Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Kuokkalassa, Suuruspääntien ja Rantaraitin risteyskodassa tehdään muutoksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä kuivatusongelmien korjaamiseksi. Nykyisen suojatien ja pyörätien jatkeen kohdalle tehdään korotus ja samalla väistämisvelvollisuudesta sekä kaksisuuntaisesta pyöräliikenteestä osoittavat liikennemerkit korvataan B7-liikennemerkein. Merkki osoittaa autoilijan olevan väistämisvelvollinen pyöräilijän ylittäessä pyörätien jatketta. Reunakiven näkymä on nollassa korotuksen kohdalla. Maanpinta sovitetaan reunakiveen korotuksen molemmin puolin ja jkpp-väylää päällystetään uudelleen tarvittavalta alueelta korotuksen läheisyydessä. Nykyiset töyssyt Suuruspääntieltä poistetaan.

Korotuksen eteläpuolelle asennetaan ritiläkantiset hulevesikaivot ajoradan molempiin reunoihin, joista pintavedet ohjataan olemassa olevan runkoviemärin kautta Jyväsjärveen. Korotuksen pohjoispuolella olevat nykyiset hulevesikaivot keräävät Suuruspääntien pohjoisen suunnasta tulevat pintavedet. Kaivojen lisäämisellä saadaan Suuruspääntien kohdan hulevesiongelma korjatuksi.

Vanhat liikennemerkit korvataan uusilla vastaavilla. 

Aikataulu

Hanke on aikataulutettu rakennettavan vuoden 2023 aikana.

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Kaupunkirakenteen neuvonnassa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 21.3–4.4.2023.

Nähtävilläoloaikana suunnitelmasta jätettiin yksi muistutus. Muistutuksessa viitattiin epäselviin reunakiveä koskeviin merkintöihin, jotka korjattiin suunnitelmaan.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Alasivu

Lisätiedot:

suunnitteluinsinööri Johanna Savolainen
puh 050 567 3087

Asiasanat:  
katusuunnitelma
Kaupunginosa: