Vieraiden kielten opiskelu

Kieltenopetuksen valikoima Jyväskylässä

Kaikki koulut
A1-kieli > EN, SA, RA, VE
A2-kieli > SA, RA, VE, ES
B1-kieli > RU
B2-kieli > SA, RA, VE, ES

Kuokkalan yhtenäiskoulu
A1-kieli > EN, RU, SU*
A2-kieli > SA, RA, VE, ES, EN*

EN=englanti, RU=ruotsi, SA=saksa, RA=ranska, VE=venäjä, ES=espanja
*Ruotsinkielisessä opetusryhmässä A1-kielenä on suomi ja A2-kielenä englanti.

Vieraita kieliä tarvitaan niin ammatillisessa koulutuksessa kuin lukiossakin. Koulussa opiskeltu vieras kieli antaa hyvän pohjan oppia kieliä myös myöhemmin aikuisena.

Ensimmäisen vieraan kielen, A1-kielen, opiskelu alkaa lukuvuonna 2019-2020 jo ensimmäiseltä luokalta. Valittavia kieliä ovat englanti, saksa, ranska tai venäjä. A1-kielivalinta tehdään Wilma-järjestelmässä, ensimmäiselle luokalle ilmoittautumisen yhteydessä. Elokuussa 2019 aloittavien eppuluokkalaisten A1-kieleksi valikoitui englannin kieli.

Vapaaehtoisen kielen, A2-kielen opiskelu alkaa neljännellä luokalla. A2-kieli on vapaaehtoinen valittaessa, mutta pakollinen valittuna, eikä kielen opiskelua voi keskeyttää ilman erityisen painavia perusteita. A2-kieltä opiskellaan kaksi tuntia viikossa. Yläkoulussa A2-kieli luetaan yhdeksi valinnaisaineeksi. Kieliryhmän perustamiseen tarvitaan vähintään 12 oppilasta. Mikäli ryhmää ei synny omaan kouluun, on oppilaalla oikeus siirtyä toisen koulun kieliryhmään. Mahdollisia koulumatkan kustannuksista ei korvata, vaan kustannuksista vastaavat huoltajat.

Kolmasluokkalaiset valitsevat neljännellä luokalla aloitettavan A2-kielen tammikuussa. Perheet saavat hyvissä ajoin Wilma-viestin, jossa ohjeistetaan tarkemmin kielivalinnan tekemisestä.

Lisätietoja A2-kieliryhmistä
 

B1-kieli: Ruotsi kaikissa koulussa. Monikulttuuristen oppilaiden (äidinkielenä muu kuin suomi) B1-kielen opiskelu ratkaistaan yksilökohtaisesti.
B2-kieli: Kielivalinta tehdään seitsemännen luokan tammikuussa. Valinnaista B2-kieltä opiskellaan 9. luokan loppuun asti kaksi tuntia viikossa. Kieliryhmän perustamiseen tarvitaan vähintään 12 oppilasta.

Jyväskylässä on mahdollisuus myös englannin- tai ruotsinkieliseen opetukseen sekä englantipainotteiseen opetukseen.

Lisätietoja:
palvelupäällikkö Pia Bärlund, p. 014 266 4889
pia.barlund[at]jkl.fi

 

Kieltenopetuksen valikoima Jyväskylässä

Kaikki koulut
A1-kieli > EN, SA, RA, VE
A2-kieli > SA, RA, VE, ES
B1-kieli > RU
B2-kieli > SA, RA, VE, ES

Kuokkalan yhtenäiskoulu
A1-kieli > EN, RU, SU*
A2-kieli > SA, RA, VE, ES, EN*

EN=englanti, RU=ruotsi, SA=saksa, RA=ranska, VE=venäjä, ES=espanja
*Ruotsinkielisessä opetusryhmässä A1-kielenä on suomi ja A2-kielenä englanti.