Hyppää pääsisältöön
Kuva
Värikäs puu kävelykadulla kesällä. Kuva Jyväskylän kulttuuripalvelut
Pääsisältö
  • Hakuaika on tammikuussa.
  • Toiminta-avustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ympärivuotiseen toimintaan.
  • Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessa esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin.
  • Hakemuksen pakollisina liitteinä ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle.
  • Uusi yhdistys voi hakea toiminta-avustusta sen jälkeen, kun se on toiminut rekisteröityneenä yhdistyksenä vähintään yhden kokonaisen toimintakauden.
  • Avustusta ei myönnetä ryhmille, jotka toimivat kansalaisopiston ryhminä.
  • Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.

Tarkemmat avustuskriteerit löydät Kulttuuriavustusten periaatteet ja kriteerit -sivulta.

Toiminta-avustuksen maksatus

Myönnetty toiminta-avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun yhdistys on toimittanut edellisen toimintakauden hyväksytyn toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja toiminnan- tai tilintarkastuskertomuksen.

Asiakirjat toimitetaan OmaAsioinnin kautta sähköiseen avustusjärjestelmään.

Huom! Toiminta-avustusten liitteiden viimeinen palautuspäivä on 31.5. Mikäli avustuksen saaja ei ole hakenut avustusta maksuun toukokuun loppuun mennessä, avustusta ei makseta, vaan määräraha palautuu uudelleen jaettavaksi.

Alasivu

Sähköinen avustusjärjestelmä

Jyväskylän kaupunki on ottanut käyttöön uuden avustusjärjestelmän, jonka kautta haetaan kaikki vuoden 2024 avustukset. Lisätietoja avustusjärjestelmästä, järjestelmään tunnistautumisesta, Suomi.fi-valtuuksien hakemisesta ja linkin sähköiseen hakulomakkeeseen löydät Jyväskylän kaupungin avustukset -sivulta.
 

Lisätietoja kulttuuriavustuksista

erikoissuunnittelija Pirjo Piispanen, p. 050 595 5863, pirjo.piispanen(at)jyvaskyla.fi

Avustuspäätökset 2024

Päätökset löytyvät kulttuuri- ja liikuntalautakunnan pöytäkirjan 13.3. liitteestä:
- kulttuurin toiminta-avustukset asia nro 17

Asiasanat:  
kulttuuriavustus
toiminta-avustus