Vieraiden kielten opiskelu

Kieltenopetuksen valikoima Jyväskylässä

Kaikki koulut
A1-kieli > EN
A2-kieli > SA, RA, VE, ES
B1-kieli > RU
B2-kieli > SA, RA, VE, ES

Kuokkalan yhtenäiskoulu
A1-kieli > EN, RU, SU*
A2-kieli > SA, RA, VE, ES, EN*

Kielten opetuksen kokeilukoulut
A1-kieli > EN, RU, SA, VE
A2-kieli > EN, SA, RA, VE, ES

EN=englanti, RU=ruotsi, SA=saksa, RA=ranska, VE=venäjä, ES=espanja
*Ruotsinkielisessä opetusryhmässä A1-kielenä on suomi ja A2-kielenä englanti.

Vieraita kieliä tarvitaan niin ammatillisessa koulutuksessa kuin lukiossakin. Koulussa opiskeltu vieras kieli antaa hyvän pohjan oppia kieliä myös myöhemmin aikuisena.

Ensimmäisen vieraan kielen, A1-kielen, opiskelu alkaa 2. luokalta. Jyväskylän kaupungin kouluissa A1-kielenä opiskellaan englantia 1-3 tuntia viikossa riippuen vuosiluokasta. Ruotsinkielistä opetusta tarjoavan Kuokkalan Svenska Skolan oppilaat opiskelevat A1-kielenä äidinkielen omaista suomea.

Lukuvuoden 2019-2020 A1-kielen opiskelu alkaa jo ensimmäiseltä luokalta. Valittavina olevien kielten valikoima vaihtelee kunnittain. Jyväskylän kaupungin toimintasäännön mukaisesti, sivistyslautakunta päättää Jyväskylän koulujen kieliohjelmasta. Tulevat ensimmäisen luokan oppilaat ovat valinneet A1-kielivaihtoehdon ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä. Tieto perustettavista kieliryhmistä saadaan 4.4.2019, kun ensimmäisen luokan oppilaaksiottopäätökset on tehty.

Lukuvuonna 2018-2019 Jyväskylän perusopetus on mukana opetushallituksen hankkeessa, jossa A1-kielen opiskelu on aloitettu ensimmäiseltä luokalta. Kokeilussa mukana ovat Haapaniemen, Halssilan, Keltinmäen, Korpilahden, Muuratsalon, Nenäinniemen, Puuppolan, Säynätsalon, Tikan, Tikkalan, Tikkakosken ja Vaajakummun kouluissa A1-kielenä opiskellaan englantia. 

Vapaaehtoisen kielen, A2-kielen opiskelu alkaa neljännellä luokalla. A2-kieli on vapaaehtoinen valittaessa, mutta pakollinen valittuna, eikä kielen opiskelua voi keskeyttää ilman erityisen painavia perusteita. A2-kieltä opiskellaan kaksi tuntia viikossa. Yläkoulussa A2-kieli luetaan yhdeksi valinnaisaineeksi. Kieliryhmän perustamiseen tarvitaan vähintään 12 oppilasta. Mikäli ryhmää ei synny omaan kouluun, on oppilaalla oikeus siirtyä toisen koulun kieliryhmään. Mahdollisia koulumatkan kustannuksista ei korvata, vaan kustannuksista vastaavat huoltajat.

Kolmasluokkalaiset valitsevat neljännellä luokalla aloitettavan A2-kielen tammikuussa. Perheet saavat hyvissä ajoin Wilma-viestin, jossa ohjeistetaan tarkemmin kielivalinnan tekemisestä.

Lisätietoja A2-kieliryhmistä
 

B1-kieli: Ruotsi kaikissa koulussa. Monikulttuuristen oppilaiden (äidinkielenä muu kuin suomi) B1-kielen opiskelu ratkaistaan yksilökohtaisesti.
B2-kieli: Kielivalinta tehdään seitsemännen luokan tammikuussa. Valinnaista B2-kieltä opiskellaan 9. luokan loppuun asti kaksi tuntia viikossa. Kieliryhmän perustamiseen tarvitaan vähintään 12 oppilasta.

Jyväskylässä on mahdollisuus myös englannin- tai ruotsinkieliseen opetukseen sekä englantipainotteiseen opetukseen.

Lisätietoja:
palvelupäällikkö Pia Bärlund, p. 014 266 4889
pia.barlund[at]jkl.fi

 

Kieltenopetuksen valikoima Jyväskylässä

Kaikki koulut
A1-kieli > EN
A2-kieli > SA, RA, VE, ES
B1-kieli > RU
B2-kieli > SA, RA, VE, ES

Kuokkalan yhtenäiskoulu
A1-kieli > EN, RU, SU*
A2-kieli > SA, RA, VE, ES, EN*

Kielten opetuksen kokeilukoulut
A1-kieli > EN, RU, SA, VE
A2-kieli > EN, SA, RA, VE, ES

EN=englanti, RU=ruotsi, SA=saksa, RA=ranska, VE=venäjä, ES=espanja
*Ruotsinkielisessä opetusryhmässä A1-kielenä on suomi ja A2-kielenä englanti.