Hyppää pääsisältöön
Kuva
Asiakirjoja ja sunnittelija työskentelee tietokoneella. Kuva Marja Fagerlund
Pääsisältö

Hankkeessa tulee olla rakennussuunnitelmasta vastaava rakennussuunnittelija. Mikäli hanke edellyttää rakennesuunnitelmien laatimista, tulee hankkeessa olla nimettynä rakennesuunnitelmien laatimisesta vastaava erityissuunnittelija. Rakennesuunnitelmissa esitetään mm. hankkeen rakenneratkaisut, niiden dimensiot ja lujuudet.

Näiden suunnittelijoiden tulee huolehtia siitä, että heillä on käytössään riittävät lähtötiedot ja, että suunnitelmat täyttävät rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Lisäksi on pidettävä huolta, että rakennustyönaikaiset muutokset esitetään suunnitelmissa. Suunnittelijat laativat myös rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen oman erityisalan/suunnittelutehtävän osalta.

Asiasanat:  
rakennesuunnittelija