Hyppää pääsisältöön
Kuva
Rahaa pöydällä. Kuva Pirjo Ala-Hynnilä
Pääsisältö

Rakennusvalvonnan taksa

Rakennusvalvonta perii rakennusluvan käsittelystä ja muista rakennusvalvonnan toimenpiteistä maksuja kaupunginhallituksen hyväksymän rakennusvalvontataksan mukaisesti. Taksan maksut eivät ole arvonlisäverollisia. Rakennusluvan maksun yhteydessä peritään myös maankäytön suorittamat rakennusvalvontamittaukset: rakennuksen paikan merkitseminen ja rakennuksen sijaintikatselmus.

Rakennusvalvonnan voimassa oleva taksa 2023.

Palvelumaksut

Rakennusvalvonnan palvelutaksan mukaiset maksut peritään tehtävistä tai toimenpiteistä, jotka eivät varsinaisesti liity luvan varaisen rakentamisen valvontaan, mutta joita rakennusvalvonta suorittaa asiakkaan tilauksesta. Palvelutaksassa määritellään myös arkisto- ja kopiointipalveluista perittävät maksut.

Maksun määräytyminen edellyttää, että tarkastukset ja tehtävät on asiakas kirjallisesti pyytänyt tai että ne perustuvat asiakkaan ja kaupungin väliseen sopimukseen. Palvelutaksan veloituksiin lisätään voimassa oleva arvonlisävero.

Rakennusvalvonnan voimassa oleva palvelutaksa 2021

Esimerkkilaskelma kokonaisalaltaan 150 m2:n suuruisen omakotitalon rakennuslupamaksusta:

(sisältää aloittamisoikeuden ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta)

Luvan perusmaksu 300 €
+ kokonaisala (5,30 €/m2) 795 €
+ työnjohtajien (vastaava, kvv, iv) hyväksyminen (á 60 €) 180 €
+ aloittamisoikeus 170 €
Rakennusvalvonnan maksut yhteensä 1445 €
Lisäksi rakennusluvan yhteydessä peritään maankäytön maksuja vähintään:
+ rakennuspaikan merkitseminen 335 €
+ sijaintikatselmus 235 €
Maankäytön maksut yhteensä 570 €
Rakennusluvan hinta yhteensä 2015 €

Enintään kaksiasuntoisen uuden asuinrakennuksen osalta voidaan lupamaksua alentaa 20 % luvan perus- ja kokonaisalan mukaisesta maksusta, kun lupahakemus on jätetty vaadittavine liitteineen rakennusvalvontaan 1.11. - 31.1. välisenä aikana. Alennusta ei myönnetä maankäytön maksuista eli rakennuspaikan merkitsemisestä ja sijaintikatselmuksesta.

Asiasanat:  
taksa