Suoraan sisältöön

Etsivä työ

Etsivä työ on tarkoitettu niille 15-29-vuotiaille nuorille, jotka ovat jäämässä opiskelun ja työelämän ulkopuolelle, tai muuten kaipaavat apua arkeensa. Etsivän työn ohjaaja auttaa nuorta tulevaisuuden suunnittelussa ja arjenhallinnassa sekä ohjaa tarvittavien palveluiden piiriin. Etsivä työ on nuorelle vapaaehtoista, maksutonta ja luottamuksellista.

Etsivä on helposti tavoitettavissa

Etsivä työ on tavoitettavissa pääsääntöisesti arkisin klo 8-16. Kuka tahansa nuoren lähipiiristä voi olla yhteydessä etsivään työhön, jos nuoresta herää huoli. Etsivään työhön voi olla yhteydessä esimerkiksi nuori itse, vanhemmat, kaverit, opettaja tai sosiaalityöntekijä. Etsivän työn ohjaajiin saa yhteyttä monin tavoin: puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostilla ja facebookin kautta.

Etsivän työn ohjaaja tapaa nuorta nuorelle sopivimmassa paikassa, kuten nuoren kotona, koulussa, toimistossa, virastossa tai kahvilassa. Etsivän työn ohjaaja kulkee nuoren rinnalla, tekee asioita yhdessä nuoren kanssa – ei nuoren puolesta. Tarvittaessa etsivän työn ohjaaja lähtee yhdessä nuoren kanssa asioimaan eri palveluissa, kuten esimerkiksi sosiaalitoimistossa tai TE-toimistossa.

Nuorisolaki ja tietojenluovutus

Sen lisäksi, että kuka tahansa voi olla yhteydessä etsivään työhön, nuorisolaki velvoittaa joitakin tahoja tekemään ilmoituksen nuoresta etsivään nuorisotyöhön. Nuorisolaki velvoittaa toisen asteen oppilaitoksia ja puolustusvoimia luovuttamaan nuoren yhteystiedot etsivälle nuorisotyölle. Laki koskee alle 25-vuotiaita nuoria, jotka keskeyttävät ammatillisen koulutuksen, lukion tai asepalveluksen. Tiedot voi jättää luovuttamatta, mikäli lähettävä taho ei koe, että nuori on tuen tarpeessa. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072

Jyväskylän etsivän työn yhteiset nettisivut
www.jyvaskyla.fi/etsivanuorisotyo

Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden etsivän työn yhteystiedot:

Etsivän työn ohjaaja Minna Rahkonen p. 014 266 0753 / 050 311 8169 Huom s.posti: minna.e.rahkonen(at)jkl.fi
Etsivän työn ohjaaja Anu Kokki p. 014 266 0745 / 050 311 8151
Etsivän työn ohjaaja Marika Jousmäki (Korpilahden ja Tikkakosken alue), p. 014 266 0754 /050 311 8179
Nuorisoneuvoja Teija Lapinmäki (Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut sekä 9-luokkalaisten ja peruskoulun päättäneiden nuorten ohjaus) p. 050 373 4139

sähköposti: etunimi.sukunimi@jkl.fi

facebook:
http://facebook.com/etsivanupa
http://facebook.com/nupakotiCopyright © Jyväskylän kaupunki 2017 Sivun alkuun Tietoa sivustosta