Hyppää pääsisältöön
Kuva
Maastomittausta. Kuva Touho Häkkinen

Jyväskylän kaupunki hoitaa asemakaava-alueella olevien kiinteistöjen lohkomiset ja muut kiinteistötoimitukset. Kaava-alueen ulkopuolella kiinteistötoimituksista ja kiinteistörekisterinpidosta vastaa Maanmittauslaitos.

Tontin lohkomisen edellytyksenä on muun muassa että alueelle on laadittu voimassa olevan asemakaavan mukainen tonttijako. Tontin lohkomistoimituksesta laaditaan toimituspöytäkirja ja tonttikartta, jonka jälkeen muodostunut tontti rekisteröidään kiinteistörekisteriin.

Rakennuslupaa ei myönnetä tonteille, jotka eivät ole voimassa olevan asemakaavan ja tonttijaon mukaisia.