Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pienet oppilaat istuvat lattialla ja viittaavat. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Jyväskylän kaupungin kouluissa opiskelee noin 1250 oppilasta, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Jyväskylän koulujen suurimpia kieliryhmiä ovat ukraina, venäjä, arabia, farsi (persia, dari) ja englanti.

Perusopetuksen valmistava opetus

Jyväskylän perusopetuksessa järjestetään perusopetukseen valmistavaa opetusta, johon osallistuvat kaikki kaupunkiin saapuvat vieraskieliset oppilaat. 

Valmistavan opetuksen ryhmät lukuvuonna 2024-2025:

Kangasvuoren päiväkotikoulu, luokat 1–4 
Keltinmäen koulu, luokat 1–6 
Kortepohjan päiväkotikoulu. luokat 1–6 
Kuokkalan yhtenäiskoulu, luokat 1–9 
Lohikosken koulu, luokat 1–6
Viitaniemen koulu, luokat 7–9 

Perusopetuksen valmistavaan opetukseen ilmoittautuminen (peda.net)

Valmistavassa opetuksessa opiskellaan yleensä noin vuoden ajan, minkä jälkeen oppilas siirtyy oman asuinalueensa kouluun. Peruskouluun valmistavaa opetusta annetaan vuosittain vaihdellen eri kouluissa. Valmistavassa opetuksessa noudatetaan omaa opetussuunnitelmaa.

Lisätietoja perusopetuksen valmistavasta opetuksesta (peda.net)

Oman äidinkielen opetus

Oppilaille, jotka puhuvat äidinkielenään muuta kuin suomea järjestetään oman äidinkielen opetusta. Opetukseen voivat osallistua myös oppilaat, jotka ovat hankkineet kielitaidon ulkomailla asuessaan.  

Oman äidinkielen opetukseen ilmoittautuminen (peda.net) 

Opetusryhmä syntyy, mikäli opetukseen on ilmoittautunut lukukauden alussa vähintään neljä oppilasta ja kieleen löytyy opettaja. Vähemmistökielissä (suomalainen viittomakieli, saamen kielet, romanikieli) ryhmän minimikoko on kaksi oppilasta. Opetusryhmät pyritään mahdollisuuksien mukaan muodostamaan oppilaiden ikätaso ja kielitaito huomioiden. Opetusryhmään voi kuulua oppilaita esikoululaisista perusopetuksen eri-ikäisiin oppilaisiin ja he voivat olla eri kouluista ja kunnista.

Opetus järjestetään kouluilla eri puolilla Jyväskylää. Opetusta annetaan kaksi tuntia viikossa opetussuunnitelman mukaisesti. Tunnit pidetään normaalin lukujärjestyksen ulkopuolella iltapäivisin ja iltaisin. Oman äidinkielen opetukseen osallistunut oppilas saa keväällä arvioinnin opiskelemastaan kielestä. Oman äidinkielen arviointi liitetään oppilaan todistukseen mukaan.

Lisätietoja oman äidinkielen opetuksesta Jyväskylässä (peda.net)

Suomi toisena kielenä -opetus

Oppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi tai ruotsi, opetetaan suomea toisena kielenä. Oppilas oppii suomea suomenkielisessä ympäristössä, ja hänelle kehittyy vähitellen monipuolinen suomen kielen taito oman äidinkielensä rinnalle.

Suomi toisena kielenä -opetuksen tavoitteet

  • oppilas saavuttaa perusopetuksen loppuun mennessä mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon  
  • oppilas pystyy opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia perusopetuksen oppiaineita  
  • oppilas voi jatkaa opintojaan perusopetuksen jälkeen.  
  • oppilas saa hyvän suomen kielen taidon myötä tasavertaiset mahdollisuudet toimia ja vaikuttaa suomalaisessa yhteiskunnassa.  

Lisätietoja saat oppilaan omasta koulusta.

Lisätietoja:
palvelupäällikkö Pia Bärlund
puh. 040 545 5257
pia.barlund[at]jyvaskyla.fi