Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Vuonna 1837 perustettu Jyväskylä on Suomen seitsemänneksi suurin kaupunki. Jyväskylässä oli vuoden 2022 lopussa 145 887 asukasta. Koko seutukunnassa oli 189 399 asukasta. Jyväskylä on laajentunut nykyiseen pinta-alaansa viimeisimmän kuntaliitoksen yhteydessä 1.1.2009, jolloin Jyväskylän kaupunki ja maalaiskunta sekä Korpilahti yhdistyivät. Alla keskeisempiä lukuja Jyväskylästä.

Pinta-ala 1 466,35 km2
maata 1 171,03 km2 (80 %)
vettä 295,38 km2 (20 %)
Asukkaita/ km2 124,6
Taajama-aste 95,4

Väestö 31.12.2022

Väkiluku 145 887, ennakkoväkiluku 31.12.2023 on 147 821 (1,3 %)
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta 1 414 (1,0 %)
Naisia 74 059 (51 %)
Miehiä 71 828 (49 %)

Alle 15-vuotiaiden osuus 14,5 %
15-64-vuotiaiden osuus 66,4 %
65 vuotta täyttäneiden osuus 19,1 %

Ruotsinkielisten osuus 0,2 %
Vieraskielisten osuus 6,0 %
Ulkomaan kansalaisten osuus 3,8 %

Asuminen

Asuntokuntien lukumäärä (v. 2022): 79 084
Yhden henkilön asuntokuntia 52,0 %
Keskikoko 1,81 henkilöä
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus 36,2 %
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus 45,7 %

Asuntoja valmistui vuonna 2023 yhteensä 877 (v. 2022: 1 668) 

Koulutus

15 vuotta täyttänyt väestö 31.12.2022: 124 720
Vähintään toisen asteen tutkinto 80,3 % 
Korkea-asteen tutkinto 37,7 %

Työmarkkinat

Työvoima (31.12.2022): 72 062
Työlliset 63 193
Työllisyysaste 67,8 %
(18-64-vuotiaiden työllisten osuus saman ikäisestä väestöstä 31.12.2022)

Työpaikkojen lkm (31.12.2022):  67 071
Alkutuotannon työpaikkojen osuus 0,7 %
Jalostuksen työpaikkojen osuus 17,0 % 
Palvelujen työpaikkojen osuus 81,0 %

Työpaikkaomavaraisuus (31.12.2022) 106,1 %

Yritystoimipaikkojen lukumäärä (12/2023) 9 307

Talousarvio 2024

Toimintamenot 426,2 M€
Verotulot 368,3 M€
Lainat €/as 2 931
Tulovero-% 8,0
Kiinteistöveroprosentit, %
0,55 vakituinen asuinrakennus
1,55 muu kuin vakituinen asuinrakennus
3,10 voimalaitokset
4,00 rakentamaton rakennuspaikka
1,30 yleinen kiinteistövero, maa-alueet
1,30 yleinen kiinteistövero, rakennukset

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINVALTUUSTO 2021-2025

Yhteensä 67 valtuutettua, miehiä 31 - naisia 36
SDP 13, KOK 13, VIHR 12, KESK 9, PS 9, VAS 7, KD 4

Asiasanat:  
tilasto