Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Vuonna 1837 perustettu Jyväskylä on Suomen seitsemänneksi suurin kaupunki. Jyväskylässä oli vuoden 2023 lopussa 147 746 asukasta. Koko seutukunnassa oli 191187 asukasta. Jyväskylä on laajentunut nykyiseen pinta-alaansa viimeisimmän kuntaliitoksen yhteydessä 1.1.2009, jolloin Jyväskylän kaupunki ja maalaiskunta sekä Korpilahti yhdistyivät. Alla keskeisempiä lukuja Jyväskylästä.

Pinta-ala 1 466,35 km2
maata 1 171,03 km2 (80 %)
vettä 295,38 km2 (20 %)
Asukkaita/ km2 126,2
Taajama-aste 95,4

Väestö 31.12.2023

Väkiluku 147 746
Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta 1 859 (1,3 %)
Naisia 74 981 (51 %)
Miehiä 72 765 (49 %)

Alle 15-vuotiaiden osuus 14,2 %
15-64-vuotiaiden osuus 66,6 %
65 vuotta täyttäneiden osuus 19,1 %

Ruotsinkielisten osuus 0,2 %
Vieraskielisten osuus 6,8 %
Ulkomaan kansalaisten osuus 4,5 %

Asuminen

Asuntokuntien lukumäärä (v. 2023): 80 333
Yhden henkilön asuntokuntia 52,4 %
Asuntokuntien keskikoko, henkilöä 1,8 
Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus 36,2 %
Vuokra-asunnoissa asuvien asuntokuntien osuus 45,7 %

Asuntoja valmistui vuonna 2023 yhteensä 877 (v. 2022: 1 668) 

Koulutus

15 vuotta täyttänyt väestö 31.12.2022: 124 720
Vähintään toisen asteen tutkinto 80,3 % 
Korkea-asteen tutkinto 37,7 %

Työmarkkinat

Työvoima (31.12.2022): 72 062
Työlliset 63 193
Työllisyysaste 67,8 %
(18-64-vuotiaiden työllisten osuus saman ikäisestä väestöstä 31.12.2022)

Työpaikkojen lkm (31.12.2022):  67 071
Alkutuotannon työpaikkojen osuus 0,7 %
Jalostuksen työpaikkojen osuus 17,0 % 
Palvelujen työpaikkojen osuus 81,0 %

Työpaikkaomavaraisuus (31.12.2022) 106,1 %

Yritystoimipaikkojen lukumäärä (12/2023) 9 307

Talousarvio 2024

Toimintamenot 426,2 M€
Verotulot 368,3 M€
Lainat €/as 2 931
Tulovero-% 8,0
Kiinteistöveroprosentit, %
0,55 vakituinen asuinrakennus
1,55 muu kuin vakituinen asuinrakennus
3,10 voimalaitokset
4,00 rakentamaton rakennuspaikka
1,30 yleinen kiinteistövero, maa-alueet
1,30 yleinen kiinteistövero, rakennukset

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINVALTUUSTO 2021-2025

Yhteensä 67 valtuutettua, miehiä 31 - naisia 36
SDP 13, KOK 13, VIHR 12, KESK 9, PS 9, VAS 7, KD 4

Asiasanat:  
tilasto