Oikaisuvaatimus

Jos on saanut aiheettomaksi epäilemänsä pysäköintivirhemaksun, voi kuljettaja hakea maksua koskevaan päätökseen oikaisua pysäköinninvalvojalta. Oikaisuvaatimus pitää tehdä kirjallisena 30 päivän kuluessa siitä, kun virhemaksu on päivätty tai annettu muutoin tiedoksi.

Pysäköintivirhemaksua ei tarvitse maksaa ennen kuin oikaisuvaatimus on käsitelty. Jos oikaisuvaatimus hylätään, ilmoitetaan päätöksessä uusi eräpäivä. Mikäli pysäköintivirhemaksu on kuitenkin maksettu ja oikaisuvaatimus hyväksytään, palautetaan maksettu summa oikaisuvaatimuksen tekijän ilmoittamalle tilille.

Pysäköinninvalvonnan asiakaspalvelun kanssa voi tarvittaessa neuvotella maksuajan pidennyksestä. Asia hoituu ottamalla yhteyttä pysäköinninvalvonnan asiakaspalveluun (puhelin 014-266 5161 arkisin 8 - 12, sähköposti pysakoinninvalvonta [at] jyvaskyla.fi)

Oikaisuvaatimuksen tekeminen

Oikaisuvaatimus on suositeltavinta tehdä sähköisellä lomakkeella. Lomake on helppokäyttöinen, mutta sen sähköinen lähettäminen edellyttää tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Sähköinen pysäköintivirhemaksun oikaisuvaatimuslomake

  • Lomake on mahdollista täyttää ja lähettää sähköisesti tai tulostaa ja täyttää kynällä
  • Lomakkeen lähettäminen sähköisesti edellyttää tunnistautumista suomi.fi-tunnistuspalvelussa verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Halutessaan sähköisen lomakkeen voi myös tulostaa, täyttää kynällä ja palauttaa pysäköinninvalvonnan asiakaspalveluun (Kivääritehtaankatu 6 A1). Oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kirjallisena joko sähköpostilla tai kirjeellä (osoite PL 233, 40100 Jyväskylä). Kirjelmästä pitää käydä ilmi

  • Kuljettajan nimi
  • Kuljettajan osoite (päätöksen postittamista varten)
  • Pysäköintivirhemaksun asianumero (pysäköintivirhemaksulomakkeessa)
  • Ajoneuvon rekisteritunnus
  • Perustelut oikaisuvaatimukselle
  • Tilinumero, johon maksu voidaan palauttaa, mikäli oikaisuvaatimus hyväksytään

Oikaisuvaatimuksen käsittely

Oikaisuvaatimus ohjautuu ensin maksun määränneelle pysäköinnintarkastajalle, joka liittää oheen tarvittaessa oman vastineensa tapahtumien kulusta. Sen jälkeen pysäköinninvalvojana toimiva kaupungin lakimies tutustuu osapuolten näkemyksiin. Päätöksellään hän joko hyväksyy tai hylkää tehdyn oikaisuvaatimuksen

Pysäköinninvalvojan päätös oikaisuvaatimuksesta lähetetään hakijalle kirjeitse. Oikaisuvaatimuksen käsittelyaika vaihtelee saapuneiden oikaisuvaatimusten määrän mukaan parista viikosta ylöspäin.

Oikaisuvaatimusta koskevaan päätökseen voi halutessaan hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta 30 vrk:n kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Ohjeet valituskirjelmän tekemiseen löytyvät hallintolainkäyttölaista.