa suunnittelualueella sijaitseva yksikerroksinen pienteollisuusrakennus korvataan rivitaloilla tai muilla kytketyillä pientaloilla. Alueella sijaitseva omakotitalo pihoineen säilyy entisellään. Alueen rakennusoikeus pienenee lähes 2700 kerrosalametrillä nykyisestä.

Tutustu kaavamuutoksiin:
-    Olavintien kaava 
-    Ollilantien kaava

Killerin aluetta kehitetään

Raviradasta ja monista muista urheilumahdollisuuksistaan tunnetulla Killerin alueella on tarkasteltu alueen pysäköintiratkaisuja ja niiden käyttöä erilaisten tapahtumien järjestämispaikkana. Hyväksyttävänä olevalla kaavamuutoksella mahdollistetaan alueen palveluiden kehittäminen sekä esitetään uusi sijainti raviradan puoleisen Vesangantien liittymälle aukioineen.

Tutustu Killerin kaavamuutokseen

Kokouksen esityslista ja pöytäkirja

Kaikki kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen etenevät asiat ovat luettavissa liitteineen lautakunnan kokouksen esityslistalta. Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.