Jalankulku ja pyöräily

 

 

Jalan ja pyörällä liikkumisen edellytyksiä on Jyväskylässä kehitetty vuosina 2002–2004 Kestävän liikenteen mallikunta -toiminnalla. Mallikuntatoiminnan tuloksena kävely ja pyöräily ovat saaneet suuremman merkityksen kaupungin liikennesuunnittelussa. Jalankulku- ja pyöräliikenteen tarpeita pyritään ottamaan aiempaa paremmin huomioon, kun päätetään kaupungin vuosittaisista investoinneista.

Viime vuosina Jyväskylässä on parannettu jalankulku- ja pyöräliikenteen edellytyksiä täydentämällä pyörätieverkkoa, kehittämällä keskustan pyöräpysäköintiä sekä laajentamalla ydinkeskustan kävelypainotteista katualuetta.

Jyväskylä on Pyöräilykuntien verkosto ry:n jäsen, Pyöräillen Suomessa (Pyöräilykuntien verkosto ry)

Lisätietoa pyöräilysäännöistä saa esimerkiksi Liikenneturvan sivuilta, http://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/pyorailijat

Jokainen voi parantaa omaa turvallisuuttaan heijastinta käyttämällä, lue lisää heijastin-sivulta.

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden sekä paikallisliikenteen kuukausittaiset määrät