Vertaistoiminta

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Mervi Robert
040 5758260
mervi.robert[at]jyvaskyla.fi

Vertaistoiminnan ydinajatus on usko ihmisen omiin voimavaroihin, jotka voidaan saada käyttöön vertaistuen avulla.

Vertaistoiminnan käsitteiden kirjo on laaja joskus tämä aiheuttaa sekaannusta; mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun puhtaan vertaistoiminnasta? Vertaisryhmistä käytetään monia nimityksiä; vertaisryhmä, tukiryhmä, kerho tai piiri. Vertaistoimintaa toteutetaan sekä ammattimaisesti (kuntoutus ja sopeutumisvalmennus) että vapaaehtoisvoimin.

Vertaistoiminnan keskeisiä arvoja ovat vapaaehtoisuus, vastavuoroisuus ja luottamuksellisuus. Vertaistuki perustuu samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten haluun jakaa kokemuksia ja tietoa toisia kunnioittavassa ilmapiirissä – tämä määritelmä on Marianne Nylundin käsialaa.

Vertaistuki voi toteutua ryhmässä tai kahdenkeskisesti, kasvokkain tai verkon ja puhelimen välityksellä. Vertaistoiminnan ydinajatuksena on luottamus ihmisen omiin voimavaroihin, jotka voidaan saada käyttöön vertaisten tuen, kunnioittamisen ja kannustuksen avulla.

Etsi ryhmä

Vertaistalo

Vertaistalo.fi on verkkopalvelu, joka tarjoaa vertaistukea sairastuneille ja heidän läheisilleen. Sivusto tarjoaa konkreettisia vinkkejä ja yhteystietoja potilasyhdistysten vertaistukipalveluihin, kokemustarinoita sekä vertaisvideoita. Älä jää yksin, tukea on tarjolla.

OLKA-toiminta

OLKA-toiminnan tavoitteena on

  • tarjota potilaille ja heidän läheisilleen kiireetöntä kohtaamista sekä antaa tukea sairauteen sopeutumisessa
  • antaa vapaaehtoisille mahdollisuuden auttaa, uusia ystäviä ja hyvän tekemisen myötä hyvinvointia myös itselleen
  • antaa sairaalan työntekijöille tietoa
  • tarjota yhdistyksille tavan toimia sairaalassa lähellä potilasta

Arkeen Voimaa

Arkeen Voimaa -ryhmä on tarkoitettu sinulle, jolla on jokin pitkäaikaissairaus, vamma tai muu haitta. Voit olla myös sairastavan omainen. Sairauden nimellä ei ole merkitystä, sillä pitkäaikaissairauden mukanaan tuomat ongelmat ovat usein samoja riippumatta diagnoosista.