Tietoa Kasvun maisema -hankkeesta

Ajankohtaista hankkeessa:

Kasvun maisema -hanke järjestää Jyväskylän Paviljongissa keskiviikkona 2.10.2019 klo 8.30 - 15.30 seminaarin, jonka teemana on
Kasvun maisema - Nuoren hyvinvointi kokonaisvaltaisen kohtaamisen, yhteisöllisyyden ja osallisuuden tuloksena.
Seminaari on suunnattu nuorisotyön, työpajatoiminnan, ohjauksen ja opetuksen sekä perusturvan ammattilaisille.

Seminaarin ilmoittautumislinkki  

Ilmoittautuminen seminaariin 15.9.2019 mennessä.

Hanketiedot

ESR. Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen. Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

Toiminta-aika: 1.5.2017 - 30.4.2020

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän kaupunki, Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän kristillinen opisto. Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän kaupunki ja osatoteuttajat Gradia sekä Jyväskylän kristillinen opisto.

Kokonaisbudjetti on noin 2,7 miljoonaa euroa. 75 % hankkeen rahoituksesta tulee Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätiedot hankkeesta:

hankepäällikkö Marja-Sisko Kataikko
p. 014 266 8707, marja-sisko.kataikko(at)jyvaskyla.fi

hankekoordinaattori Taneli Vuojus
p. 050 3118869, taneli.vuojus(at)jyvaskyla.fi

Hanketuloskortti ELY 

Kasvun maisema on laaja ESR-hanke, jossa luodaan toimintamalleja nuoren yksilöllisen polun vahvistamiseen yhteistyössä eri hallinnonalojen, oppilaitosten, työelämän sekä kolmannen sektorin kanssa. Toiminta perustuu työpajapedagogiikkaan ja siinä hyödynnetään Jyväskylän nuorten taidetyöpajassa kehitettyä toiminnallista ja kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen perustuvaa pajamallia.

Kasvun maiseman työpajatoiminta on tarkoitettu 15-29-vuotiaille jyväskyläläisille nuorille. Toiminta eroaa perinteisestä työpajatoiminnasta siinä, että Kasvun maiseman työpajat toimivat toisen asteen ammatillisen ja lukiokoulutusten, perusopetuksen ja opiskelija-asuntolan yhteydessä. Nuorille tarjotaan tukea sosiaalisissa tai opintoihin liittyvissä tilanteissa, arjen ja elämän taitojen oppimisessa sekä työllistymisessä.

Toimintaan mukaan hakeminen

Ammatillisen ja lukiokoulutuksen pajatoimintaan voi Gradia:lla hakeutua oppilaitoksen ohjaushenkilöstön kautta.

Ammatillisen koulutuksen jo käyneille ja valmistumassa oleville on tarjolla Työelämävalmennus, jonka tavoitteena on muun muassa nuorten työllistyminen. Tähän pajaan voi hakeutua Gradian ohjaushenkilöstön ja nuorten taidetyöpajan kautta tai ottamalla yhteyttä Työelämävalmennuksen ohjaajiin.

Nuorten taidetyöpajan yhteydessä toimivalle perusopetuksen Ysiplus-pajalla voi suorittaa puuttuvia perusopetuksen opintoja ja miettiä jatkosuunnitelmia. Ysiplus-pajan ensimmäinen haku on elokuussa 2017. Pajapaikkoja voi hakuajan jälkeenkin tiedustella Ysiplus-pajan ohjaajilta.

Asuntolan yhteydessä järjestettävään Arjen taidot -pajaan voivat hakeutua Jyväskylän kristillisellä opistolla opiskelevat kohderyhmään kuuluvat. Haku tapahtuu ottamalla yhteyttä Jyväskylän kristillisen opiston hankehenkilöstöön.

Vuoden 2018 alusta alkaen perusopetuksen kanssa yhteistyössä järjestetään Topo-toimintaa, jonka menetelmiä on muun muassa seikkailupedagogiikka. Käynnistyvistä työpajoista tiedotetaan kouluilla erikseen.

 

Hanketiedot

ESR. Toimintalinja 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen. Erityistavoite 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.

Toiminta-aika: 1.5.2017 - 30.4.2020

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus, Jyväskylän kaupunki, Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jyväskylän kristillinen opisto. Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän kaupunki ja osatoteuttajat Gradia sekä Jyväskylän kristillinen opisto.

Kokonaisbudjetti on noin 2,7 miljoonaa euroa. 75 % hankkeen rahoituksesta tulee Euroopan sosiaalirahastosta.

Lisätiedot hankkeesta:

hankepäällikkö Marja-Sisko Kataikko
p. 014 266 8707, marja-sisko.kataikko(at)jyvaskyla.fi

hankekoordinaattori Taneli Vuojus
p. 050 3118869, taneli.vuojus(at)jyvaskyla.fi

Hanketuloskortti ELY