Hyppää pääsisältöön
Kuva
Hippos-areena havainnekuva 2019. Kuva PES-Arkkitehdit Oy
Pääsisältö

Jyväskylän kaupunki satsaa voimakkaasti kansainvälisen tason yritys- ja työpaikkakeskittymien rakentamiseen. Niiden ytimessä ovat yritys- ja tutkimustoiminnan yhdistäminen ja erilaisten pilotointimahdollisuuksien luominen sekä kansainvälinen liiketoiminta. Erinomainen toimitilatarjonta ja asumisen uudet ratkaisut sisältyvät kaikkiin kehittämishankkeisiin.

Kaupunkikehitysalustoja ovat: Kangas, Hippos, Sairaalanmäki eli KukkulaKeskustan kehittäminen 3.0. ja Eteläportti. Hankkeissa on mukana yrityksiä, oppilaitoksia ja tutkimusorganisaatioita.

Jyväskylän Kangas

Jyväskylän Kangas on kaupungin keskustan välittömään läheisyyteen rakentuva uusi, älykäs ja vihreä hybridikaupunginosa. Kankaan vanhan paperitehdasalueen kehittäminen on Jyväskylän keskusta-alueen merkittävin kaupunkikehityshanke. Tulevaisuudessa Kankaalla on 5 000 asukasta ja 2 100 työpaikkaa. Kangas on älykäs kaupunginosa, jossa voi edistää liiketoimintaa kaupungin, korkeakoulujen ja yritysverkoston kanssa. Kankaan kokonaisinvestoinnin arvo on noin 1 Mrd. euroa.

Kaupunkikeskustan kehittäminen

Kaupunkikeskustan kehittäminen, Jyväskylässä on vilkas ja kompakti ydinkeskusta. Sen vetovoiman kasvattaminen erikoiskaupan, tapahtumien ja asumisen ykköspaikkana on osa kaupungin strategiaa. Keskeisten keskustakortteleiden täydennysrakentaminen ja viihtyisien kaupunkitilojen lisääminen vahvistavat kaupunkikeskustan elinvoimaa ja edistävät yhteisöllistä kaupunkikulttuuria.

Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi Vilkas ydinkeskusta -ohjelman keskustan kehittämistyön perustaksi. Ohjelma painottaa uutta luovaa yhteistyötä kaupungin, asukkaiden, elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan kesken. Punaisena lankana on edistää ydinkeskustan toiminnallisuutta. Ohjelma sisältää noin 50 toimenpide-ehdotusta tai kehittämisnäkökulmaa.

Jyväskylän keskustavisio 2030:ssa on määritelty ydinkeskustan tavoitetila ja kehittämistoimenpiteet tulevaisuudessa. Keskusta ei koskaan tule valmiiksi, vaan se muuttuu ja elää yhdessä kaupunkilaisten kanssa. 

Hippos

Hippos on Jyväskylän ytimeen rakentuva Suomen monipuolisin liikunta- ja hyvinvointikeskittymä, jossa on yhteistä intohimo liikuntaan, hyvinvointiin ja urheiluun. Hippoksen ekosysteemissä toimivat jo nyt Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus (KIHU) ja Liikunnan edistämiskeskus (Likes). Hippos on jyväskyläläisen liikunnan ja urheilun monitoimiareena, josta tulevaisuudessa tehdään vielä paljon enemmän. Hippos2020 on kansainvälisestikin merkittävä urheilun ja liikunnan piilaakso ja urbaani hyvinvointikeskittymä.

Kukkula

Kukkula eli Sairaalanmäki tarjoaa uusia mahdollisuuksia terveyden, hoivan ja vanhusasumisen liiketoimintaan. Tulevaisuuden tutkimus- ja kehitystyössä keskeisinä ovat esimerkiksi älykkäät hoivaratkaisut ja kyberturvallisuus. Sairaalanmäen vanha osa avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia terveyteen, hoivaan ja vanhusasumiseen liittyvälle osaamiselle.

Uusi sairaala Nova valmistui vuonna 2020. Muu alue toteutetaan vaiheittain vuosina 2020–2030. Kehitysprojektin tuloksena Jyväskylä saa paitsi uuden sairaalan, myös kattavan terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvän kampusalueen, jonka ympärille rakentuu uusia koteja.

Eteläportti

Eteläportti on moderni valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä, joka sijaitsee muutaman kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta etelään, Tampereen suuntaan. Eteläportti on inspiroiva kehittämis- ja kehittymisympäristö yrityksille ja osaaville työntekijöille. Alueelle rakentuu teollista valmistusta ja sitä tukevia palveluita tarjoaville yrityksille uuden ajan älykäs teknologiaympäristö. Alueen ankkuriyrityksenä toimii Moventas Oy. Eteläportin vision mukaan siellä edistetään resurssien viisasta käyttöä, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä sekä kootaan verkostoja siivittämään yritysten menestystä. 

Business Jyväskylä

Jyväskylä - elinvoimainen ja kasvava kaupunki

Asiasanat:  
kärkihanke