Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jyväskylä-kirjaimet nurmikolla.

12.8.2020

Jyväskylässä on järjestetty kuntapäättäjien iltakahveja yli kaksi vuotta.
Kuva
Iltakahveilla keskustellaan kuntapäättäjien kanssa Jyväskylän asioista

Tuona aikana on ollut 21 tilaisuutta eri puolilla kaupunkia suuraluejaon mukaisesti. Osallistujia on ollut keskimäärin 40−50 kerrallaan, joista kaupungin edustajia 10−15. Iltakahvit jatkuvat syksyllä 2020.

Erilaiset näkökulmat ja mielipiteet esiin

Iltakahvien tarkoitus on vahvistaa vuorovaikutusta ja lisätä yhteistä ymmärrystä asukkaiden, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kesken. Iltakahveilla keskustellaan aluksi pienryhmissä, niin että jokainen pääsee osallistumaan. Ryhmissä nousseista asioista käydään sitten yhteinen dialogi avaten monipuolisesti ja moniäänisesti kutakin teemaa.

Tilaisuuksissa on ollut avoin ilmapiiri ja osallistujat ovat kokeneet keskustelut positiivisina ja innostavina. Iltakahveilla keskustellaan sekä asuinalueiden vahvuuksista että kehittämisen paikoista. Suosituimpia aiheita ovat olleet lähipalvelut, lähiliikunta- ja harrastusmahdollisuudet, katujen kunto ja kevyen liikenteen väylät sekä kokoontumistilat.

Iltojen antia hyödynnetään kaupungin palveluja kehitettäessä. Joitakin asukkaiden ideoita toteutetaan myös monitoimijaisesti pienimuotoisina kehittämishankkeina yhdessä asukkaiden kanssa, kuten laavun rakentaminen muutamille asuinalueille. Iltakahvien muistiot löytyvät kaupungin verkkosivuilta.

Iltakahveille voi osallistua etänä

Keväällä iltakahvikierros pysähtyi epidemian vuoksi ja nyt on mietitty keinoja toteuttaa keskusteluja etänä, kun digitaaliset välineet sen mahdollistavat. Syksyllä tarkoituksemme on kokeilla iltakahveja verkon kautta hyväksi havaittua vanhaa toimintamallia soveltaen.

Järjestämme edelleenkin mahdollisuuden osallistua asuinalueella livenä, vaikka keskustelujen koordinointi tapahtuukin nyt verkon kautta. Näin haluamme tarjota iltakahvikeskustelut entistä useammalle kaupunkilaiselle. Tiedotamme lisää uudesta toimintatavastamme ennen ensimmäistä tilaisuutta samoin kuin mahdollisista epidemiasta johtuvista muutoksista kaupungin Osallistu ja vaikuta -sivustolla.

Teksti: Jukka Laukkanen p. 014266 3070 jukka.laukkanen@jyvaskyla.fi

https://www.jyvaskyla.fi/osallistu, Facebook: @osallistujavaikutajyvaskyla

Syksyn 2020 Iltakahvit kello 18–20

  • 16.9. Vaajakoski-Jyskä 
  • 30.9. Lohikoski-Seppälän-kangas 
  • 21.10. Keltinmäki-Myllyjärvi 
  • 4.11. Keljo
Asiasanat: