Tilapalvelu-liikelaitos

 • Jyväskylän Tilapalvelu on Jyväskylän kaupungin omistama liikelaitos.
 • Vastaamme hallinnassamme olevien julkisten kiinteistöjen ja huoneistojen arvosta, tuottavuudesta ja tehokkaasta käytöstä.
 • Tarjoamme Jyväskylän kaupungin palvelutuotannolle turvalliset, tarkoituksenmukaiset ja kilpailukykyiset toimitilat sekä tilapalvelut.

Lukuja

 • Hallinnassa noin 570 000 m2:n kiinteistöomaisuus, josta kaupungin omia tiloja noin 431 000 m2 ja markkinoilta vuokrattuja tiloja noin 93 000 m2.
 • Pääasiakkaina eli tilojen käyttäjinä ovat kaupungin eri palveluyksiköt,
 • esim. koulut, päiväkodit, kirjastot sekä sosiaali-, terveys-, kulttuuri- ja liikuntapalvelut.
 • Vuosittainen liikevaihto noin 99 miljoonaa euroa.
 • Investoinnit perus- ja vuosikorjauksiin noin 40 miljoonaa euroa vuodessa.
 • Kiinteistö- ja tilapalveluiden ostoja noin 35 miljoonan euroa vuodessa,  esim. kiinteistönhoito ja siivous. Noudatamme toiminnoissamme hyväksyttyä laatu- ja ympäristöjärjestelmää.

Päätöksenteko

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta

 • ohjaa ja valvoo Jyväskylän Tilapalvelun toiminnan suunnittelua ja toteutusta 
 • asettaa  tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista
 • päättää toimivaltansa puitteissa kaupungin peruspalvelutiloihin liittyvistä uus- ja korjausinvestoinneista, ostoista ja myynneistä sekä ylläpidon strategiasta

Jyväskylän Tilapalvelun johtokunnan kokoukset keväällä 2021:

 • 25.1.
 • 24.2.
 • 23.3.
 • 27.4.
 • 25.5.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Johtokunnan tarkastettu pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville Jyväskylän kaupungin verkkosivulle kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Asiasanat: