Hyppää pääsisältöön
Kuva
Värikäs puu kävelykadulla kesällä. Kuva Jyväskylän kulttuuripalvelut
Pääsisältö
  • Hakuaika: 2.-31.1.2023
  • Kohdeavustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ja Jyväskylässä toimivat yhteisöt sekä työ- ja toimintaryhmät.
  • Kohdeavustusta voi hakea kohdennettuun tapahtumaan, toimintaan, projektiin tai hankkeeseen.
  • Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä tilavuokriin, mikäli kaupunki tukee tai kompensoi tilan päähaltijaa jo muulla tavoin (esim. Villa Rana, Kramsunkatu 5, Kivääritehdas).
  • Hakemuksen liitteinä pitää olla avustuskohteen käyttösuunnitelma ja talousarvio, jos niitä ei ole ilmoitettu varsinaisessa hakemuksessa.
  • Avustusta ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.
  • Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.
  • Jos avustusmäärärahoja jää jäljelle lautakunnassa maaliskuussa tehtyjen avustuspäätösten jälkeen, käynnistetään toinen haku, joka päättyy elokuun viimeinen arkipäivä. Kohdeavustushakemus on jätettävä ennen haettavan avustuskohteen toteutumista. Avustusta ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin kohteisiin.
  • Huom! Yksityishenkilö voi hakea kohdeavustusta ainoastaan ammattitaiteilijana työtilojen vuokrakustannuksiin Työtila-avustus ammattitaiteilijalle -lomakkeella. Työtilasta on oltava erillinen vuokrasopimus ja hakemuksen pakollisina liitteinä ovat CV ja työtilan vuokrasopimus.

Avustusten tarkemmat kriteerit löydät Kulttuuriavustusten periaatteet ja kriteerit -sivulta.

Avustuksen maksatus

Myönnetty kohdeavustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun avustuksen saaja on toimittanut selvityksen avustuskohteen menoista ja tuloista. Avustus maksetaan hakijan tiliselvityslomakkeessa esittämän meno- ja tulolaskelman ja siihen liittyvien tositteiden perusteella kattamatta jääneisiin menoihin (tositekopiot niistä laskuista, jotka on maksettu myönnetyllä avustuksella). Jos avustuskohteen lopulliset tulot ovat suuremmat kuin menot, myönnettyä avustusta ei makseta tai siitä maksetaan vain osa.  Kohdeavustuksen tiliselvityslomake (pdf), lomake on lähetetty myös avustuspäätöksen liitteenä.

Asiakirjojen palautus ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen pirjo.piispanen(at)jyvaskyla.fi tai kohdeavustuksen tiliselvityslomakkeesta löytyvään postiosoitteeseen.

Huom! Tiliselvitys on tehtävä kahden kuukauden sisällä avustuskohteen toteutumisesta, kuitenkin viimeistään 30.11. mennessä. Jos kohde, johon avustus on myönnetty, toteutuu vasta marras-joulukuussa, on tiliselvityksen aikataulusta sovittava erikseen. Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona enintään 50 %, maksupyyntö on tehtävä kirjallisesti, esim. sähköpostilla: mari.aholainen(at)jyvaskyla.fi

Ajankohtaista

Hakuaika: 2.1. - 31.1.2024

Jyväskylän kaupunki otti vuoden alusta käyttöön uuden sähköisen avustusjärjestelmän, jonka kautta tulee jatkossa hakuun kaikki kaupungin avustukset. Lisätietoja avustusjärjestelmästä, järjestelmään tunnistautumisesta ja Suomi.fi-valtuuksien hakemisesta löydät Avustukset -pääsivulta.

Lisätietoja kulttuuriavustuksista:

erikoissuunnittelija Pirjo Piispanen, p. 050 595 5863, pirjo.piispanen(at)jyvaskyla.fi

kulttuuripäällikkö Mari Aholainen, p. 050 63 495, mari.aholainen(at)jyvaskyla.fi

Kulttuurin kohdeavustukset 2023

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätökset: kohdeavustukset asia nro 17 (liite)

Asiasanat:  
kulttuuriavustus
kohdeavustus