Hyppää pääsisältöön

25.10.2023

Kuva
Lapsiryhmä leikkii värikkäillä dubloilla penkin vieressä. Kuva Dolly Aittanen
Uuden Valssi-järjestelmän arviointiportaat otetaan käyttöön marraskuussa.

Varhaiskasvatuksen kehittäminen perustuu säännölliselle ja monimuotoiselle laadun arvioinnille. Yhtenäiset arviointityökalut toimivat varhaiskasvatuksen pitkäjänteisen ja johdonmukaisen kehittämisen tukena.  

Tietoja arviointia varten kerätään monimuotoisesti läpi toimintavuoden varhaiskasvatuksen henkilöstöltä, lapsilta ja heidän huoltajiltaan. Perinteisten keskustelujen, kyselyjen ja arjessa toteutuvien arviointien rinnalle on Jyväskylän varhaiskasvatuksessa otettu käyttöön uusi Valssi-järjestelmä.  
  
Valssi on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen, Karvin, kehittämä digitaalinen laadunarviointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea varhaiskasvatusta lakisääteissä arviointitehtävässä. Valssi-järjestelmän avulla kerätyn tiedon pohjalta pystytään tunnistamaan koko organisaatiota koskevat vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä laatimaan toimenpide- ja seurantasuunnitelmat. Lasten huoltajat arvioivat marraskuussa ja helmikuussa Valssi-arviointiportaiden avulla samaa teemaa kuin henkilöstö arvioi Valssi-järjestelmän avulla. 

Lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen 

Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet edellyttävät varhaiskasvatuksen tuottajilta tavoitteellista ja suunnitelmallista arviointia. Arvioinnin avulla vahvistetaan toiminnan tasalaatuisuutta ja lasten tasavertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista. Tietoa arvioinnin tueksi saadaan lapsilta, huoltajilta ja henkilöstöltä. 

Jyväskylän varhaiskasvatuksen arvioinnissa pääpaino kuluvalla toimintakaudella on yhteisöllisyys, sosiaalinen osallisuus ja ryhmän ilmapiiri. Arvioinnin tuloksena saadaan selville, onko kaikilla lapsilla kokemus ryhmästä, jonka ilmapiiri on turvallinen, lämmin, oppimaan innostava ja välittävä. Tuloksien avulla päästään tarttumaan konkreettisesti kiinni kehittämisen kohteisiin. 

Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnissa käytännön työkaluna toimii myös kasvun ja oppimisen palvelujen kehittämisohjelma. Ohjelma edistää ja tuo arkeen Jyväskylän kaupunkistrategian tavoitteita. Kehittämisohjelman yhtenä teemana on Yhteisöllinen johtaminen, tietoperustaisuus, ja laadun arviointi.  

Huoltajien näkemykset arvokkaita  

Huoltajat pääsevät osallistumaan varhaiskasvatuksen laadun arviointiin monipuolisesti. Uuden Valssi-arvioinnin myötä lasten huoltajien näkemyksiä kerätään jatkossa kaksi kertaa vuodessa toteutettavien arviointiportaiden avulla. Ensimmäinen arviointi Valssi-arviointiportaiden avulla on marraskuussa. 
 
Muita huoltajien säännöllisiä mahdollisuuksia osallistua arviointiin ovat päivittäiset kohtaamiset ja keskustelut lapsen oman ryhmän työntekijöiden kanssa, lapsen varhaiskasvatuskeskustelut (vasu-keskustelut), loma-aikojen palautekyselyt sekä lapsen haku- ja tuontitilanteissa toteutetut huoltajien haastattelut. Lasten huoltajien näkemyksiä kerätään vuosittain arviointiportaiden ja yksikkökäyntien avulla. Ensimmäinen arviointiportaiden avulla toteutettava arviointi marraskuussa. 
Varhaiskasvatuksen asiakkaat pääsevät osallistumaan ja vaikuttamaan myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisen asiakasraadin, Vaskoolin, toiminnan kautta.   

Valssi-arviointi vahvistaa lapsen taitoja toimia ryhmässä

Lasten osallistumisen mahdollisuuksia arviointiin oman ikäkautensa mukaisesti kehitetään muiden arviointikäytänteiden rinnalla. Lasten osallisuus ja oikeus saada olla mukana vaikuttamassa omaan elämään liittyvissä asioissa, muodostavat perustan henkilöstön toiminnalle lapsiryhmissä toteutettavaan varhaiskasvatukseen kaikissa toimintamuodoissa.  

Jyväskylän varhaiskasvatuksessa on käytössä erilaisia menetelmiä, joiden avulla lasten osallisuutta arviointiin vahvistetaan. Lapset arvioivat oman ryhmän ja aikuisten toimintaa, millaiseksi kokevat toiminnan sisällöt ja ryhmän toimintatavat. Myös lapsen oma kokemus esimerkiksi ryhmän jäsenyydestä tai vaikka ryhmän sisällä olevan vuorovaikutuksen laadusta ovat lapsilta arvioinnin tueksi kerättävää tietoa.  
 
Lisätietoja
palvelujohtaja Päivi Koivisto, yhteiset palvelut, puh. 040 7479723 
hankekoordinaattori Sanna Puukari-Pirinen, kasvun ja oppimisen kehittämisyksikkö, puh. 050 5978941 
hankekoordinaattori Sami Talvensola, kasvun ja oppimisen kehittämisyksikkö, puh. 040 7044821 
Lisätietoja Valssi-järjestelmästä 
Esite: Kasvun ja oppimisen kehittämisohjelma 
Lisätietoja Jyväskylän kaupunkistrategiasta