Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kolme lasta istuu käsikädessä, kasvot eivät näy. Kuva Dolly Aittanen
Pääsisältö

Oppilas- ja opiskelijahuolto tukee lapsen ja nuoren terveyttä, hyvinvointia ja oppimista ja sitä toteutetaan kouluilla ja oppilaitoksissa yhteisöllisin ja yksilöllisin keinoin. Oppilas- ja opiskelijahuolto on opetussuunnitelman mukaista toimintaa ja sitä toteuttavat kaikki oppilaitoksen työntekijät, opettajat, koulupsykologit ja –kuraattorit, kouluterveydenhoitajat ja –lääkärit.

Jokaisessa koulussa on opiskeluhuoltosuunnitelma, jolla edistetään yhteisöllisiä toimintatapoja ja –kulttuuria. Koulussa toimii monialainen opiskeluhuoltoryhmä, jonka tehtävänä on koko yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen.

Oppilaat, opiskelijat, vanhemmat ja opettajat voivat ottaa suoraan yhteyttä oppilas- ja opiskelijahuollon työntekijöihin.

Tarvittaessa oppilas- ja opiskeluhuollon sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon työntekijät tekevät yhteistyötä myös muiden viranomaisten kanssa ja konsultoivat muita lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Lisätietoja oppilas- ja opiskelijahuollon palveluista: 
palvelupäällikkö Seppo Huhtiniemi, p. 050 563 2418

Asiasanat:  
oppiminen
tuki
kuraattori
koulupsykologi
oppilas
koululainen
koulu