Hyppää pääsisältöön
Kuva
Aurinkoenergiaa kerätään talon katolle asennetuilla aurinkopaneeleilla. Kuva Tilapalvelu
Pääsisältö

Jyväskylän Tilapalvelun historia 1993 - 2013

2013 

 • Jyväskylän Tilapalvelu täyttää 20 vuotta. Kuvasatoa tapahtumista.
 • Liinalammin päiväkotikoulun uudisrakennuksen sekä vaativan suojelukohteen, Puistokoulun peruskorjaustyöt käynnistyvät.
 • Tilapalvelu myy historialliset Schaumanin entisen konttorirakennuksen sekä Halosen-talon eli entisen harmoonitehtaan.
 • Lyseo-rakennus siirtyy takaisin kaupungin omistukseen ja Tilapalvelun vastuulle.
 • Huhtasuon elinkaarihankkeen 1. vaihe, erityiskoulu ja päiväkoti, valmistuvat.

2012 

 • Jyväskylän kaupungin ja Tilapalvelun historian suurin talonrakennusinvestointien vuosi. Investointiohjelma on ennätyksellinen 46 M€. Kaikki suuret kouluhankkeet valmistuvat suunnitelmien mukaisesti.
 • Toivolan Vanha Piha avataan yleisölle.
 • Historialliset Ainolan rakennukset ja alue myydään Jyväskylän Nuoriso- ja Palveluasunnoille.
 • Harmaan talouden estämiseksi Tilapalvelun allekirjoittaa sopimuksen Tilaajavastuu.fi -palvelun kanssa.

2011 

 • Jyväskylän Tilapalvelu käynnistää historiansa ensimmäisen elinkaari- ja kumppanuushankkeen kilpailun voittaneen YIT-konsortion kanssa. Tämän Huhtasuon koulu- ja päiväkotihankkeen elinkaarisopimuksen kokonaisarvoksi muodostuu 55,0 M€.

2010 

 • Jyväskylän historian suurimmat yksittäiset talonrakennusinvestoinnit ja rakennushankkeet - kaupungintalon peruskorjaus sekä Palokan ja Vaajakosken koulujen rakentaminen - käynnistyvät.
 • Tilapalvelu saa valtakunnallisen RIL-palkinnon Cygnaeuksen väistökoulutoteutuksesta.
 • Lyseo ja Voionmaan koulurakennukset myydään Koulutuskuntayhtymälle ja entinen Jyväskylän maalaiskunnan kunnantalo Education Facilities Oy:lle.

2009 

 • Tilapalvelun toiminta-alue kasvaa huomattavasti, kun Jyväskylä, Jyväskylän maalaiskunta ja Korpilahti yhdistyvät. Tilapalveluun tulee 10 uutta työntekijää.
 • Uusi energiatehokkuussopimus solmitaan työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ensimmäisten kaupunkien joukossa.
 • Rakennuttamisessa ennätyksellinen vuosi.

2008 

 • Jyväskylän Tilapalvelu muuttaa Tietotalolle.
 • Tilapalvelu järjestää historiansa ensimmäisen arkkitehtikilpailun Puistokoulun yhteyteen rakennettavasta Päivärinteen päiväkodista.

2007 

 • Jyväskylän Tilapalvelu myy useita kaupungin historian kannalta merkittäviä rakennuksia, kuten Nikolainkulma, Veturitallit, vanhan rautatieasema ja vanha asemaravintola.
 • Cygnaeuksenkatu 2 tontin ja rakennusten tulevasta käytöstä laaditaan kehittämisselvitys "Kaupunkilaispiha 2012".
 • Jyväskylän Lyseon tiloista tehdään toimitilastrategiaselvitys sekä käynnistetään vammaisopetuksen tilojen tarveselvitys.
 • Korpilahden kiinteistöistä laaditaan toimitilastrategia.

2006 

 • Jyväskylän Tilapalvelu muuttaa Rakentajantalolle (ent. Virastotalo) sen peruskorjauksen valmistuttua.
 • Erityisesti koulujen ja päiväkotien tilaratkaisuissa tapahtuu paljon muutoksia.
 • Puistokatu 21, Seminaarinkadun Kirjailijatalo sekä Killerin ravirata myydään.

2005 

 • Jyväskylän Tilapalvelun yhteistyössä kaupungin eri toimialojen kanssa tehdyt koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä päiväkotiverkkosuunnitelmat valmistuvat.
 • Monien keskustelujen jälkeen päätetään siirtää Cygnaeuslukio Viitaniemeen ja realisoida entinen ns. Kesynkoulun tontti asuinkäyttöön.
 • Kypärämäen koulun peruskorjaus valmistuu.

2004 

 • Jyväskylän kaupungin hallinnon uudelleenorganisointi vaikuttaa myös Tilapalveluun. Jyväskyläkonsultit/Jycon integroidaan Tilapalvelun yhteyteen.
 • Jyväskylän Tilapalvelun Ympäristökäsikirja valmistuu.
 • TerveTalo-kriteerit ja -ohjeistus otetaan käyttöön kaikissa talonrakennushankkeissa ensimmäisenä julkisella sektorilla.

2003

 • Jyväskylän Tilapalvelu täyttää 10 vuotta.
 • Vuonna 2001 valmistuneeseen koulujen sisäilmatutkimukseen perustuva laaja-alainen peruskorjausohjelma käynnistyy.

2002

 • Jyväskylän Tilapalvelulle myönnetään kiinteistöpalvelujen (siivous) kehittämisestä Kauppa- ja teollisuusministeriön tukeman ja PKT-säätiön järjestämän Vuoden konsultointityö -kilpailun kunniamaininta.

2001

 • Jyväskylän Tilapalvelun toimintaorganisaatio muutetaan nykyaikaiseksi ja asiakassuuntautuneemmaksi matriisiorganisaatioksi, jossa eri asiakasryhmillä on omat kiinteistöpalvelumanagerit.

2000

 • Jyväskylän Tilapalvelun vetovastuulla valmistuu valtakunnallinen ”Kuntien kiinteistöjohtamisen Balance Scorecard -projekti”. Jyväskylän Tilapalvelu ottaa BSC-tuloskorttijärjestelmän kokonaisvaltaiseen käyttöön ensimmäisenä kaupunkina kiinteistösektorilla.

1999

 • Jyväskylän Tilapalvelu valitaan yhdeksi pilottiyritykseksi koko kiinteistö- ja rakennusalan yhteiseen ProGresS-ympäristöohjelmaan. Tähän liittyvä Jyväskylän Tietotalon ”Ympäristöä säästävä toimintamalli” valmistuu koko rakennus- ja kiinteistöklusterin käyttöön.

1998

 • Jyväskylän Tilapalvelu allekirjoittaa kansainväliseen ilmastointisopimukseen ja valtioneuvoston energiansäästöstrategiaan liittyvän energiansäästösopimuksen Kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa ensimmäisten kaupunkien joukossa.

1997

 • Jyväskylän Tilapalvelun johdon vastuulla oleva laaja Efektia Oy:n ja Kuntaliiton organisoima Kuntien kiinteistötalouden kehittämisohjelma valmistuu koko kiinteistösektorin käyttöön.
 • Jyväskylän Tilapalvelu voittaa toisen kerran peräkkäin Suomen kuntien välisen vuosikertomuskilpailun.

1996

 • Jyväskylän Tilapalvelu siirretään strategisesti tärkeänä toimintayksikkönä suoraan kaupungin johdon alaisuuteen. Samalla myös kiinteistöjenhoitopalvelut-tuotanto eriytetään omistuksesta.
 • Jyväskylän Tilapalvelu voittaa Efektia Oy:n järjestämän Suomen kuntien välisen vuosikertomuskilpailun.

1995

 • Jyväskylän Tilapalvelulle myönnetään Kauppa- ja teollisuusministeriön kunniamaininta julkisten rakennusten energiansäästökilpailussa. Kiinteistöjen lämpöenergiankulutus pienin Suomen kaupungeista.

1994

 • Jyväskylän Tilapalvelusta muodostetaan aito, itsenäinen kiinteistöliikelaitos ensimmäisenä julkisella sektorilla.

1993

 • Jyväskylän Tilapalvelu perustetaan teknisen sektorin tilaaja - tuottaja -mallissa yhdeksi tilaajayksiköksi. Kaupungin kiinteistö- ja tilaomaisuuden hoito keskitetään yhdelle vastuuorganisaatiolle ensimmäisenä julkisella sektorilla.

 

Tilapalvelun vuosikertomukset 2008-2013

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Tilapalvelun historiikki 1993 - 2003