Tietoa Kasvun maisema -hankkeesta

Hanketiedot

ESR. Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen. Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

Toiminta-aika: 1.5.2017 - 31.5.2020

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän kaupunki, Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän kristillinen opisto. Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän kaupunki ja osatoteuttajat Gradia sekä Jyväskylän kristillinen opisto.

Kokonaisbudjetti on noin 2,7 miljoonaa euroa. 75 % hankkeen rahoituksesta tulee Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätiedot hankkeesta

Hankepäällikkö Marja-Sisko Kataikko
p. 014 266 8707, marja-sisko.kataikko(at)jyvaskyla.fi

 

Kasvun maisema -hanke 1.5.2017-30.4.2020.

Kasvun maisema oli laaja ESR-hanke, jossa luotiin toimintamalleja nuoren yksilöllisen polun vahvistamiseen yhteistyössä eri hallinnonalojen, oppilaitosten, työelämän sekä kolmannen sektorin kanssa. Toiminta perustui työpajapedagogiikkaan ja siinä hyödynnettiin Jyväskylän nuorten taidetyöpajassa kehitettyä kokonaisvaltaista pajamallia.

Kasvun maiseman työpajatoimintaa järjestettiin 15-29-vuotiaille jyväskyläläisille nuorille. Toiminta erosi perinteisestä työpajatoiminnasta siinä, että viisi Kasvun maiseman työpajaa perustetaan toisen asteen ammatillisen ja lukiokoulutusten, perusopetuksen ja opiskelija-asuntolan yhteyteen. Nuorille tarjottiin tukea sosiaalisissa tai opintoihin liittyvissä tilanteissa, arjen ja elämän taitojen oppimisessa sekä työllistymisessä.

Hankkeen päättyessä 30.4.2020 valtaosa hankkeessa kehitetyistä toiminnoista vakinaistettiin.
Tiedote hankkeen lopullisista tuloksista julkaistaan näillä sivuilla lähiaikoina.

 

 

 

 

Lisätiedot hankkeesta

Hankepäällikkö Marja-Sisko Kataikko
p. 014 266 8707, marja-sisko.kataikko(at)jyvaskyla.fi