Hyppää pääsisältöön

8.2.2024

Kuva
Nuoret istuvat sohvalla pelaten videopeliä, kuvassa nuorten selät näkyvissä. Kuva Juulia Puurunen
Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna on kerännyt vuosittain nuorisotilojen käyttäjiltä palautetta nuorisotyöstä. Jyväskyläläiset nuoret kertovat havainneensa kiusaamista nuorisotiloilla vähemmän kuin suurissa kaupungeissa keskimäärin.

Vuonna 2023 nuorisotilojen käyttäjille suunnattuun kyselyyn vastasi Jyväskylässä 404 nuorta. Mukana olivat nuorisotilat Tikkakoskelta, Palokasta, Huhtasuolta, Vaajakoskelta, Kuokkalasta, Keljonkankaalta ja Korpilahdelta sekä keskustan alueen nuorten kohtaamispaikka Bostari ja kulttuurisen nuorisotyön keskus Veturitallit.. Liikkuvan nuorisotyön asiakaskyselyyn vastasi 35 nuorta.

Tänä vuonna valtakunnallisessa kyselyssä oli mukana myös viisi kuntakohtaista kysymystä. Jyväskylässä nuorilta tiedusteltiin muun muassa, kuinka turvallisiksi he kokevat oman nuorisotilansa lähiympäristön ja Jyväskylän kaupungin.  
Jyväskylän nuorisotilat osallistuivat valtakunnalliseen kyselyyn syksyllä 2023 kolmatta kertaa. Samaan aikaan Jyväskylässä toteutettiin kysely myös liikkuvan nuorisotyön (Nuorisopaku) toimintaan osallistuville nuorille. Vastausten perusteella nuoret olivat tyytyväisiä sekä nuorisotilojen että liikkuvan nuorisotyön toimintaan. 

Omalla alueella turvallista - yleisesti turvattomuutta kaupungissa aiheuttavat päihteet ja päihteidenkäyttäjät 

Nuorisotilojen käyttäjät kokivat oman nuorisotilansa lähialueen turvallisiksi kaikilla mukana olevilla alueilla. Korpilahden ja Keljonkankaan nuorisotilojen kävijöistä kukaan ei kertonut alueen turvattomuudesta. Jonkin verran enemmän turvattomuuden kokemuksia raportoivat Huhtasuon, Kuokkalan ja keskustan alueella nuorisotiloja käyttävät nuoret.  

Jyväskylässä yleisesti turvattomuuden kokemuksia aiheuttavat nuorten mukaan päihteet ja päihteidenkäyttäjät (alkoholi ja huumeet). Nuoret mainitsivat myös kiusaamisen, roadman-ilmiön, pimeät kadut sekä liikenteen.  

Nuoret saavat nuorisotyöstä tukea yksilölliseen kasvuun ja kaverisuhteisiin

Nuorisotyön kasvatuksellisina tavoitteina ovat nuoren itseilmaisun, itsetunnon ja itseksi kasvamisen tukeminen sekä nuorten suhteiden tukeminen, esimerkiksi toisiin nuoriin, luotettaviin ja turvallisiin aikuisiin ja yhteiskuntaan.  

Jyväskylässä nuorisotilojen ja liikkuvan nuorisotyön toimintaan osallistuvat nuoret kokivat saavansa olla mukana toiminnassa turvallisesti omana itsenään (4,4/4,5 asteikolla 1–5). Nuoret kokivat myös, että nuorisotyöntekijät suhtautuvat nuorten mielipiteisiin vakavasti, ymmärtävät ja auttavat heitä. Annetun palautteen mukaan nuorisotyöntekijät kohtelevat nuoria reilusti. Nuorisotilojen ja liikkuvan nuorisotyön toimintaan osallistuvat nuoret arvioivat lisäksi ilmapiirin hyväksi, tilat viihtyisiksi ja että tarjolla on riittävästi kivaa tekemistä.

Nuoret kokevat tulosten mukaan nuorisotilat ja liikkuvan nuorisotyön toiminnat turvallisiksi. Nuoret arvioivat havainneensa kiusaamista nuorisotiloilla ja liikkuvassa nuorisotyössä vain vähän (1,8/1,9), vähemmän kuin suurissa kaupungeissa keskimäärin (2,1). Lisäksi nuorilta kysyttiin erikseen, ovatko he kokeneet epäreilua kohtelua nuorisotilalla. Vastanneista 91 % prosenttia ilmoitti, ettei ollut kokenut epäreilua kohtelua, kun vastaava suurten kaupunkien osuus oli 90 %.

Erityisnuorisotyötä on Jyväskylässä tarjolla myös nuorille aikuisille

Kyselyyn vastasivat myös Nuorten kohtaamispaikka Bostarin asiakkaat. Jyväskylän keskustassa, kauppakeskus Forumissa sijaitseva tila erottuu muista kaupungin nuorisotiloista. Se tarjoaa turvallisen kohtaamispaikan 13–29-vuotiaille nuorille, jotka viettävät aikaa keskustan alueella. Bostarille voi muista nuorisotiloista poiketen tulla myös päihtyneenä. Kohtaamispaikassa erityisnuorisotyöntekijät kohtaavat, tukevat ja auttavat sekä ohjaavat nuoria tarvittaessa muihin palveluihin. Bostarin toiminnassa on mukana myös yhteistyökumppaneita, kuten esimerkiksi seurakunnan erityisnuorisotyö.  

Kyselyyn vastasi 48 Bostarin nuorta kävijää. Nuorten vastausten mukaan tilaan houkuttaa ilmainen kahvi, kaverit ja mukavat ohjaajat, jotka juttelevat, kuuntelevat ja auttavat. Konkreettisen avun kuten ruoka-avun tarve korostuu Bostarilla käyvien nuorten keskuudessa. Nuoret toivovat myös lisää aukioloaikoja Bostarille.

Nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

Maaliskuussa lopettavan, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Osaamiskeskus Kanuunan tavoitteena on ollut nuorisotyön osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen, työn tunnettavuuden ja tiedontuotannon lisääminen sekä kunnallisen nuorisotyön laadun arvioinnin kehittäminen ja mallintaminen. Joulukuussa perustettu Kunnallisen nuorisotyön yhdistys jatkaa osaamiskeskuksen työtä. 
 

Lisätiedot:  

Elina Lämsä 
palveluesihenkilö 
alueellinen nuorisotyö 
p. 0406234388 

Teija Lapinmäki 
palveluesihenkilö 
erityisnuorisotyö
p. 0503734139