Ilmiössä Kaipaus 27.3.–16.5.2021

 

Sinisellä pohjalla kaksi liljaa, sinisiä, punaisia ja keltaisia kukkia ja lehtiä. Liljan kukassa pikkulintu.

Osa Kaipaus-näyttelyn yhteisteoksesta nimeltä Paratiisi. Kuva Raisa Rautkorpi.

Taidetila Ilmiö 

Vuoden 2019 aikana etsittiin taidetilalle nimeä yhdessä yleisön kanssa. Vastauksia kertyi yhteensä 364. Samalla yleisö saattoi antaa  palautta ja ideoita tilan kehittämiseksi. Kiitoksia kaikille vastanneille. 

Taidetila on taidemuseon kokeellinen yleisötila. Yhteisöllisesti syntynyt tila on prosessi, jota rakennetaan sen käyttäjien kanssa. Sitä ideoimassa on ollut mm. Lasten Parlamentin ja Nuorisovaltuuston jäseniä, Jyväskylän yliopiston luonnontieteitä ja taidetta yhdistävä Checkpoint Leonardo Network, eri luonnontieteiden ja kuvataiteen opettajia, eri ikäisiä vapaaehtoisia ja eri alojen taiteilijoita. Sisustuksesta ovat vastanneet kuvataiteilijat Jonna Suurhasko ja Jukka Silokunnas sekä museomestari Jarkko Kaunismäki.

Tilan ensimmäisenä teemana ovat väri, valo ja värähtely, joita havainnoidaan taiteen ja tieteen näkökulmasta. Tila on jaettu pienempiin alueisiin. Mintunvihreä sali on aktiivisen toiminnan tila. Siellä voi pelailla lauta- tai muistipelejä, katsoa elokuvia tai mediataidetta, lukea sarjakuvia, taidelehtiä tai -kirjoja. Tilassa on pitkät pöydät tehtävien tekemistä ja taiteellis-tieteellistä toimintaa varten.  Tilan koneella voi tutkia coloria.net-sivustoa, jolle taiteilija Päivi Hintsanen on koonnut melkein kaiken tiedon väristä.

Valoisan tilan vastapainona on näyttelykäytävä, jonka seinät ovat syvän punaiset. Käytävällä on esitellään kiinnostavia taiteilijoita, teoksia ja taiteen ilmiöitä, joita tarkastellaan taiteen ja tieteen näkökulmasta. Näyttelykäytävästä kuljetaan pimeään tilaan, jonka sokkeloista löytyy valoon perustuvaa taidetta. 

Ilmiössä tapahtuu

Taidetila Ilmiössä on puitteet myös esiintymisille ja tapahtumille.  Valoisa sali muuttuu hetkessä luentosaliksi tai esiintymistilaksi, jossa tunnelmaa voi muuttaa värivaloja säätelemällä. RGB-valoilla leikitään luomalla valkoiselle seinälle värillisiä varjoja. Synestesia-ohjelmalla testataan eri värien ja äänien vastaavuutta ihmisten kokemuksissa.  Lisää sisältöjä taidetilaan syntyy luokanopettaja- ja luonnontieteiden opettajaopiskelijoiden kursseilla, joissa yhdistetään tiedettä ja taidetta. Lasten ja lapsiperheiden tapahtumia kehitetään Lasten ja nuorten kulttuurikeskuksen, Kulttuuriaitan kanssa ja valotaidetta esitellään yhteistyössä Valon kaupungin kanssa.

Uv-työpaja taidemuseossa
Lasten Fantasiastudio - työpaja taidemuseossa 2018. Kuva Iida Liimatainen

Kaipaus-näyttely liittyy kuvataiteen aineopintojen opintojaksolle Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu. Kuvataideopinnot ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan mukaisia opintoja, jotka toteutetaan Jyväskylän kesäyliopistossa. Koulutukseen on kuulunut erilaisten kuvataidemateriaalien käyttö ja omaan ilmaisuun sopivien välineiden ja tekniikoiden harjoittelu.

Näyttelyn kuraattorina ja suunnittelijana on toiminut kuvataiteilija Pertti Karjalainen. Hänen ohjauksessaan olemme käyttäneet piirtämistä taiteellisena ilmaisumuotona ja soveltaneet taitojamme sekä havaintopiirustukseen että mielikuvituksen pohjalta toteutettuihin töihin. Opinnoissa olemme myös pohtineet sitä, mikä tekee teoksesta mielenkiintoisen ja arvoituksellisen.

Olemme harjoitelleet havaintoon pohjautuvaa piirtämistä ulko- ja sisätiloissa, elävän mallin piirustusta, asetelmapiirustusta sekä perspektiiviopin soveltamista tilan hahmottamisessa. Olemme tehneet muun muassa croquis -piirustuksia, tussipiirustuksia, leikanneet siluetteja ja käyttäneet musiikkia ilmaisun pohjana. Olemme tutkineet liikkuvan ihmishahmon tanssia katsomalla ja piirtämällä. Tilan hahmottamista olemme harjoitelleet valmistamalla ja kuvaamalla kolmiulotteisia interiöörejä. Näyttelyn pimeätilassa olevat työt ovat UV -valomaalauksia, mitkä olemme tehneet fluoresoivilla väreillä.

Näyttelyn teosten yhteisenä teemana on kaipaus. Kaipaus teemana on ajankohtainen, sillä taiteen tekeminen koronapandemian aikana on ollut meille pakoa arjen asioista ja kaipuuta kauneuteen. Teoksia olemme toteuttaneet eri teemojen pohjalta opintojen aikana ja itsenäisesti.

Tervetuloa näyttelyyn!

Näyttelyyn osallistujat:

Tiina Alanen
Hanna Harju
Hanna Korhonen
Heli Laitinen
Tiina Muittari
Jaana Oikari
Raisa Rautkorpi
Hanne Salminen
Anna-Leena Siitari
Soila Tuominen

Näyttelytilan perällä olevat teokset liittyvät venäläisen Igor Stravinskyn säveltämään balettiin KevätuhriBaletti kuvaa näkyä muinaiselta pakanalliselta Venäjältä, jossa pienen yhteisön asukkaat suorittavat kevään tuloon liittyviä rituaalisia menoja. Baletin ensimmäinen osa kuvaa erilaisia riittejä. Toisessa osassa uhriksi valittua tyttöä valmistellaan eri tavoin, kunnes hän lopuksi joutuu tanssimaan itsensä kuoliaaksi. Uhria lukuun ottamatta Kevätuhrissa ei ole varsinaisia päähenkilöitä, mutta vanha mies ja vanha nainen erottuvat muiden hahmojen yhtenäisesti pukeutuneista ja tanssivista ryhmistä.

Ilmiössä tapahtuu Koronasta huolimatta

Vaikka korona-aika on rajoittanut kosketeltavia juttuja Ilmiössä, voit tutkia illuusioita, kokeilla sälepeiliä tai opiskella, pitää pieniä palavereita ja työskennellä omilla laitteilla. Tilassa on wifi.  

Tilassa järjestetään luentoja ja pienimuotoisia esityksiä. Katso tapahtumia lisää tästä.

Seuraava näyttely

Värikkäät vuodet - Leidit 15 vuotta 4.6.-5.9.2021

"Taide hellii mieltä ja siskot sielua"

Näyttelyn tavoitteena on esitellä vertaisryhmä Leidien toimintaa ja tuoda esille, miten vertaistoiminta taiteen parissa on lisännyt Leidien hyvinvointia ja parantanut heidän elämänlaatuaan.

 

Uv-työpaja taidemuseossa
Lasten Fantasiastudio - työpaja taidemuseossa 2018. Kuva Iida Liimatainen