Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Tältä sivulta löydät tietoa katusuunnitelmasta, jota parhaillaan toteutetaan Keskussairaalantien ja Länsi-Päijänteentien risteykseen. Jos etsit tietoa alueen rakentamisesta ja väliaikaisista liikennejärjestelyistä, löydät tiedot katuhankkeen verkkosivuilta.


Katusuunnitelman tiedot

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän 5. kaupunginosassa, Mattilanpellossa, noin kilometrin keskustasta lounaaseen. 

Suunnittelualue kattaa Keskussairaalantien välillä Rautpohjankatu–Kramsunkatu sekä Länsi–Päijänteentien välillä Keskussairaalantie–Purokatu. Suunnittelualueen asemakaavat on hyväksytty vuosina 1949, 1968, 1976, 2013 sekä 2021.

Katusuunnitelmat

Katusuunnitelmien muutoksen tavoitteena on parantaa Keskussairaalantien ja Länsi-Päijänteentien risteyksen sujuvuutta sekä edistää pyöräilyä pyöräliikenteen verkostosuunnitelmien mukaisesti.

Keskussairaalantien ja Länsi-Päijänteentien risteykseen on suunniteltu kiertoliittymä eli liikenneympyrä. Kiertoliittymä on liikennevalo-ohjattua liittymää parempi ratkaisu sujuvuudeltaan, kaupunkikuvallisesti ja kustannuksiltaan. Kiertoliittymä on tehty laajalla yliajettavalla osuudella, jotta se hidastaa ajonopeuksia mahdollisimman tehokkaasti ja suuret erikoiskuljetuksetkin on mahdollista tuoda liittymän läpi. Keskussairaalantiellä on voimassa 40 km/h ja Länsi-Päijänteentiellä 60 km/h nopeusrajoitus.  

Keskussairaalantien pohjoispuolella ja Länsi-Päijänteentielle länsipuolelle on suunniteltu eroteltu kaksisuuntainen pyörätie ja jalkakäytävä. Pyörätien leveys on 3,0 m ja jalkakäytävän 2,5 m. Länsi-Päijänteentien pyörätien linjaus siirretään kulkemaan nykyisen ajoradan linjaan, jolloin reitti saadaan suoremmaksi ja tasaisemmaksi. Nykyiseltä pyörätien linjalta poistetaan asfaltti, jolloin se jää metsään murskepintaiseksi poluksi.

Keskussairaalantielle on suunniteltu uusi kääntymiskaista paaluvälille 380–420, jolla varmistetaan Keskussairaalantien liikenteen sujuvuus. Mattilankadun risteysaluetta on kavennettu turvallisuuden parantamiseksi. Pyöräilyn ajolinjoja on suoristettu Kramsunkadun suojatiellä ja suunnitelma on liitetty Kramsunkadulle toteutettuun pyörätiehen.

Käyräkadun linja-autopysäkki on suunniteltu syvennykseen. Yliopiston pysäkki on siirretty Mattilankadun kohdalta Kramsunkadun itäpuolelle.

Pintakuivatus hoidetaan jatkossakin Keskussairaalantiellä ritilä- ja kitakaivoilla ja Länsi-Päijänteentiellä avo-ojilla. Pintojen kaltevuuksia muokataan, hulevesilinjoja uusitaan ja kadut päällystetään. Ajoradat, pyörätiet ja jalkakäytävät valaistaan.

Katualueelle lisätään istutuksia sekä pienempiä puita- ja pensaita siirretään. Poistettavat puut on merkitty suunnitelman asemapiirustukseen. Kiertoliittymäratkaisu mahdollistaa laajat vihersaarekkeet liittymäalueelle. Keskussairaalantiellä uusittavat keskisaarekkeet kivetään. 

Asemakaavan mukaiset katualueen leveydet vaihtelevat suunnittelualueella 28–97 metrin välillä. Suunnitelmassa esitetyt ratkaisut eivät edellytä muutoksia asemakaavaan. 

Aikataulu

Kadunrakennustyöt on suunniteltu toteutettavaksi 2023–2024.

Kustannukset  

Keskussairaalantielle ja Länsi-Päijänteentielle on varattu 800 000 euroa vuoden 2023 investointiohjelmassa. 

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä kaupunkirakenteen neuvonnassa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 7.–20.3.2023.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Keskussairaalantie välillä Rautpohjankatu - Länsi-Päijänteentie asemapiirustus (pdf)

Keskussairaalantie välillä Länsi-Päijänteentie - Haarakatu asemapiirustus (pdf)

Muutettu Keskussairaalantie välillä Länsi-Päijänteentie - Haarakatu asemapiirustus (pdf)

Keskussairaalantie välillä Rautpohjankatu - Haarakatu plv 0-300 pituusleikkaus (pdf)

Keskussairaalantie välillä Rautpohjankatu - Haarakatu plv 250-607 pituusleikkaus (pdf)

Länsi-Päijänteentie välillä Keskussairaalantie - Purokatu asemapiirustus (pdf)

Länsi-Päijänteentie välillä Keskussairaalantie - Purokatu pituusleikkaus (pdf)

Liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Muutettu liikenteenohjaussuunnitelma (pdf)

Lisätiedot

Rakennuttajainsinööri Janne Jormalainen
puh. 050 300 8347

Asiasanat:  
katusuunnitelma
Kaupunginosa: