Lauta- ja johtokunnat sekä jaostot

Toimielinten pöytäkirjat 1.1.2016 alkaen (lukuun ottamatta salassa pidettäviä päätöksiä) pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti. Ennen vuotta 2016 tehtyjä päätöksiä voi selailla tähän tarkoitukseen varatulla yleisöpäätteellä kaupungintalon aulassa (os. Vapaudenkatu 32) tai pyytää päätöstä kaupungin kirjaamosta (kirjaamo[at]jyvaskyla.fi) tai puh. 014 266 0888.

Vuosien 2016 ja 2017  pöytäkirjat ovat luettavissa yleisessä tietoverkossa kuitenkin siten, että niistä on poistettu EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamat henkilötiedot. Vuoden 2018 alusta lukien henkilötietoja sisältävät päätökset poistetaan yleisestä tietoverkosta tai niistä poistetaan henkilötiedot henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön nojalla päätöksen muutoksenhakuajan päätyttyä tai kun päätös on lainvoimainen (kaupunginhallitus 11.12.2017/348).

Esityslistat liitteineen ovat luettavissa verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka.

Jyväskylän seudun jätelautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2019: 24.1., 14.3. kokous peruttu ja 6.6 klo 16.30

Kaupunkirakennelautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2019: 8.1., 22.1., 12.2., 5.3., 26.3., 16.4., 7.5., 28.5. ja 18.6. klo 16.00

Keskusvaalilautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset 2019: 9.1. ja 13.2. klo 16.30 sekä 12.4. ja 24.5. klo 19.00 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset keväällä 2019: ti 29.1. , ke 20.3. ja ti 28.5. klo 17.00. Iltakouluvaraukset kokouspäivinä klo 16.00.

Perusturvalautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2019: 24.1., 21.2., 21.3., 25.4., 23.5. ja 13.6. klo 15.00
Iltakoulut: 6.2, 7.3., 11.4. ja 16.5. klo 15.00

Sivistyslautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2019: 23.1.kokous peruttu, 20.2., 26.3., 15.5., 12.6. klo 16.30

Iltakoulu 6.2. klo 15 yhteinen sivistyslautakunnalle ja perusturvalautakunnalle

Tarkastuslautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2019: 12.2., 9.4. klo 8.30, 25.4. klo 16.00, 9.5. klo 8.30-15.00, 21.5. klo 8.30
Iltakoulut: 10.1. klo 15.00, 22.1., 19.2., 12.3., 26.3. klo 8.30, 12.6. klo 17.00

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen johtokunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset 2019: 7.3., 15.5., 18.9. ja 11.12. klo 17.00

Keski-Suomen Pelastustuslaitos -liikelaitoksen johtokunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset 2019: 23.1., 12.3., 28.5., 17.9., 29.10. ja 10.12. klo 17.00

Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset 2019: 7.3., 16.5., 19.9. ja 12.12. klo 17.00

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2019: 5.3., 9.4., 7.5. klo 15.30 ja 18.6. klo 14.30

 


Rakennus- ja ympäristölautakunta Huom. Tehtäviä hoitaa 1.6.2017 alkaen rakennus- ja ympäristöjaosto
Esityslistat | Pöytäkirjat

Talouskeskus-liikelaitoksen johtokunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Johtokunnan toiminta päättynyt 31.12.2018

Työterveys Aalto -liikelaitoksen johtokunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Johtokunnan toiminta päättynyt 31.12.2018

 


Vaikuttamistoimielimet

Nuorisovaltuusto

Vammaisneuvosto
Esityslistat | Pöytäkirjat

Kokoukset keväällä 2019: 15.1., 19.3., 21.5. kello 16.30
Yhteiset iltakoulut vanhusneuvoston kanssa: 19.2., 9.4., 11.6. kello 16.30

Vanhusneuvosto
Esityslistat ja pöytäkirjat:

Kokoukset keväällä 2019: 16.1., 20.3., 22.5. kello 9.00
Yhteiset iltakoulut vammaisneuvoston kanssa: 19.2., 9.4., 11.6. kello 16.30

Veteraaniasiain neuvottelukunta

Muita luottamuselimiä