Vertaistoiminta

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Antti Rajala
050 339 6423, 014 266 1707
antti.rajala[at]jkl.fi

Vertaistoiminnan ydinajatus on usko ihmisen omiin voimavaroihin, jotka voidaan saada käyttöön vertaistuen avulla.

Vertaistoiminnan käsitteiden kirjo on laaja joskus tämä aiheuttaa sekaannusta; mitä oikeastaan tarkoitetaan, kun puhtaan vertaistoiminnasta? Vertaisryhmistä käytetään monia nimityksiä; vertaisryhmä, tukiryhmä, kerho tai piiri. Vertaistoimintaa toteutetaan sekä ammattimaisesti (kuntoutus ja sopeutumisvalmennus) että vapaaehtoisvoimin.

Vertaistoiminnan keskeisiä arvoja ovat vapaaehtoisuus, vastavuoroisuus ja luottamuksellisuus. Vertaistuki perustuu samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten haluun jakaa kokemuksia ja tietoa toisia kunnioittavassa ilmapiirissä – tämä määritelmä on Marianne Nylundin käsialaa.

Vertaistuki voi toteutua ryhmässä tai kahdenkeskisesti, kasvokkain tai verkon ja puhelimen välityksellä. Vertaistoiminnan ydinajatuksena on luottamus ihmisen omiin voimavaroihin, jotka voidaan saada käyttöön vertaisten tuen, kunnioittamisen ja kannustuksen avulla.

Etsi ryhmä

Vertaistalo.fi

Käynnistä ryhmä

Sopivan ryhmän löytyminen on jo melko helppoa, jos on mahdollisuus käyttää internettiä – erityisesti, jos etsii vertaistukea potilasjärjestöistä. Aina kasvokkain kokoontuvaa ryhmää ei kuitenkaan löydy omalta paikkakunnalta. Onneksi verkossa toteutettua tukea on saatavilla runsaasti.

Jos tarpeitasi vastaavaa ryhmää ei löydy, niin sellaisen voi yrittää käynnistää. Vapari tarjoaa tukea ryhmän käynnistämiseen ja tilojen etsimiseen. Kansalaistoiminnankeskus Matarassa toimii useita vertaisryhmiä ja Matarassa on myös sopivia tiloja vertaisryhmien kokoontumisiin.

Koulutus

Vapari järjestää myös vertaisohjaajakoulutuksia. Onnistuneen vertaistuen perusta on koulutetut vertaisohjaajat. Koulutuksen tavoitteena on, että vertaistoimija hahmottaa oman elämäntilanteensa merkityksen vertaisten kohtaamiseen. Jos kyse on menetyksestä, niin vertaistukijan on kyettävä tunnistamaan menetyksen aiheuttama suru. Yksi koulutuksen teemoista on aktiivinen kuunteleminen, koska juuri kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen ovat vertaistoiminnan ydintä

Koulutuksen jälkeen vertaisohjaajaksi ryhtyvä osaa määritellä vertaistuen, tuntee sen paikan palvelujärjestelmässä sekä ymmärtää vertaistoiminnan vaikuttavuuden taustalla olevat asiat. Koulutus tähtää siihen, että vertaisohjaajan identiteetti vahvistuu ja hän tunnistaa vertaisohjaajaan kohdistuvat odotukset ja oman toimintansa rajat.

Arkeen Voimaa

Arkeen Voimaa -ryhmä on tarkoitettu sinulle, jolla on jokin pitkäaikaissairaus, vamma tai muu haitta. Voit olla myös sairastavan omainen. Sairauden nimellä ei ole merkitystä, sillä pitkäaikaissairauden mukanaan tuomat ongelmat ovat usein samoja riippumatta diagnoosista.