Tilastotietoa Jyväskylästä

Vuonna 1837 perustettu Jyväskylä on Suomen seitsemänneksi suurin kaupunki. Jyväskylässä asuu 140 188 asukasta. Jyväskylä on laajentunut nykyiseen pinta-alaansa viimeisimmän kuntaliitoksen yhteydessä 1.1.2009, jolloin Jyväskylän kaupunki ja maalaiskunta sekä Korpilahti yhdistyivät. Alla keskeisempiä tietoja Jyväskylästä.

Pinta-ala 1 466,35 km2 (1.1.2018)
maata 1 170,95 km2 (80%)
vettä 295,40 km2 (20%)
Asukkaita/ km2 119,72

VÄESTÖ 31.12.2017

Väkiluku 140 188
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta 1 338 (1,0%)
naisia 71 206 (51 %)
miehiä 68 982 (49 %)

Ikäjakauma
0-14-vuotiaiden osuus 15,9 %
15-64-vuotiaiden osuus 66,4 %
65 vuotta täyttäneiden osuus 17,7 %

Suomenkielisiä 94,9 %
Ruotsinkielisiä 295 (0,2 %)
Vieraskielisiä 6 904 (4,9 %)
Ulkomaan kansalaisia 4 607 (3,3 %)
Eri kansalaisuuksia 123

ASUMINEN JA ASUNTOTUOTANTO 31.12.2017

Asuntokuntien lukumäärä 71 481 
Yhden henkilön asuntokuntia 33 109 (46 %)
Keskikoko 1,9 henkilöä
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus 38,0 %
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus 41,0 %

Asuntoja valmistui yhteensä v. 2017 1 712

KOULUTUS

Väestö, joka täyttänyt 15 vuotta (2016): 116 647 
vähintään toisen asteen tutkinto 78,1 %
korkea-asteen tutkinto 35,3 %

Perusopetus - opiskelijoita (2017) 13 200
Toiseen asteen koulutus - opiskelijoita (2017) 11 700
Ammattikorkeakoulutus - opiskelijoita (2017) 7 260
Jyväskylän yliopisto - opiskelijoita (2017) 13 450

TYÖMARKKINAT

Työvoima (31.12.2016) 68 445
työlliset 57 034
työttömät 11 411

Työpaikkojen lkm (31.12.2016) 60 992
alkutuotannon työpaikkojen osuus 0,7 %
jalostuksen työpaikkojen osuus 17,7 % 
palvelujen työpaikkojen osuus 80,5 %

Työpaikkaomavaraisuus (31.12.2016) 106,9 %

Työttömyysaste, vuosikeskiarvo 2017 14,3 %

Jyväskylän suurimmat työnantajat ja henkilöstön lkm, n.

Jyväskylän kaupunki 7 000
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ky 3 700
Jyväskylän yliopisto 2 445
Keskimaa Osk 1 780
Valmet Oyj 1 378
K-ryhmä 1 225
Jyväskylän koulutus ky 1 100
Jyväskylän varuskunta 1 500
ISS Palvelut OY 790
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy 600
ManPower Group 400
Telia 440
Keskisuomalainen 365
Are Oy 340

Yritystoimipaikkojen lukumäärä (6/2018) 7 772
Uusia yrityksiä perustetaan vuosittain n. 700

TULOT 31.12.2016

Tulonsaajia 113 974
Keskim. tulot 27 277 €

TALOUSARVIO 2019

Käyttömenot 984,3 M€
Verotulot 545,3 M€
Tulovero % 20
Kiinteistövero % (vak. asuinrakennukset) 0,55
Lainat €/as 2 982

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINVALTUUSTO 2017

Yhteensä 67 valtuutettua, miehiä 33 - naisia 34
VIHR 14, SDP 13, KOK 12, KESK 11, VAS 7, PS 5, KD 4, PIR 1

Asiasanat: