Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kolme oppilasta istuu lattialla tutkien koodaustehtävää

Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7—16-vuotiaita.

Jokainen Suomessa vakinaisesti asuva lapsi on oppivelvollinen. Tämä koskee myös Suomessa vakituisesti asuvia maahanmuuttajataustaisia lapsia. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta, mutta on mahdollista aloittaa koulu myös vuotta aiemmin tai myöhemmin. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen 1 - 9 luokat on suoritettu tai kun koulun aloituksesta on kulunut kymmenen vuotta.

Opetusryhmät muodostetaan vuosiluokittain. Kuuden ensimmäisen vuoden aikana opetusta antaa yleensä luokanopettaja, joka opettaa kaikkia tai useimpia aineita. Vuosiluokille 7-9 opetus on tavallisesti aineenopetusta, jolloin eri oppiaineita opettavat aineenopettajat.

Yhä useampi jyväskyläläinen lapsi käy koulua yhtenäiskoulussa. Yhtenäiskoulu kokoaa eri-ikäiset koululaiset saman katon alle. Opetusta annetaan vuosiluokittain. Yhteistyötä tehdään vuosiluokkien kesken ja usein koko koulua koskeva toiminta on yhteistä. Jyväskylän kouluissa on 13 600 oppilasta. 

Opetushallitus päättää opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä vahvistamalla opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta jokainen opetuksen järjestäjä on laatinut paikallisen perusopetuksen opetussuunnitelman.