Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kirpputoritavaraa
Pääsisältö

Ilmoituksen, mainoksen tai opasteen sijoittamiselle katu- tai muulle yleiselle alueelle tulee saada lupa maanomistajalta eli kaupungilta. Jyväskylän kaupungilla lupa haetaan yleisten alueiden ylläpidosta vastaavalta Kaupunkirakenteen toimialalta. Yksityishenkilöiden asettamille ja välittömästi tapahtuman jälkeen poistamille hää- tai juhlaopasteille ei kuitenkaan edellytetä lupaa.

Yritysten opasteet

Yritysopasteet

Yritysopastetauluissa on tyypillisesti useamman alueella tai kadulla toimivan yrityksen nimi tai muita tietoja. Ohessa on kartta nykyisten yritysopastetaulujen paikoista, joiden lisäksi uusia tauluja on mahdollista saada myös muille alueille kysynnän mukaisesti. Yritysopastetaulujen opastepaikkoja myy ja ylläpitää Suomen Alueopaste Oy.

Lisätietoja: www.suomenalueopaste.fi

Kartta nykyisistä yritysopastetaulupaikoista (pdf)

Palvelukohdeopasteet

Palvelukohdeopasteet opastavat tienkäyttäjiä palveleviin kohteisiin. Opasteet ovat ruskea- tai sinipohjaisia ja niissä on symboli kuvaamassa opastettavan kohteen palveluita. Taajamassa palvelukohdeopasteita käytetään vain erityiskohteissa, esimerkiksi huvipuiston tai valtakunnallisesti merkittävän kohteen opastamisessa.

Osoiteviitta

Taajama-alueilla useimpien kohteiden opastamiseksi riittää olemassa olevaan osoitejärjestelmään ja paikannimiin perustuva viitoitus. Mustapohjaista osoiteviittaa käytetään lähinnä merkittävimpien virastojen tai laitosten opastamiseksi. Yrityskohteita voidaan opastaa osoiteviitalla vain jos opastamiselle on erityinen syy.

Katualueille sijoitettavat tapahtumakyltit ja mainonta

Tapahtumakyltit

Lyhytkestoisesti esillä pidettävälle tapahtumakylteille on mahdollista saada lupa urheilu-, kulttuuri-, tai muun paikallisen yleisötapahtuman yhteydessä. Tyypillinen esimerkki tapahtumakylteistä ovat sirkuskyltit. Lyhytkestoisissa tapahtumissa lupa voidaan myöntää korkeintaan 14 vuorokauden ajaksi ja vain keskustan ruutukaava-alueen ulkopuolisille alueille. Tapahtumakyltissä tulee esittää tapahtumassa kävijän kannalta oleelliset tiedot, esimerkiksi tapahtuman nimi, sekä tapahtumapaikka ja -aika. Pelkästään mainosarvoa sisältäviä kylttejä ei sallita. Tapahtumajärjestäjien kannattaa tiedotuksessaan hyödyntää myös kaupungin yleisiä ilmoitustauluja.

Lupa tilapäisesti asetettaville tapahtumakylteille haetaan tapahtumaluvan yhteydessä. Jos tapahtuman järjestäminen ei edellytä tapahtumalupaa, haetaan lupa tapahtumakylteille erillisellä hakemuksella. Lupahakemuksen liitteenä hakijan tulee toimittaa tapahtumakylttien sijainnit osoittava karttaote, sekä valokuva tai muu havainnollinen selvitys asetettavasta kyltistä ja sen sisältämästä informaatiosta. Tapahtumakylttien sijoittamisessa noudatetaan kaupungin ohjetta tapahtumakylttien sijoittelusta.

Ohje tapahtumakylttien ja työmaaopasteiden sijoittamisesta katualueelle (pdf)

Hae lupaa tapahtumakyltille

Maatarrat

Maatarrat soveltuvat jalankulkualueille, kunhan huolellisella sijoittelulla ja materiaalivalinnalla varmistutaan siitä, ettei maatarra aiheuta liukastumisvaaraa. Kuten muille tapahtumailmoituksille, myös maatarroille voidaan myöntää lupa vain paikallisen tapahtuman yhteydessä.

Työmaaopasteet

Työmaakohteiden opasteille on mahdollista saada kaupungin lupa rakennusluvan käsittelyn yhteydessä. Opasteesta tulee selkeästi ilmetä työkohteen numero tai osoite, minkä lisäksi voidaan mainita urakoitsijan tai muun toimijan nimi. Opasteen sijoittamisessa noudatetaan kaupungin ohjetta tapahtumakylttien ja työmaaopasteiden sijoittelusta.

Banderollit ja kävelykeskustan alue

Kävelykadulla on käytössä 6 banderollipaikkaa, katsoi tarkemmin Tapahtumakaupunki Jyväskylä -sivuilta. Kävelykeskustan alueella on kivijalkaliikkeillä mahdollisuus pitää siirrettävää mainostelinettä eli A-standia Jyväskylän kävelykeskustan toimintaa ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Periaatteet löytyvät Kävelykatu –sivulta.

Mainostaminen

Katualueilla mainostaminen on mahdollista erillisissä mainontavälineissä, joista kaupungilla on pitkäkestoisia sopimuksia mainontayritysten kanssa. Sopimuksiin sisältyy mm. pysäkkikatoksissa sekä valaisin-ja mainospylväissä toteutettava mainonta.

Atlas Media Oy Valaisinpylväsmainonta
Clear Channel Suomi Oy Mainospilarit ja -taulut, pysäkkikatosten mainonta
JC Decaux Finland Oy Mainospilarit ja –taulut, pysäkkikatosten mainonta
Jet Lane Finland Oy Valaisinpylväsmainonta
Seerumi Oy Medianäytöt Kauppakadun varrella sijaitsevista kiinteistöistä mm. Jyväskeskus

Luvattomien opasteiden ja mainosten poistaminen

Kaupunki voi poistaa luvattomat tai luvan vastaiset mainokset, ilmoitukset ja opasteet niiden asettajan kustannuksella. Poistettuja tuotteita, joilla arvioidaan olevan olennaista rahallista arvoa, säilytetään 30 vuorokauden ajan, jona aikana ne ovat noudettavissa kaupungin osoittamasta paikasta maksua vastaan.

 

Asiasanat:  
tapahtuma
opaste
mainos