Lauta- ja johtokunnat sekä jaostot

Pöytäkirjat

Toimielinten pöytäkirjat 1.1.2016 alkaen (lukuun ottamatta salassa pidettäviä päätöksiä) pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti. Ennen vuotta 2016 tehtyjä päätöksiä voi selailla yleisöpäätteellä kaupungintalon aulassa (os. Vapaudenkatu 32) tai pyytää päätöstä kaupungin kirjaamosta: kirjaamo[at]jyvaskyla.fi, p. 014 266 0888.

Vuosien 2016 ja 2017  pöytäkirjat ovat luettavissa yleisessä tietoverkossa kuitenkin siten, että niistä on poistettu EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamat henkilötiedot.

Vuoden 2018 alusta lukien henkilötietoja sisältävät päätökset poistetaan yleisestä tietoverkosta tai niistä poistetaan henkilötiedot henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön nojalla päätöksen muutoksenhakuajan päätyttyä tai kun päätös on lainvoimainen (kaupunginhallitus 11.12.2017/348).

Esityslistat liitteineen ovat verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka.

Jyväskylän seudun jätelautakunta
Jätelautakunnan esityslistat | Jätelautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2020: 10.9., 8.10. ja 3.12. klo 16.30.

Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunkirakennelautakunnan esityslistat | Kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2020: 11.8., 1.9. siirretty pidettäväksi 8.9., 22.9., 13.10., 3.11., 24.11. ja 15.12. klo 16.00

Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunnan esityslistat | Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esityslistat | Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2020: 12.8. klo 18 (iltakoulu klo 16.30), 16.9., 7.10., ylimääräinen kokous 3.11.,11.11., 2.12. klo 17.00
Iltakoulu 3.11. siirretty pidettäväksi 11.11. kokouksen yhteyteen sekä varaukset kokouspäivinä klo 16.00

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunnan esityslistat | Sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirjat | Perusturvalautakunnan pöytäkirjat (ennen 1.1.2020)
Kokoukset syyskaudella 2020: 20.8., 24.9., 22.10., 26.11. ja 10.12. klo 15.00
Iltakoulut syyskaudella 2020: 13.8. (ylimääräinen) 3.9., 8.10., 5.11. klo 15.00

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunnan esityslistat | Sivistyslautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2020: 19.8., ylimääräinen kokous 1.9., 23.9., 21.10. klo 17, 25.11., 16.12. klo 16.30
Iltakoulu 21.10. klo 16.30, 4.11. siirreety pidettäväksi kokouksen yhteyteen 25.11. sekä varaukset kokouspäivinä.

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan esityslistat | Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2020: 12.8., 27.8., 16.9., 29.10., 3.12. ja 17.12. klo 16.15
Iltakoulut syyskaudella 2020: 25.8., 15.9. ja 10.11. 

Tilapäinen valiokunta
Tilapäisen valiokunnan esityslistat | Tilapäisen valiokunnan pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2020: 25.9. klo 14.00, 9.10. klo 15.00 ja 20.10. klo 15.00

Keski-Suomen Pelastustuslaitos -liikelaitoksen johtokunta
Keski-Suomen Pelastuslaitoksen johtokunnan esityslistat | Keski-Suomen Pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjat
Kokoukset 2020: 28.1., 10.3., 26.5., 15.9., 27.10. ja 8.12. klo 17.00

Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunta
Kylän Kattauksen johtokunnan esityslistat | Kylän Kattauksen johtokunnan pöytäkirjat
Kokoukset 2020: 27.2., 14.5., 18.8., ylimääräinen kokous 24.9. ja 10.12. klo 17.00
Iltakoulu: 28.1. klo 15.00

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta
Tilapalvelun johtokunnan esityslistat | Tilapalvelun johtokunnan pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2020: 15.9., 19.10., 24.11. siirretty pidettäväksi 17.11. ja 15.12.2020.


Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen johtokunta
Altekin johtokunnan pöytäkirjat
Johtokunnan toiminta päättynyt 31.12.2019.

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjat
Tehtäviä hoitaa 1.6.2017 alkaen rakennus- ja ympäristöjaosto

Talouskeskus-liikelaitoksen johtokunta
Talouskeskus-liikelaitoksen pöytäkirjat
Johtokunnan toiminta päättynyt 31.12.2018

Tiejaosto
Tiejaoston toiminnasta vastaa Maanmittauslaitos 1.1.2020 alkaen.

Työterveys Aalto -liikelaitoksen johtokunta
Työterveys Aalto -liikelaitoksen pöytäkirjat
Johtokunnan toiminta päättynyt 31.12.2018


Vaikuttamistoimielimet

Nuorisovaltuusto

Vammaisneuvosto
Vammaisneuvoston esityslistat | Vammaisneuvoston pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2020: 18.8., 15.9., 21.10. (ylimääräinen), 17.11. kello 16.30
Yhteiset iltakoulut vammaisneuvoston kanssa syyskaudella 2020: 10.9. (ylimääräinen) 21.10., 9.12.

Vanhusneuvosto
Vanhusneuvoston esityslistat ja Vanhusneuvoston pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2020: 19.8., 16.9., 18.11. kello 9.00
Yhteiset iltakoulut vammaisneuvoston kanssa syyskaudella 2020: 10.9. (ylimääräinen), 21.10., 9.12.

Veteraaniasiain neuvottelukunta

Muita luottamuselimiä

Pöytäkirjat

Toimielinten pöytäkirjat 1.1.2016 alkaen (lukuun ottamatta salassa pidettäviä päätöksiä) pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti. Ennen vuotta 2016 tehtyjä päätöksiä voi selailla yleisöpäätteellä kaupungintalon aulassa (os. Vapaudenkatu 32) tai pyytää päätöstä kaupungin kirjaamosta: kirjaamo[at]jyvaskyla.fi, p. 014 266 0888.

Vuosien 2016 ja 2017  pöytäkirjat ovat luettavissa yleisessä tietoverkossa kuitenkin siten, että niistä on poistettu EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamat henkilötiedot.

Vuoden 2018 alusta lukien henkilötietoja sisältävät päätökset poistetaan yleisestä tietoverkosta tai niistä poistetaan henkilötiedot henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön nojalla päätöksen muutoksenhakuajan päätyttyä tai kun päätös on lainvoimainen (kaupunginhallitus 11.12.2017/348).