Tonttijako ja tonttijaon muutos

Lisätietoja tonttijaosta ja tonttijaon muutoksesta:

Kiinteistöinsinööri
Juha Kantanen, p. 014 266 5082

Tonttijako tai tonttijaon muutos laaditaan joko erillisenä tonttijakona tai asemakaavan yhteydessä hyväksyttävänä tonttijakona.

Erillinen tonttijako laaditaan alueelle maanomistajan hakemuksesta. Tonttijakokartta osoittaa kuinka asemakaavan mukainen korttelialue jaetaan tonteiksi tontin lohkomistoimituksilla.

Jos maanomistaja haluaa muuttaa voimassa olevaa tonttijakoa, voidaan tontille laatia hänen hakemuksestaan tonttijaon muutos. Tonttijaon muutoksen edellytykset tutkitaan tapauskohtaisesti ja päätöksen tonttijaon muuttamisesta tekee kiinteistöinsinööri.

Hinnasto - tonttijaon muutos

Lisätietoja tonttijaosta ja tonttijaon muutoksesta:

Kiinteistöinsinööri
Juha Kantanen, p. 014 266 5082