Tammirinteenpuiston saneeraussuunnitelma

Kaupunkirakenteen toimiala, liikenne-ja viheralueet on teettänyt Tammirinteenpuiston saneeraussuunnitelman. Suunnitelman on tehnyt Viherteema Oy. Kohteen suunnittelija on valittu julkisella kilpailutuksella. Suunnittelun aikana on kuultu eri yhteistyötahoja ja huomioitu saatu palaute.

Lähtötilanne

Tammirinteen leikkipuisto sijaitsee Jyväskylässä, Jyskän kaupunginosassa. Puisto pitää sisällään kaksi erikokoista kivituhkakenttää, skeittipoolin, leikkialueen sekä puistometsää. Puiston ympärillä on asuinrakennuksia sekä Tammirinteen päiväkoti-koulu. Suunnittelun tavoitteena on uusia puiston nykyistä välineistöä samalla laajentaen sen leikki- ja liikuntatoimintoja. Jatkossa puisto tarjoaa mahdollisuuksia myös lähiliikuntapaikkana. 

Tammirinteenpuiston suunnittelun aloitusvaiheessa käytiin palaveri viereisen koulun henkilökunnan kanssa. Koulun oppilaat käyttävät puistoa aktiivisesti sekä välitunneilla että liikuntatunneilla. Viereisen päiväkodin osalta käyttö on vähäisempää, sillä leikkipuisto ei ole aidattu.  Koulun toiveista ehdoton ykkönen oli talviliukumäki. Muita toiveita olivat suuri kiipeilyteline sekä erilaiset tasapainoiluvälineet. Myös keinut koettiin tärkeiksi. Nykyinen pieni kivituhkakenttä koettiin epämääräiseksi, pinnoite on osittain nurmettunut. Toivottiin pelialuetta, jonka pinnoite soveltuisi mm. koripalloon. Myös palloseiniä toivottiin. Isompi kivituhkakenttä on talvisin jäädytettynä. Puiston kaikki välineet todettiin sen verran vanhoiksi, että ne päätettiin uusia. Uudet välineet ovat pääosin metallirunkoisia.

Suunnitteluratkaisut

Leikkialueelle sijoitetaan keinuteline, jossa on sekä kumilautaistuimet että linnunpesäkeinu. Keinutelineen vieressä on hiekkalaatikko pienempiä lapsia varten. Hiekkalaatikon vieressä on kaksi penkkiä sekä karusellimainen leikkiväline. Vanhan monitoimitelineen tilalle sijoitetaan uusi, suurempi monitoimiteline, jonka vieressä on erilaisia tasapainoiluun tarkoitettuja välineitä. Leikkialueen viereisen luiskan yhteyteen rakennetaan kumpare, jota voidaan hyödyntää talviliukumäkenä. Luiskaan ja kumpareeseen tehdään puisesta palkista rakennettavat maastoportaat, jotka ohjaavat kulkua mäkeä laskettaessa ja näin parantavat turvallisuutta.

Leikkialueen toiseen reunaan sijoitetaan interaktiivinen leikkiväline. Leikkivälineen ympärillä on penkkejä, jotta osa leikkijöistä voi välillä rauhoittua ja katsoa muiden pelaamista. Interaktiiviseen leikkivälineeseen on asennettu erilaisia oppimista kehittäviä ja liikunnallisia pelejä, joten sitä voidaan hyödyntää myös opetuskäytössä. Interaktiivista välinettä vastapäätä sijaitsee kaksi kiipeilykuutiota, jotka tarjoavat kiipeilyhaastetta sekä lapsille että aikuisille. 
Kiipeilykuutioiden ympärys pinnoitetaan valettavalla turva-alustalla ja niiden ympärille sijoitetaan pensaskasvillisuutta.

Nykyinen pieni kivituhkakenttä pinnoitetaan uudelleen ja sitä laajennetaan hieman. Kentälle sijoitetaan metallinen areena, jonka päädyissä on maalit sekä koripallokorit. Kentän pinnoitteena on bergo-pinnoite, joka soveltuu monenlaiseen pelaamiseen. Kentän päädyn nurmikaistaleelle sijoitellaan luonnonkiviä, jotka sijaitsivat aiemmin leikkialueella. Kiviä voidaan hyödyntää oleskelussa. 

Iso kivituhkakenttä pidetään jatkossakin vapaana tilana, jotta se voidaan jäädyttää luisteluradaksi talvisin. Kentän metsänpuoleiseen reunaan sijoitellaan ulkokuntoiluvälineitä. Välineet ovat metallirunkoisia eivätkä sisällä liikkuvia osia. Välineet mahdollistavat esteratatyyppisen kuntoilun, venyttelyn sekä lihaskuntoharjoittelun. Kuntoiluvälineiden ympäristö pinnoitetaan valettavalla turva-alustalla. Kentän toiseen päätyyn sijoitetaan palloseiniä. Palloseinät on sijoiteltu niin, että potkusuunta ei ole puiston viereisien rakennuksien suuntaan. Kentän sivuille, jotka rajautuvat asuinrakennusten tontteihin, sijoitellaan havupuukasvillisuutta.

Koko puiston alueelle lisätään valaistusta. Puiston alueelle sijoitetaan uusia pylväsvalaisimia ja isolle kivituhkakentälle tehokkaammat valonheittimet. Nykyiset roska-astiat säilyvät ennallaan, penkit ja infotaulu uusitaan.

Puiston kunnostamiselle on investointivaraus vuodelle 2019. 

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä palvelupiste Hannikaisessa os. Kivääritehtaankatu 6, ovi A1 11.-27.12.2018.

lisätiedot: rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh. (014) 266 5248

Suunnitelmaselostus (pdf)

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Kaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Kaupunginosa: