Skip to main content
Image
Kukkaketo ja kaupunki

Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukaan jokaisessa kunnassa toimii sosiaaliasiamies. Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (KOSKE) tuottaa sosiaaliasiamiehen palvelut Jyväskylän kaupungille.

Linkki KOSKEn sivulle

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon palveluja koskevissa asioissa. Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä tai myönnä etuuksia. Hänellä on työskentelyssään puolueeton ja neuvoa-antava rooli. Tehtäväalueeseen kuuluvat julkiset ja yksityiset sosiaalihuollon palvelut sekä lasten päivähoito/varhaiskasvatus, mutta eivät Kelan, työvoimatoimen, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palvelut.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät

  • neuvoo asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • seuraa asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot

Sosiaaliasiamies Eija Hiekka
Puhelinaika ma-to klo 9-11
p. 044 265 1080
sosiaaliasiamies(at)koske.fi

Suojaamattoman sähköpostin tietoturva on heikko. Luottamuksellisesti sähköpostia voi lähettää sosiaaliasiamiehelle Suomi.fi:n Viestit-palvelulla. Asiointiin tunnistaudutaan joko verkkopankkitunnuksilla, sähköisellä henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.

Henkilökohtaista käyntiä varten aika varataan etukäteen.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
Matarankatu 4
40100 Jyväskylä

Keywords: