Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kaivinkone kaivaa hiekkakasaa. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Rakennustyön tai toimenpiteen aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaisuutta

Rakennustyö ja muu maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimenpide voidaan aloittaa vasta, kun sitä koskeva lupapäätös on lainvoimainen. Jollei päätöksestä haeta oikaisua, on päätös lainvoimainen 14 vuorokauden kuluttua sen antamisesta.

Rakennusluvan myöntävä viranomainen voi kuitenkin antaa luvan vakuutta vastaan rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseksi osittain tai kokonaan ennen kuin rakennus-, toimenpide- tai maisematyölupaa, taikka MRL 161, 162 tai 163 §:ssä säädettyä laitteiden sijoittamista, muuttamista tai poistamista koskeva päätös on saanut lainvoiman.

Vakuuden asettamisvelvollisuus ei koske valtiota, kuntaa eikä kuntayhtymää.

Aloittamisoikeutta haetaan aina kirjallisesti täyttämällä aloittamisoikeushakemus. Aloittamisoikeuspyyntö on aina perusteltava. Aloittamisoikeuden myöntäminen on viranomaisen harkintavallassa. Hakijan on asetettava hyväksyttävä vakuus niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamiseksi, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Kulut

Aloittamisoikeutta koskevasta lupapäätöksestä peritään lupamaksun yhteydessä käsittelymaksuna 690 €, enintään kahden perheen asuinrakennusten ja niihin verrattavien rakennusten osalta käsittelymaksu on 170 € (rakennusvalvontataksan kohdat 28 ja 29). Käsittelykuluja ei palauteta, vaikka aloittamisoikeutta ei käytettäisikään.

Vakuuden palautus

Vakuus palautetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille noin kahden viikon kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulon jälkeen.

Vakuuden suuruus ja maksaminen

Rakennushankkeeseen liittyvän vakuusmäärän määrittelee ko. luvan lupavalmistelija tai lupa-asiaa ratkaiseva muu viranhaltija. Esimerkiksi omakotitalon vakuusmaksu on 5000 € perustustöiden aloittamiseksi.

Suositeltavin vakuusmuoto on rahavakuus, joka tulee tallettaa Jyväskylän kaupungin pankkitilille IBAN: FI62 5290 0220 0095 16, BIC/SWIFT-koodi: OKOYFIHH. Viestikentässä on ilmoitettava kiinteistötunnus, jotta vakuus kohdistetaan oikealle hakemukselle. 

Talletuskuitti tai muu vastaava todistus talletuksesta on toimitettava rakennusvalvontaan ko. luvan valmistelijalle ennen luvan myöntämistä.

Asiasanat:  
aloittamisoikeus
vakuus