Suoraan sisältöön

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu niille 15-29-vuotiaille nuorille, jotka ovat jäämässä opiskelun ja työelämän ulkopuolelle. Etsivän nuorisotyön ohjaaja auttaa nuorta tulevaisuuden suunnittelussa ja ohjaa tarvittavien palveluiden piiriin. Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista.

Etsivä on helposti tavoitettavissa

Etsivä nuorisotyö on tavoitettavissa pääsääntöisesti arkisin klo 8-16. Kuka tahansa nuoren lähipiiristä voi olla yhteydessä etsivään työhön, jos nuoresta herää huoli. Etsivän nuorisotyön ohjaajiin saa yhteyttä monin tavoin: puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla ja facebookin kautta.

Etsivän nuorisotyön ohjaaja tapaa nuorta nuorelle sopivimmassa paikassa, kuten nuoren kotona, koulussa, toimistossa, virastossa tai kahvilassa. Etsivän nuorisotyön ohjaaja kulkee nuoren rinnalla, tekee asioita yhdessä nuoren kanssa – ei nuoren puolesta.

Nuorisolaki ja tietojenluovutus

Sen lisäksi, että kuka tahansa voi olla yhteydessä etsivään nuorisotyöhön, nuorisolaki velvoittaa joitakin tahoja tekemään ilmoituksen nuoresta etsivään nuorisotyöhön. Nuorisolaki velvoittaa perusopetusta, toisen asteen oppilaitoksia ja puolustusvoimia luovuttamaan nuoren yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle. Laki koskee alle 25-vuotiaita nuoria, jotka keskeyttävät ammatillisen koulutuksen, lukion tai asepalveluksen tai joilla ei ole jatkosuunnitelmaa peruskoulun jälkeen. Tiedot voi jättää luovuttamatta, mikäli lähettävä taho ei koe, että nuori on tuen tarpeessa. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072

Yhteystiedot:
www.jyvaskyla.fi/etsivanuorisotyoCopyright © Jyväskylän kaupunki 2018 Sivun alkuun Tietoa sivustosta