Hyppää pääsisältöön

24.10.2022

Kuva
työkone poistaa lumikasaa Kirkkopuistossa. Kuva Riikka Kaakkurivaara
Jyväskylän kaupunki aloittaa ensi talvena niiden omakotitalokiinteistöjen tonttiliittymien aurauksen, joiden asukkaat ovat täyttäneet 75 vuotta tai täyttävät 75 vuotta vuoden 2023 aikana. Näin helpotetaan ikäihmisten kotona asumista talvikautena.

Aurauksen piiriin pääsevät sellaiset asuinkiinteistöt, joiden kaikki asukkaat täyttävät vähintään 75 vuotta vuoden 2023 aikana. Jos kiinteistössä asuu henkilö, joka ei ikäkriteeriä täytä, ei kiinteistö kuulu aurauksen piiriin.

Lisäksi omakotitalokiinteistön on sijaittava sellaisen kadun varrella, jota Jyväskylän kaupunki auraa. Tonttiliittymien auraus ei koske heitä, jotka asuvat yksityistien tai valtion ylläpitämän väylän varrella. Aurauksen piiriin ei ole myöskään mahdollista päästä pelkästään heikon terveydentilan perusteella. Lisäksi auraus ei koske kerros- ja rivitalokiinteistöissä asuvia ikäihmisiä, sillä näiden kiinteistöjen talvikunnossapidosta huolehtii taloyhtiön palkkaama kiinteistönhuolto.

Aurauksen piiriin kuuluvia kiinteistöjä on Jyväskylän kaupungin katualueella 1429 kappaletta. Asukkaiden tiedot tarkistetaan seuraavan kerran vuonna 2023.

Ikäihmisten omakotitalokiinteistöjen tonttiliittymien auraukseen on varattu talousarvioesityksessä 220 000 euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvioesityksen loppuvuodesta. Jos kaupunginvaltuusto ei hyväksy budjettiesitystä, joudutaan tonttiliittymien auraus lopettamaan kesken talven. 

Kaupunki ei auraa omakotitalokiinteistön pihaa

Aurauskone auraa pelkästään omakotitalon tonttiliittymän, ei koko pihaa. Aurauksen kellonaika vaihtelee lumisateen ajankohdasta riippuen. Aurausta ei voi tilata kaupungilta puhelimitse tai toivoa tiettyyn kellonaikaan.

Tonttiliittymän auraus pyritään tekemään samassa yhteydessä ja samalla kalustolla, kuin kadun auraus. Joillain alueilla aurauskalusto on sen verran isokokoista, ettei se mahdu auraamaan tonttiliittymää. Näillä alueilla tonttiliittymä aurataan pienemmällä kalustolla varsinaisen kadunauraamisen jälkeen.

Tonttiliittymän aurauksesta voi jäädä lumikolalla tai lapiolla tehtäviä viimeistelytöitä. Tonttiliittymissä on rakenteita, joiden vaurioitumista täytyy varoa. Siitä johtuen auraustyö tehdään konetarkkuudella ja asukkaalle saattaa jäädä viimeistelytöitä pihan lumitöiden yhteydessä tehtäväksi.

Kannustamme naapuriapuun

Lumen puhdistus postilaatikoiden edustoilta on asukkaiden vastuulla. Postilaatikoiden edustojen puhdistus lumesta ei kuulu aurauksen piiriin. Apua postilaatikon edustan lumitöihin kannattaa pyytää tarvittaessa naapurilta.

Naapuriapua kannattaa tarjota ihan jokaiselle. Varsinkin sankkojen lumisateiden aikana jokaista asukasta varmasti ilostuttaa se, että kotoa poissa ollessa naapuri on avittanut lumitöissä.