AVOin kaupunkiympäristö -tunnustus

Jyväskylän kaupunki myöntää vuosittain tunnustuksen vetomaista ja kestävää rakentamista tai viihtyisää ympäristöä edistävälle teolle, taholle, hankkeelle tai henkilölle. Vuoden 2020 AVOin kaupunkiympäristö -tunnustus myönnettiin Järvi-Suomen Asuntojen toimitusjohtaja Tomi Niemiselle Valtiontalon korjaustyöstä. Valtiontalo on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä rakennus, jonka korjausprosessi on ollut kulttuurisesti, teknisesti ja taloudellisesti ainutlaatuisen haastava. Rakennusperintölailla suojeltu rakennus on korjattu alkuperäiseen asuunsa.

Kolme henkilöä seisoo Jyväskylän kaupungintalon juhlasalissa

AVOin kaupunkiympäristö -tunnustus 2019

Vuoden 2019 AVOin kaupunkiympäristö -tunnustus myönnettiin Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Oy:lle. A-Konsultit on vaativien peruskorjaushankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelija, joka on onnistunut erityisesti Jyväskylälle tärkeiden identiteettirakennusten, kuten Jyväskylän yliopiston päärakennuksen, korjaustyössä. Yliopiston päärakennuksen ainutlaatuinen, Alvar Aallon suunnittelema arkkitehtoninen ilmapiiri on korjauksessa onnistuttu säilyttämään. Samalla rakennukselle on luotu eväät toimia tulevaisuudessakin ajassa elävän sivistyksen ja kohtaamisen paikkana.

Tunnustuksen saaja ja myöntäjät

AVOin kaupunkiympäristö -tunnustus 2018

Vuoden 2018 AVOin kaupunkiympäristö -tunnustus myönnettiin taiteilija Kirsi Pitkäselle. Pitkänen on vahvana kaupunkiympäristön taiteen puolestapuhujana vienyt voimakkaasti eteenpäin prosenttitaiteen käyttöönottoa Jyväskylässä. Työllään Pitkänen on edistänyt kaupunkiympäristön elämyksellisyyttä ja lisännyt kaupungin viihtyisyyttä niin Kankaalla, keskustassa kuin Kehä Vihreällä. Tunnustuksen myöntäneen raadin mukaan Pitkäsen näkemyksellisyys, aikaansaavuus ja rajojen ylittämiskyky on erinomainen esimerkki kaikille kaupunkiympäristön kehittämisen parissa työskenteleville eri alojen osaajille.

 

AVOin kaupunkiympäristö -tunnustus 2017

Ensimmäinen AVOin kaupunkiympäristö -tunnustus myönnettiin Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiölle eli KOAS:lle esimerkillisestä työstä Jyväskylän kaupunkiympäristön rakentamiseksi. Tunnustuksen saajan valineen raadin mukaan yhteistyöhakuinen Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (KOAS) on innokkaasti lähtenyt uuteen sekä toimintamallien että materiaalien kehittämisessä. KOAS on panostanut korkealaatuiseen arkkitehtuuriin ja ympäristösuunnitteluun luomalla opiskelijoille laadukkaita asuinympäristöjä osallistuen siten nuorten sukupolvien arkkitehtuurikasvatukseen.