Asukkaiden kuuleminen metsienhoidossa

Asutuksen lähimetsiä käsitellään aluekokonaisuuksina siten, että vuosittain käydään läpi 2-3 asuinaluetta. Tavoitteena on käydä kullakin asuinalueella tekemässä metsänhoitotöitä noin 10-15 vuoden välein. Metsäasioihin liittyvä viestintä ja asukkaiden mielipiteiden kuuleminen koetaan tärkeiksi keinoiksi lisätä kaikkien osapuolien tietoisuutta ja vähentää metsänhoitotöistä aiheutuvia ristiriitoja.

Lähimetsien hoidossa kuunnellaan erityisesti niiden asukkaiden mielipiteitä, joiden tontit rajautuvat metsiin. Asukkaat voivat merkata oman tonttinsa takaa pois toivottavia puita tiedotteessa annetun ohjeistuksen ja aikataulun mukaisesti. Mikäli toivotte erityisesti, että tietty yksittäinen puu jätetään pystyyn, voitte merkata sen jättämällä siihen selvästi erottuvan viestin "säästettävä puu". Mikäli tällaisia puita on paljon tai toive koskee laajempaa aluetta, olkaa yhteydessä metsäpalveluihin.

Kaupungin tekemän mallileimauksen yhteydessä tarkistetaan asukkaiden toiveet ja merkataan maalilla pois kaadettavat puut tontin reunasta noin 5-10 metrin etäisyydeltä tontin reunasta. Tämä mallinnus tehdään sen vuoksi, että asukkailla olisi vielä ennen töiden toteuttamista hyvin aikaa katsella ympärilleen ja totutella ajatukseen puiden poistosta. Kaikkien erilaisten toiveiden toteuttaminen on usein haasteellista ja toisinaan mahdotonta, koska naapurusten näkemykset saman alueen hoitamisesta voivat poiketa toisistaan huomattavasti. Omakotitaloissa puunkaatotoiveisiin liittyvät asiat hoidetaan kiinteistön omistajan/omistajien kanssa ja taloyhtiöissä hallituksen puheenjohtajan tai isännöitsijän kanssa. 

Eri näkemyksiä sovitellaan yhteen

Lähitontin asukkaan toiveet eivät aja lähiseudun asukkaiden yleisen edun ohi sellaisissa tapauksissa, joissa lähitontin asukas toivoo yleisten virkistysarvojen vastaista hakkuuta. Asukkaiden toiveiden toteuttamiskelpoisuus arvioidaan aina. Jossakin paikassa puunkaatotoiveiden toteuttaminen voi tarkoittaa 10 m leveän kaistaleen avohakkuuta tontin takaa ja toisinaan sitä, että alue jätetään kokonaan käsittelyiden ulkopuolelle. Alueista ei pääsääntöisesti kuitenkaan lähdetä tekemään shakkiruudukkoa, jossa joka toinen ruutu jätetään käsittelemättä ja joka toinen käsitellään voimakkaasti.  

Tyypillisesti ollaan ristiriitatilanteessa silloin kun tonttien välissä on kapea kaistale, jossa toiselle puolelle puusto antaa suojaa ja toista se varjostaa. Kummatkin osapuolet ovat oikeassa, mutta molempien toivetta ei voida toteuttaa. Tällaisissa tapauksissa tilannetta katsotaan kokonaisuudessaan muun muassa maastonmuotojen, ilmansuuntien, puuston potentiaalin ja kunnon mukaan. Asia ratkaistaan parhaaksi arvioidulla kompromissilla ja useimmissa tällaisissa tapauksissa se tarkoittaa sitä, että tehtyyn työhön ei olla täysin tyytyväisiä. 

Lähimetsissä tehtävissä hoito- ja hakkuutöissä toteutetaan puunkaatotoiveita mahdollisuuksien mukaan. Ennen töiden alkamista asukkaille jaetaan tiedote tehtävistä töistä. Tiedote jaetaan kaikille omakoti- ja rivitalossa asuville sekä kerrostalossa jokaiseen rappukäytävään. Tiedotteessa kerrotaan yleisesti alueella tehtävistä töistä, vaikuttamismahdollisuuksista sekä muun muassa yhteystiedot. 

Milloin alueeni lähimetsää hoidetaan?

Katso ajankohtaisista metsäasioista, milloin sinun asuinalueesi lähimetsiä tullaan hoitamaan ja missä töitä tehdään tällä hetkellä.