Kaupunkikehitysalustat

Jyväskylän kaupunki satsaa voimakkaasti kansainvälisen tason yritys- ja työpaikkakeskittymien rakentamiseen, joiden ytimessä ovat yritys- ja tutkimustoiminnan yhdistäminen ja erilaisten pilotointimahdollisuuksien luominen sekä kansainvälinen liiketoiminta. Erinomainen toimitilatarjonta ja asumisen uudet ratkaisut sisältyvät jokaiseen kehittämishankkeeseen. Kaupunkikehitysalustoja on neljä: Kangas, Hippos2020, Sairaalanmäki eli Kukkula ja Keskustan kehittäminen 3.0. Kaikissa hankkeissa on mukana yksityisiä yrityksiä, oppilaitoksia ja tutkimusorganisaatioita operaattoreina ja investoreina.

Jyväskylän Kangas on kaupungin keskustan välittömään läheisyyteen kehittyvä uusi, älykäs ja vihreä hybridikaupunginosa. Kankaan vanhan paperitehdasalueen kehittäminen on Jyväskylän keskusta-alueen merkittävin kaupunkikehityshanke. Tulevaisuudessa Kankaalla on 5 000 asukasta ja 2 100 työpaikkaa. Kangas on tulevaisuuden älykäs kaupunki, jossa on hedelmällistä kehittää liiketoimintaa kaupungin, yliopistojen ja yritysverkoston kanssa. Tällä hetkellä Kankaalle on sijoittunut 40 yritystä ja ensimmäiset oppilaitostoimijat, Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän aikuisopisto ja Humanistinen ammattikorkeakoulu (Luova Kampus). Kankaan kokonaisinvestoinnin arvo on noin 1 Mrd. euroa.

Kaupunkikeskustan kehittäminen, Jyväskylässä on vilkas ja kompakti ydinkeskusta. Sen vetovoiman kasvattaminen erikoiskaupan, tapahtumien ja asumisen ykköspaikkana on osa kaupungin kehittämisstrategiaa. Keskeisten keskustakortteleiden täydennysrakentaminen ja viihtyisien kaupunkitilojen lisääminen vahvistavat kaupunkikeskustan elinvoimaa ja edistävät yhteisöllisempää kaupunkikulttuuria. Jyväskylän keskustavisio 2030:ssa on määritelty ydinkeskustan tavoitetila ja kehittämistoimenpiteet tulevaisuudessa. Keskusta ei koskaan tule valmiiksi, vaan se muuttuu ja elää yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Hippos2020 on Jyväskylän ytimeen rakentuva Suomen monipuolisin liikunta- ja hyvinvointikeskittymä, jossa on yhteistä intohimo liikuntaan, hyvinvointiin ja urheiluun. Hippoksen ekosysteemissä toimivat jo nyt Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) ja Liikunnan edistämiskeskus (Likes). Hippos on jo tänä päivänä jyväskyläläisen liikunnan ja urheilun monitoimiareena, josta tulevaisuudessa tehdään vielä paljon enemmän. Hippos2020 on kansainvälisestikin merkittävä urheilun ja liikunnan piilaakso ja urbaani hyvinvointikeskittymä.

Kukkula, eli Sairaalanmäki tarjoaa uusia mahdollisuuksia terveyden, hoivan ja vanhusasumisen liiketoimintaan. Tulevaisuuden tutkimus- ja kehitystyössä keskeisinä ovat esimerkiksi älykkäät hoivaratkaisut ja kyberturvallisuus. Sairaalanmäen vanha osa avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia terveyteen, hoivaan ja vanhusasumiseen liittyvälle osaamiselle. Uuden sairaalan rakentaminen alkaa vuonna 2016 ja se on käytössä vuonna 2020. Muu alue toteutetaan vaiheittain vuosina 2020–2030. Kehitysprojektin tuloksena Jyväskylä saa paitsi uuden sairaalan, mutta myös täydellisen terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvän kampusalueen, jonka ympärille rakentuu uusia koteja.

Eteläportti on moderni valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä, joka sijaitsee muutaman kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta etelään, Tampereen suuntaan. Eteläportti on inspiroiva kehittämis- ja kehittymisympäristö yrityksille ja osaaville työntekijöille. Alue tarjoaa teollista valmistusta ja sitä tukevia palveluita tarjoaville yrityksille uuden ajan älykkään teknologiaympäristön. Alueen ankkuriyrityksenä toimii tällä hetkellä Moventas Oy. Eteläportti edistää resurssien viisasta käyttöä, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä sekä kokoaa verkostoja siivittämään yritysten menestystä.