Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ihmiset kävelevät kävelykadulla. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Vuonna 2022 toteutettavat AVOin kaupunkiympäristö -politiikkaa edistävät toimenpiteet

 • Olemme jatkossakin avoimia edistämään puurakentamisen uusia hankkeita
  • Keljonkatu 26
  • Pitkäkatu 25
  • Kuokkalan terveysasema
  • Haapaniemen puukortteli)
  • Kytketään puurakentamiseen markkinoitavien tonttien määrän seuraaminen osaksi KymppiR-ohjelmointia
 • Järjestämme vähintään yhden arkkitehtuuri- tai suunnittelukilpailun vuosittain, ne voivat olla myös maisema-arkkitehtuurikilpailuja
  • Kankaan Suvannon arkkitehtuurikilpailu
  • Kankaanaukion taidekilpailu
  • Arkkitehtuurikilpailuista toteutukseen menevät suunnitelmat: Hannikaisenkatu 27-29, Kuokkalan Kalon ja Äijälänsalmenranta
 • Rakennamme uudistuvaa Satamankärjen aluetta, jonne sijoittuu myös Alvar Aallon veneen uusi näyttelykatos
 • Parannamme keskusta-alueen kaupunkiympäristön viihtyisyyttä ja laatua
  • Kauppakadun uudistavan peruskorjauksen suunnittelun aloitus kauppakatuyhteisön kanssa
  • Keskustan laatuaapisen edistäminen
  • Toimivat katuhankkeet -kehittämistyön aloitus
 • Kehitämme liikuntapaikoista kaupungin toimialojen yhteistyönä kaupunkilaisille viihtyisiä kohtaamispaikkoja
  • Palokan liikuntakeskus
  • Länsi-Palokan liikuntapuisto ja sen lähiympäristö
  • Huhtasuon jalkapallohalli ja sen lähiympäristö
  • Kortepohjan lähiliikuntapuisto
  • Liikuntapaikkarakentamisen selvitys valmistuu
  • Kaupungin sisäisesti liikuntapaikkaohjelmoinnin työryhmä kokoontuu tasaisin väliajoin käymään läpi ajankohtaisia hankkeita ja tulevia tarpeita
 • Edistämme asukkaiden viihtymistä ja virkistäytymistä viherpalveluohjelma KymppiV:n toimenpiteillä
  • Viedään eteenpäin selvitystä oleskelun ja kohtaamisen paikoista
  • Työstetään kaupunkipuulinjausta
  • Kehitetään Kauramäenpuistoa, Kangasrinteenpuistoa ja Pupumuorinpuistoa
 • Laadimme Taka-Keljon ideasuunnitelmaa alueen retkeilyolosuhteiden kehittämiseksi
 • Kehitämme Kehä Vihreää ihmisiä lähellä olevana, tiivistyvän kaupungin lähivirkistysalueena esimerkiksi opastuksen, taiteen ja orientoivien elementtien avulla. Jatkamme Kehä Vihreän teemallisia kävelyitä ja tapahtumia
  • Harjun taidepenkit otetaan käyttöön
  • Kuntoportaat uusitaan ja niihin yhdistetään valoratkaisu
  • Pulkkamäki rakennetaan
  • Teemavuosi kasvillisuus: toteutetaan erilaisia tapahtumia ja 100 puuta Kehä Vihreälle -toimenpide
  • Tourujoen kunnostuksen valmistelu
 • Edistämme luontopohjaisia ratkaisuja suunnittelussa
  • Kauramäkeen laaditaan maisema-arkkitehtuurin diplomityö koskien luontopohjaisia ratkaisuja aluesuunnittelussa
 • Toteutamme Ekologinen kompensaatio maankäytön suunnittelussa -pilotin Kauramäessä
 • Kehitämme kaavojen verkkosivuja ulkoasultaan ja sisällöltään toimivammiksi
 • Kehitämme asemakaavoituksen digitaalista hallintajärjestelmää
 • Hyödynnämme postituslistoja kaavahankkeissa järjestelmällisesti
 • Teetämme 3D-tulosteen suunnittelukohteesta
  • Keskusta-Asemanseudun 3D-tuloste
 • Kehitämme Kehä Sinisiä yhtenäisinä virkistysreitteinä
  • Haukanniemen esteettömän reitin valmistuminen
  • Palokkajärven alueopasteiden lisääminen reitille
  • Jyväsjärven Rantaraitin varren kuntoilupysäkkien edistäminen
 • Suunnittelemme ja toteutamme useita pyöräilyä edistäviä toimenpiteitä, esimerkiksi
  • Polkupyörien liityntäpysäköintikatokset 11 linja-autopysäkille
  • Kinkovuorentien pyörätien kehittäminen
  • Vesangantien pyörätien kehittäminen
  • Yrjönkadun muutos pyöräkaduksi
  • Puistokadun pääreitin yksisuuntaiset pyörätiet
  • Kankaanpuiston pääreitin jatko
  • Pitkäkadun pääreitin osan kehittäminen
  • Pyöräpysäköintinormien soveltaminen
  • MAL-kehityskuvatyön yhteydessä selvitys seudullisesta pyöräverkostosta ja sen kehittämistarpeista
 • Hyödynnämme monipuolisesti digitaalisia osallistumistyökaluja suunnitteluhankkeissa ja tilaisuuksissa
 • Maptionnairen ja Sova 3D-mallien yhdistäminen kyselyssä erikseen nimettävässä kohteessa
 • Laadimme ohjeistusta ilmastoviisaasta kaavoituksesta
 • Luovutamme AVOin kaupunkiympäristö -tunnustuksen myös tänä vuonna
  • Tunnustuksella nostamme esiin onnistuneita esimerkkejä viihtyisästä kaupunkiympäristöstä
 • Järjestämme vuosittain Jyväskylän rakennusalan yhteistyöfoorumin kaupungin suunnittelua ja rakentamisesta toteuttaville tahoille