Hyppää pääsisältöön
Kuva
Pysäköityjä polkupyöriä. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Jyväskyläläiset pyöräilevät paljon. Pyörämatkoilla pistäydytään usein keskustassa ja pyörällä halutaan päästä mahdollisimman lähelle määränpäätä.

Kävelykadulla väärin pysäköidyt pyörät aiheuttavat ajoittain ongelmia: hälytysajoneuvojen reitit tukkeutuvat ja jalankulku estyy. Jotta keskusta ei ruuhkautuisi, välittömässä läheisyydessä on lisää polkupyöräparkkeja.

Keskustan pyöräparkit (pdf)

Hylätyt polkupyörät

Pyöräparkkien tarkoitus ei ole toimia pyörävarastona, vaan lyhytaikaisina säilytyspaikkoina. Telineisiin hylätyt polkupyörät täyttävät pyörätelineet niitä tarvitsevilta. Lisäksi hylätyt ja ilkivaltaisesti rikotut pyörät rumentavat kaupunkikuvaa.

Jyväskylän keskustan pyöräpysäköintialueille hylätään vuosittain noin 100-200 polkupyörää. Jotta pysäköintialueet olisivat käytettävissä, joudutaan niistä keräämään säännöllisesti niihin hylätyt pyörät pois.

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta hyväksyi kokouksessaan 15.11.2011 menettelytavat hylättyjen pyörien käsittelystä.

Muilla kuin keskustan pyöräpysäköintialueilla havaitusta hylätyistä pyöristä voi ilmoittaa poliisille. Löytötavaratoimisto: ma-pe klo 9-15, p. 0295 414 706, [email protected]

Hylättyjen polkupyörien todentaminen ja siirtopäätöksen tekeminen

Pyöräpysäköintialueiden hylätyt pyörät kartoitetaan valokuvaamalla alueet pyöräilykauden ulkopuolella 1-2 kertaa vuodessa. Kuvat otetaan pysäköintialueilta kahden viikon välein. Kuvia vertaamalla todetaan ne pyörät, joita ei ole käytetty kuvausten välisenä aikana. Näihin pyöriin kiinnitetään siirtokehotus, jossa pyörän omistajalle annetaan viikon määräaika.

Pyörä tulee siirtää alueelta määräajassa uhalla, että kaupunki tekee pyörälle varastosiirron ja pyörän omistaja joutuu maksamaan siirrosta, säilytyksestä ja luovutuksesta kunnalle syntyvän kustannuksen.

Varsinaisen varastosiirron yhteydessä tehdään erillinen siirtopäätös, johon kirjataan siirron syy, paikka, josta pyörä on siirretty ja paikka, jonne se on siirretty sekä siirron suorittaja yhteystietoineen. Siirtopäätöksestä lähetetään kopio poliisille.

Siirtopäätösten ja varastosiirtojen jälkeen julkaistaan pyöristä virallinen kuulutus kunnallisella ilmoitustaululla sekä Keskisuomalaisessa. Tästä kuulutuksesta alkaa laissa määrätty 60 vuorokauden määräaika, jonka aikana polkupyörän omistaja voi lunastaa pyöränsä takaisin.

Yhteistyösopimus Sovatek Säätiön kanssa pyörien luovuttamisesta ja kierrättämisestä.

Varastosiirretyt pyörät kuljetetaan Sovatek Säätiön toimipaikkaan osoitteeseen Sorastajantie 4. Omistajalla on 60 vuorokautta aikaa lunastaa pyöränsä maksamalla kaupungin vahvistaman taksan mukainen maksu 20 € luovutuksen yhteydessä. Taksa sisältää sekä hallinnolliset kulut että polkupyörän siirrosta, säilytyksestä ja luovutuksesta aiheutuneet kustannukset.

Pyörä luovutetaan omistajalleen tuntomerkkejä, avainta tai muuta uskottavaa todistusta vastaan. Henkilöltä, jolle pyörä luovutetaan, varmistetaan aina henkilöllisyys.

Mikäli epäilet, että polkupyöräsi voi olla kerättyjen joukossa voit siis lunastaa sen 60 vuorokauden kuluessa Sovatek-säätiön toimipisteestä. Säätiön yhteystiedot: Pyöräkirppis

Mikäli pyörää ei lunasteta 60 vuorokauden kuluessa siirrosta, omistusoikeus siirtyy kaupungille joka lahjoittaa sen sopimuksen mukaisesti edelleen Sovatek-säätiölle kierrätettäväksi.

Pysäköi sähköpotkulauta oikein

Sähköpotkulaudat eli skuutit pysäköidään keskustassa pääsääntöisesti pyörätelineiden viereen. Ne eivät kuitenkaan saa vähentää pyörien pysäköintipaikkoja eikä niitä saa pysäköidä kulkureiteille tai ajoväylille.

Skuutin saa pysäköidä jalkakäytävälle ja pyörätielle, mutta se ei saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä tai pyörätiellä kulkemista. Pysäköi väylän suuntaisesti mahdollisimman lähelle reunaa. Jos kadunvarressa pysäköintiä ei ole kielletty, voi skuutin pysäköidä myös ajoradan reunaan.

Jyväskylässä skuutteja voi käyttää ympäri vuorokauden. Niiden nopeusrajoituksia on kuitenkin säädelty ohjeistuksella. Öisin kello 00–05 koko kaupungissa on 15 kilometrin tuntirajoitus. Poikkeuksena on kävelykeskusta, jossa skuuteilla voi ajaa ympäri vuorokauden 8 kilometrin tuntivauhdilla. Muutoin nopeusrajoitus on 25 kilometriä tunnissa.

Skuuttien operointia ei ole säädelty laissa, minkä vuoksi ohjeistuksen noudattaminen on vapaaehtoista.

Jyväskylässä toimii 3 operaattoria (tilanne 2023): Tier, Voi ja Ryde ja skuutteja on noin 3000. Operaattoreilla on velvollisuus huolehtia siitä, ettei niiden pysäköinnistä synny merkittävää haittaa.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä operaattorin asiakaspalveluun:

Kuva
Nainen ja mies ajavat yhdessä sähköpotkulaudalla Rantaraitilla. Kuva Jaana Pinson
Asiasanat:  
pyöräily
pysäköinti