Skip to main content

25.11.2020

Image
Jyväskylän kaupungin entinen viestintäjohtaja Helinä Mäenpää

Mielenkiintoista! Olen käynyt läpi tiedotuslehdet alusta eli vuodesta 1976 alkaen. Vuosien aikana aiheet ovat säilyneet paljolti samoina, vaikkakin ulkoasu ja kirjoitustyyli ovat muuttuneet ja kuvia ja väriä on tullut lisää. Kulloinenkin aikakausi, strategiset painotukset sekä palvelujen kehitys näyttäytyvät lehdissä hyvin. Muutokset ja ihmiset ovat virranneet lehtien sivuilla.

Lehden synnyn taustalla oli Kaupunkiliiton ohje vuodelta 1971 ja kaupunginhallituksen 1974 hyväksymä Jyväskylän kaupungin hallinnon yleinen tiedotusohje. Luottamushenkilöistä koostuva tiedotustoimikunta aloitti myös lehden toimituskuntana.

Päätoimittaja oli alusta alkaen kaupunginjohtaja Jaakko Lovén. Hän kirjoitti, että suoran kuntalaisille tiedottamisen perustarve on kunnallisen demokratian vahvistaminen ja kehittäminen sekä asukkaiden auttaminen kaupungin tarjoamien hyödykkeiden ja palvelujen hyväksikäytössä. Oli myös levitettävä tietoutta säännöksistä ja määräyksistä sekä siitä, kuinka kunta toimii, suunnittelee ja mitä mahdollisuuksia on antaa palveluksia. Koteihin jaetusta lehdestä toivottiin uutta kanavaa asukkaiden ja hallinnon välille ja lukijoilta pyydettiin palautetta. Lehden arveltiin palvelevan myös yritysmaailmaa, turismia ja kaupungin henkilöstöä.

1990-luvun alussa lehden päätoimittajaksi tuli ensimmäinen tiedotusjohtaja. Muutaman vuoden kuluttua luottamushenkilöistä koostunut toimituskunta vaihtui hallintokuntien tiedottajiin ja tiedotusvastaaviin.

Lehdessä on ollut tilaa myös asukasyhdistyksille, kunnallisvaaleille, elinkeinoelämälle sekä palvelujen liitteille ja tapahtumakalentereille. Lukijatutkimusten mukaan tiedotuslehti on ollut luettu, pidetty, luotettava ja selkeä. Nuoria useammin lehti on tavoittanut aikuisia ja yli 60-vuotiaita.

Viestintäkanavat ovat monipuolistuneet. Internetsivut, sosiaalinen media ja media kertovat asioista joka hetki. Kaupunginhallitus aloitti tiedotus- ja keskustelutilaisuudet asukkaille 1979. Nyttemmin osallisuus ja vuorovaikutus on osa kaikkea toimintaa ja palveluja.

Tiedotuslehden ensimmäinen verkkolehti ilmestyi 1999 ja tänä vuonna verkkolehteä on uudistettu. Painettu lehti ilmestyi pitkään 8 kertaa vuodessa ja viime vuosina 4 kertaa. Vuonna 2021 tiedotuslehti ei tässä muodossa enää ilmesty, mutta uusia muotoja jakaa tietoa kotiin kehitetään ja rinnalla verkkojulkaisun uudistaminen jatkuu.

Lämmin kiitos lehden lukijoille ja tekijöille. Vuosikymmenien sisällöntuotannon ja päätoimittajuuden jälkeen on nyt uusien tuulien aika.


Helinä Mäenpää

Jyväskylän kaupungin viestintäjohtaja 31.8.2020 asti.

Keywords: