Lauta- ja johtokunnat sekä jaostot

Toimielinten pöytäkirjat 1.1.2016 alkaen (lukuun ottamatta salassa pidettäviä päätöksiä) pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti. Ennen vuotta 2016 tehtyjä päätöksiä voi selailla tähän tarkoitukseen varatulla yleisöpäätteellä kaupungintalon aulassa (os. Vapaudenkatu 32) tai pyytää päätöstä kaupungin kirjaamosta (kirjaamo[at]jyvaskyla.fi) tai puh. 014 266 0888.

Vuosien 2016 ja 2017  pöytäkirjat ovat luettavissa yleisessä tietoverkossa kuitenkin siten, että niistä on poistettu EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamat henkilötiedot. Vuoden 2018 alusta lukien henkilötietoja sisältävät päätökset poistetaan yleisestä tietoverkosta tai niistä poistetaan henkilötiedot henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön nojalla päätöksen muutoksenhakuajan päätyttyä tai kun päätös on lainvoimainen (kaupunginhallitus 11.12.2017/348).

Esityslistat liitteineen ovat luettavissa verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka.

Jyväskylän seudun jätelautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2018: 4.10. ja 28.11. klo 16.30
Kokoukset kevätkaudella 2019: 24.1., 14.3. ja 6.6 klo 16.30

Kaupunkirakennelautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2018: 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11. ja 11.12. klo 16.00

Keskusvaalilautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset 2018: 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2018: 29.8. (ke), 20.9. (to), 25.10. (to) ja 28.11. kokous siirretty ti 4.12. klo 17.00
Iltakouluvaraukset kokouspäivinä klo 16.00. Ylimääräinen kokous 19.12.2018 klo 16.00.

Kokoukset keväällä 2019: ti 29.1. , ke 20.3. ja ti 28.5. klo 17.00. Iltakouluvaraukset kokouspäivinä klo 16.00.

Perusturvalautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2018: 6.9., 20.9., 25.10., 15.11. ja 13.12. klo 15.00
Iltakoulut: 11.10., 1.11. ja 29.11. klo 15.00

Sivistyslautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2018: 19.9., 24.10., 21.11., 12.12. kokous siirretty pidettäväksi 18.12. klo 16.30
Iltakoulu: 29.8.2018 klo 16.00

Kokoukset kevätkaudella 2019: 20.2., 26.3., 15.5., 12.6. klo 16.30

Tarkastuslautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2018: 11.10. siirretty pidettäväksi 9.10., 8.11. pidetään iltakoulumuodossa ja 13.12. klo 16.15

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen johtokunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset 2018: 12.9. ja 12.12. klo 17.00

Keski-Suomen Pelastustuslaitos -liikelaitoksen johtokunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset 2018: 18.9., 30.10. ja 11.12. klo 17.00

Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset 2018: 20.9. ja 13.12. klo 16.00

Talouskeskus-liikelaitoksen johtokunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset 2018: 17.9. ja 17.12. klo 16.15

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2018: 13.9., 8.10. siirretty pidettäväksi 11.10. (iltakoulu), 6.11. ja 4.12. 

Työterveys Aalto -liikelaitoksen johtokunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2018: 18.9. ja 4.12. klo 14.00


Rakennus- ja ympäristölautakunta Huom. Tehtäviä hoitaa 1.6.2017 alkaen rakennus- ja ympäristöjaosto
Esityslistat | Pöytäkirjat


Vaikuttamistoimielimet

Nuorisovaltuusto

Vammaisneuvosto
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2018: 13.9. (to) ja 1.11. (to) klo 16.30
Iltakoulut 2018: 11.10. (to) klo 16.30 sekä yhteinen iltakoulu vanhusneuvoston kanssa 13.12. (to) klo 16.30

Kokoukset keväällä 2019: 15.1., 19.3., 21.5. kello 16.30
Yhteiset iltakoulut vanhusneuvoston kanssa: 19.2., 9.4., 11.6. kello 16.30

Vanhusneuvosto
Esityslistat ja pöytäkirjat:
Kokoukset syyskaudella 2018: 12.9. kokous on siirretty pidettäväksi 13.9. (to), 31.10. (ke) klo 9.00
Iltakoulut 2018: 17.10. (ke) klo 16.30 sekä yhteinen iltakoulu vammaisneuvoston kanssa 13.12. (to) klo 16.30

Kokoukset keväällä 2019: 16.1., 20.3., 22.5. kello 9.00
Yhteiset iltakoulut vammaisneuvoston kanssa: 19.2., 9.4., 11.6. kello 16.30

Veteraaniasiain neuvottelukunta

Muita luottamuselimiä