Hyppää pääsisältöön
Kuva
Hippos havainnekuva. Kuva PES-Arkkitehdit Oy
Pääsisältö

Jyväskylän kaupunki satsaa voimakkaasti kansainvälisen tason yritys- ja työpaikkakeskittymien rakentamiseen. Niiden ytimessä ovat yritys- ja tutkimustoiminnan yhdistäminen ja erilaisten pilotointimahdollisuuksien luominen sekä kansainvälinen liiketoiminta. Erinomainen toimitilatarjonta ja asumisen uudet ratkaisut sisältyvät kaikkiin kehittämishankkeisiin.

Kaupunkikehitysalustoja ovat: Kangas, Hippos ja Ydinkeskusta. Lisäksi Eteläportin kehittämishankkeessa rakennetaan modernia valmistavan teollisuuden digitaalista palvelukeskittymää. Hankkeissa on mukana yrityksiä, oppilaitoksia ja tutkimusorganisaatioita. 

Jyväskylän Kangas

Kuva
Punatiilisiä kerrostaloja ja puistoaluetta. Kuva MySome

Jyväskylän Kangas on kaupungin keskustan välittömään läheisyyteen rakentuva uusi, älykäs ja vihreä hybridikaupunginosa. Kankaan vanhan paperitehdasalueen kehittäminen on Jyväskylän keskusta-alueen merkittävin kaupunkikehityshanke. Tulevaisuudessa Kankaalla on 5 000 asukasta ja 2 100 työpaikkaa. Kangas on älykäs kaupunginosa, jossa voi edistää liiketoimintaa kaupungin, korkeakoulujen ja yritysverkoston kanssa. Kankaan kokonaisinvestoinnin arvo on noin 1 Mrd. euroa.

Lue lisää Kankaasta.

Ydinkeskusta

Kuva
Ilmakuva Jyväskylän keskustasta. Kuva Ari Heinonen

Jyväskylässä on vilkas ja kompakti ydinkeskusta. Sen vetovoiman kasvattaminen erikoiskaupan, tapahtumien ja asumisen ykköspaikkana on osa kaupungin strategiaa. Keskeisten keskustakortteleiden täydennysrakentaminen ja viihtyisien kaupunkitilojen lisääminen vahvistavat kaupunkikeskustan elinvoimaa ja edistävät yhteisöllistä kaupunkikulttuuria.

Jyväskylän kaupunginhallitus hyväksyi Vilkas ydinkeskusta -ohjelman keskustan kehittämistyön perustaksi. Ohjelma painottaa uutta luovaa yhteistyötä kaupungin, asukkaiden, elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan kesken. Punaisena lankana on edistää ydinkeskustan toiminnallisuutta. Ohjelma sisältää noin 50 toimenpide-ehdotusta tai kehittämisnäkökulmaa.

Jyväskylän keskustavisio 2030:ssa on määritelty ydinkeskustan tavoitetila ja kehittämistoimenpiteet tulevaisuudessa. Keskusta ei koskaan tule valmiiksi, vaan se muuttuu ja elää yhdessä kaupunkilaisten kanssa. 

Lue lisää ydinkeskustasta.
Tutustu Vilkas ydinkeskusta -ohjelmaan.

Hippos

Kuva
Hippos havainnekuva. Kuva PES-Arkkitehdit Oy

Hippos on Jyväskylän ytimeen rakentuva Pohjoismaiden merkittävin liikunta- ja hyvinvointikeskittymä, jossa on yhteistä intohimo liikuntaan, hyvinvointiin ja urheiluun. Hippos on jyväskyläläisen liikunnan ja urheilun monitoimiareena, josta tulevaisuudessa tehdään vielä paljon enemmän. Hippos tarjoaa kansainvälisesti korkeatasoiset puitteet alan tutkimukseen, teknologian tuotekehitykselle ja liiketoimintaan. Hippos on inspiroiva ympäristö myös alueen yritysten, oppilaitosten ja kaupungin väliselle tiiviille innovaatioyhteistyölle. 

Lue lisää: Jyväskylän uusi Hippos.

Eteläportti

Kuva
Ilmakuva, jossa näkyy mallinnettuja teitä ja rakennuksia. Kuva Process Genius

Eteläportti on moderni valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä, joka sijaitsee muutaman kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta etelään, Tampereen suuntaan. Eteläportti on inspiroiva kehittämis- ja kehittymisympäristö yrityksille ja osaaville työntekijöille. Alueelle rakentuu teollista valmistusta ja sitä tukevia palveluita tarjoaville yrityksille uuden ajan älykäs teknologiaympäristö. Alueen ankkuriyrityksenä toimii Moventas Oy. Eteläportin vision mukaan siellä edistetään resurssien viisasta käyttöä, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä sekä kootaan verkostoja siivittämään yritysten menestystä. 

Lue lisää Eteläportista.

Asiasanat:  
kärkihanke