Virheellinen hulevesilasku

Ajankohtaista

Hulevesilaskutus 2019: 

Vuoden 2019 hulevesilaskut postitetaan syys-lokakuun aikana. Lasku lähetään niille kiinteistön omistajille, jotka ovat olleet 1.1.2019 kiinteistörekisterin mukaan kiinteistön omistajia tai kaupungin maavuokralaisia.

Laskutettavan hulevesimaksun minimiraja on viisi euroa. Mikäli kiinteistön hulevesimaksun summa jää alle viiden euron niin kiinteistölle ei lähetetä laskua tai ilmoitusta asiasta. 

Mikäli hulevesilasku on saapunut väärällä nimellä tai väärällä laskutusosoitteella, niin laskun saajan tulee ottaa yhteyttä laskuttajayhteistyökumppaniimme Monetra Keski-Suomeen, jotta laskun virheelliset laskutustiedot voidaan korjata. Puhelinnumeron yhteydenottoa varten löydät hulevesilaskun yläreunasta.

Jos kiinteistön hulevesimaksussa on laskun saajan mielestä virheellisyyksiä (esim. maksun määrä, kiinteistön käyttötarkoitus) tai hulevesimaksussa tulisi huomioida jokin vähennysperuste niin silloin hulevesimaksusta tulee tehdä kirjallinen muistutus kaupungin kirjaamoon laskussa kerrotun ohjeen mukaan. Muistutuksen voi tehdä hulevesilaskun saaja tai yritysten kohdalla allekirjoitusoikeudellinen henkilö.

Huomioithan, että emme käsittele sisällöllisesti liian myöhään toimitettuja muistutuksia. Tästä syystä muistutuksen toimittaminen ajoissa oikeaan osoitteeseen on tärkeää.

Mahdollisesta muistutuksen teosta huolimatta lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä. Hulevesimaksu on julkisoikeudellinen maksu, joka on suoraan ulosottokelpoinen. Mikäli laskun summa muuttuu laskusta tehdyn muistutuksen myötä niin maksuvelvolliselle lähetetään uusi korjattu lasku ja mahdollinen suoritus palautetaan.