Hyppää pääsisältöön

11.1.2024

Kuva
Havainnekuvassa kuvattu valkoisilla elementeillä ilmasta käsin suunniteltua rakentamista. Kuva Jyväskylän kaupunkisuunnittelu
Vuoden ensimmäisessä kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa tiistaina 16.1. on käsittelyssä Tammirinteelle ehdotettava uusi suunnitteluratkaisu. Lisäksi käsiteltävänä on muun muassa myös muita asumisen, työpaikka- ja palvelurakentamisen kaavamuutoksia.

Tammirinteelle uusi suunnitteluratkaisu

Halssilan ja Jyskän väliin sijoittuvalle Tammirinteelle on suunniteltu uutta asuinaluetta. Alueen asemakaavamuutos palautui suunnitteluun kaupunginvaltuustosta 23.1.2023. Kaavan lähtökohtia ja tavoitteita on arvioitu tämän jälkeen uudelleen, ja niiden pohjalta on valmisteltu kaavaehdotus.

Uudessa asemakaavaehdotuksessa suunnittelualueelle mahdollistetaan tiivis, nykyiseen aluerakenteeseen ja ympäristöön liittyvä pien- ja rivitalovaltainen asuinaluekokonaisuus noin 400 asukkaalle. Rakentaminen painottuu alueen etelä- ja keskiosaan lähemmäs pyöräily- ja joukkoliikenneyhteyksiä. Asuinrakentaminen sijoittuu pääosin hakkuuaukealle ja talousmetsään. Suunnittelualueen pohjoisosasta on vähennetty merkittävissä määrin asuinkortteleita luonto- ja virkistysarvojen turvaamiseksi.

Asuinrakentamisen alueet on jaettu kahteen osaan. Liikenne ohjataan nykyiseen katuverkkoon tasaisesti kahdesta eri paikasta Tammiperän ja Kirrinkydöntien kautta. Ratkaisun myötä alueen merkittävin virkistysreitti Tammirinteenpuistosta Hiihtomaan ja päävirkistysalueen suuntaan säilyy katkeamattomana.

Olemassa olevat merkittävimmät polkuyhteydet on kartoitettu ja lisätty kaavakarttaan. Polkujen jatkuvuus ja saavutettavuus lähiympäristöstä on otettu huomioon suunnitteluratkaisussa. Virkistysalueiksi osoitettavat alueet on säilytetty mahdollisimman laajoina ja yhtenäisinä niiden virkistysarvon parantamiseksi. Alueen pohjoisosassa sijaitsevan suolaikun ja noron ympäristö sekä niiden valuma-alueet sijoittuvat pääosin virkistysalueelle, kuten yksittäiset muutkin kaavaprosessin aikana havaitut luontokohteet. Suolaikun ja noron suojelualuetta on laajennettu ja yhtenäistetty kohteiden säilymisen turvaamiseksi.

Tutustu aineistoihin kaavan verkkosivuilla


Asumista, työpaikka- ja palvelurakentamisen kaavoja käsittelyssä

Säynätsalon Lehtissaaren pesulanrannan kaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Alueelle on suunnitteilla pienimuotoista asumista ja kaavaehdotus on pääpiirteiltään luonnoksen mukainen. Ehdotusvaiheessa on myös Halssilaan suunnitteilla olevan uuden päiväkodin, kerrostalon sekä liikerakentamisen mahdollistava kaavamuutos käytöstä poistuneen Kivistön työväentalon kortteliin.  Nisulankadulla olevien huoltamorakennuksien tontille suunnitteilla oleva kahden kerrostalon rakentamisen mahdollistava kaavamuutos on hyväksymiskäsittelyssä. Hyväksyttävänä on myös työpaikkarakentamisen kaavamuutos Palokankaalta.

Kokouksen esityslista ja pöytäkirja

Kaikki kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen etenevät asiat ovat luettavissa liitteineen lautakunnan kokouksen esityslistalta. Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.