Hyppää pääsisältöön
Kuva
Värikäs puu kävelykadulla kesällä. Kuva Jyväskylän kulttuuripalvelut
Pääsisältö
  • Hakuaika on tammikuussa.
  • Kohdeavustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ja Jyväskylässä toimivat yhteisöt sekä työ- ja toimintaryhmät.
  • Kohdeavustusta voi hakea kohdennettuun tapahtumaan, toimintaan, projektiin tai hankkeeseen.
  • Avustusta ei pääsääntöisesti myönnetä tilavuokriin, mikäli kaupunki tukee tai kompensoi tilan päähaltijaa jo muulla tavoin (esim. Villa Rana, Kramsunkatu 5, Kivääritehdas).
  • Hakemuksen liitteinä pitää olla avustuskohteen käyttösuunnitelma ja talousarvio, jos niitä ei ole ilmoitettu varsinaisessa hakemuksessa.
  • Avustusta ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.
  • Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla.
  • Jos avustusmäärärahoja jää jäljelle lautakunnassa maaliskuussa tehtyjen avustuspäätösten jälkeen, käynnistetään toinen haku, joka päättyy elokuun viimeinen arkipäivä. Kohdeavustushakemus on jätettävä ennen haettavan avustuskohteen toteutumista. Avustusta ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin kohteisiin.
  • Huom! Yksityishenkilö voi hakea kohdeavustusta ainoastaan ammattitaiteilijana työtilojen vuokrakustannuksiin Työtila-avustus ammattitaiteilijalle -lomakkeella. Työtilasta on oltava erillinen vuokrasopimus ja hakemuksen pakollisina liitteinä ovat CV ja työtilan vuokrasopimus.

Avustusten tarkemmat kriteerit löydät Kulttuuriavustusten periaatteet ja kriteerit -sivulta.

Avustuksen maksatus

Myönnetty kohdeavustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun avustuksen saaja on toimittanut selvityksen avustuskohteen menoista ja tuloista. Avustus maksetaan hakijan tiliselvityslomakkeessa esittämän meno- ja tulolaskelman ja siihen liittyvien tositteiden perusteella kattamatta jääneisiin menoihin (tositekopiot niistä laskuista, jotka on maksettu myönnetyllä avustuksella). Jos avustuskohteen lopulliset tulot ovat suuremmat kuin menot, myönnettyä avustusta ei makseta tai siitä maksetaan vain osa. Kohdeavustuksen tiliselvityslomake (pdf), lomake on lähetetty myös avustuspäätöksen liitteenä.

Tiliselvityslomake ja muut tiliselvitykseen kuuluvat dokumentit ja tositteet toimitetaan OmaAsioinnin kautta sähköiseen avustusjärjestelmään.

Huom! Tiliselvitys on tehtävä kahden kuukauden sisällä avustuskohteen toteutumisesta, kuitenkin viimeistään 30.11. mennessä. Jos kohde, johon avustus on myönnetty, toteutuu vasta marras-joulukuussa, on tiliselvityksen aikataulusta sovittava erikseen. Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona enintään 50 %, maksupyyntö on tehtävä kirjallisesti, esim. sähköpostilla: mari.aholainen(at)jyvaskyla.fi

Alasivu

Sähköinen avustusjärjestelmä

Jyväskylän kaupunki on ottanut käyttöön uuden avustusjärjestelmän, jonka kautta haetaan kaikki vuoden 2024 avustukset. Lisätietoja avustusjärjestelmästä, järjestelmään tunnistautumisesta, Suomi.fi-valtuuksien hakemisesta ja linkin sähköiseen lomakkeeseen löydät Jyväskylän kaupungin avustukset-sivulta.
 

Lisätietoja kulttuuriavustuksista:

erikoissuunnittelija Pirjo Piispanen, p. 050 595 5863, pirjo.piispanen(at)jyvaskyla.fi

Avustuspäätökset 2024

Päätökset löytyvät kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätöspöytäkirjan 13.3. liitteistä.
- kulttuurin kohdeavustukset asia nro 16 

Asiasanat:  
kulttuuriavustus
kohdeavustus