Hyppää pääsisältöön
Kuva
Katusuunnitelma. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Itäisen Palokärjen asemakaava-alue sijaitsee Jyväskylän 64. kaupunginosan, Ankeriasjärven ja 20. kaupunginosan Huhtasuon rajalla, noin kuusi kilometriä linnuntietä Jyväskylän keskustasta koilliseen.  

Asemakaava mahdollistaa teollisuus- ja yritystonttien, katuverkoston ja kunnallistekniikan rakentamisen alueelle. Kaavalla muodostetaan myös virkistys- ja suojaviheralueita.

Suunnittelualue kattaa Koivupurontien paaluväliltä 320–580, eli rakentamattoman kadunosan nykyiseltä kääntöpaikalta itään, Jarrumiehentien väliltä Koivupurontie–Yritystie sekä Yritystien väliltä Koivupurontie–Jarrumiehentie. Suunnittelualueen asemakaava on hyväksytty 10.4.2018. 

Katusuunnitelma

Nykyistä katuverkkoa ja kunnallistekniikkaa laajennetaan asemakaavan mukaisesti Koivupurontieltä itään. Koivupurontie rakennetaan pääosin nykyisen kiviaineskentän alueelle, Jarrumiehentie ja Yritystie metsäiseen maastoon. Kadut pohjataan, päällystetään ja valaistaan. Katualueen pintakuivatus toteutetaan sivuojilla. Hulevedet johdetaan Jarrumiehentien pohjoispuolelle rakennettavaan viivytysrakenteeseen. Katujen reuna-alueelle istutetaan katupuita ja kaavoitettuja puistoalueita metsitetään.

Alueella on suuria korkeuseroja, joten katujen tasaus on pitkälti leikkauksessa riittävän loivien kaltevuuksien muodostamiseksi. Katu- ja tonttialueilta leikattavat massat saadaan käytettyä kaavoitettujen tonttien tasaamiseen.

Asemakaavan mukainen katualueen leveys on Koivupurontiellä ja Yritystiellä 18,0 metriä ja Jarrumiehentiellä 25,0 metriä. Suunniteltu ajoradan päällysteen leveys on 7,0 metriä. Risteysalueille rakennetaan kiveys- ja murskelevikkeitä erikoiskuljetusten mahdollistamiseksi. Suunnittelualueella on voimassa 40 km/h aluenopeusrajoitus.

Katualueella olevia puita ja pensaita sekä mahdollisia rakenteita poistetaan rakentamisen vaatimalla laajuudella. Koivupurontien nykyinen kääntöpaikka poistetaan.

Kustannukset ja aikataulu

Koivupurontie on suunniteltu toteutettavaksi syksyllä 2022, Jarrumiehentie ja Yritystie myöhemmin.  Koivupurontielle on varattu 200 000 euroa vuoden 2022 kunnallistekniikan investointiohjelmassa. Vesihuollon kustannukset eivät sisälly tähän määrärahaan.

Nähtävilläolo

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 15.– 28.2.2022.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Koivupurontie pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaukset (pdf)

Jarrumiehentie pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaukset (pdf)

Yritystie pituusleikkaus, tyyppipoikkileikkaukset (pdf)

Lisätiedot

Rakennuttajainsinööri Janne Jormalainen
puh. 050 300 8347

Asiasanat:  
katusuunnitelma