AVOin kaupunkiympäristö -tunnustus

Jyväskylän kaupunki myöntää vuosittain tunnustuksen vetomaista ja kestävää rakentamista tai viihtyisää ympäristöä edistävälle teolle, taholle, hankkeelle tai henkilölle. Vuoden 2018 AVOin kaupunkiympäristö tunnustus myönnettiin taiteilija Kirsi Pitkäselle. Pitkänen on vahvana kaupunkiympäristön taiteen puolestapuhujana vienyt voimakkaasti eteenpäin prosenttitaiteen käyttöönottoa Jyväskylässä. Työllään Pitkänen on edistänyt kaupunkiympäristön elämyksellisyyttä ja lisännyt kaupungin viihtyisyyttä niin Kankaalla, keskustassa kuin Kehä Vihreällä. Tunnustuksen myöntäneen raadin mukaan Pitkäsen näkemyksellisyys, aikaansaavuus ja rajojen ylittämiskyky on erinomainen esimerkki kaikille kaupunkiympäristön kehittämisen parissa työskenteleville eri alojen osaajille.

Kirsi Pitkänen tunnustuksen ja kukkien kanssa

Kuva: Riikka Kaakkurivaara

AVOin Kaupunkiympäristö -tunnustus 2017

Ensimmäinen AVOin Kaupunkiympäristö -tunnustus myönnettiin Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiölle eli KOAS:lle esimerkillisestä työstä Jyväskylän kaupunkiympäristön rakentamiseksi. Tunnustuksen saajan valineen raadin mukaan "yhteistyöhakuinen Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (KOAS) on innokkaasti lähtenyt uuteen sekä toimintamallien että materiaalien kehittämisessä. KOAS on panostanut korkealaatuiseen arkkitehtuuriin ja ympäristösuunnitteluun luomalla opiskelijoille laadukkaita asuinympäristöjä osallistuen siten nuorten sukupolvien arkkitehtuurikasvatukseen".

yhteistyöhakuinen Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (KOAS) on innokkaasti lähtenyt uuteen sekä toimintamallien että materiaalien kehittämisessä. KOAS on panostanut korkealaatuiseen arkkitehtuuriin ja ympäristösuunnitteluun luomalla opiskelijoille laadukkaita asuinympäristöjä osallistuen siten nuorten sukupolvien arkkitehtuurikasvatukseen