Lauta- ja johtokunnat sekä jaostot

Jyväskylän seudun jätelautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Kokoukset syyskaudella 2018: 4.10. ja 28.11. klo 16.30

Kaupunkirakennelautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat | Ennen 1.6.2015 liitteineen
Kokoukset syyskaudella 2018: 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11. ja 11.12. klo 16.00

Keskusvaalilautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat | Ennen 17.9.2015 liitteineen
Kokoukset 2018: 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat | Ennen 16.9.2015 liitteineen
Kokoukset syyskaudella 2018: 29.8. (ke), 20.9. (to), 25.10. (to) ja 28.11. (ke)  klo 16.00
Iltakouluvaraukset kokouspäivinä klo 16.00. 

Perusturvalautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat | Ennen 24.9.2015 liitteineen
Kokoukset syyskaudella 2018: 6.9., 20.9., 25.10., 15.11. ja 13.12. klo 15.00
Iltakoulut: 11.10., 1.11. ja 29.11. klo 15.00

Sivistyslautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat | Ennen 17.6.2015 liitteineen
Kokoukset syyskaudella 2018: 19.9., 24.10., 21.11., 12.12. klo 16.30
Iltakoulu: 29.8.2018 klo 16.00

Tarkastuslautakunta
Esityslistat | Pöytäkirjat | Ennen 25.8.2015 liitteineen
Kokoukset syyskaudella 2018: 11.10. siirretty pidettäväksi 9.10., 8.11. pidetään iltakoulumuodossa ja 13.12. klo 16.15

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen johtokunta
Esityslistat | Pöytäkirjat | Ennen 23.9.2015 liitteineen
Kokoukset 2018: 12.9. ja 12.12. klo 17.00

Keski-Suomen Pelastustuslaitos -liikelaitoksen johtokunta
Esityslistat | Pöytäkirjat | Ennen 26.8.2015 liitteineen
Kokoukset 2018: 18.9., 30.10. ja 11.12. klo 17.00

Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunta
Esityslistat | Pöytäkirjat | Ennen 24.9.2015 liitteineen
Kokoukset 2018: 20.9. ja 13.12. klo 16.00

Talouskeskus-liikelaitoksen johtokunta
Esityslistat | Pöytäkirjat | Ennen 17.9.2015 liitteineen
Kokoukset 2018: 17.9. ja 17.12. klo 16.15

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta
Esityslistat | Pöytäkirjat | Ennen 22.9.2015 liitteineen
Kokoukset syyskaudella 2018: 13.9., 8.10. siirretty pidettäväksi 11.10. (iltakoulu), 6.11. ja 4.12. 

Työterveys Aalto -liikelaitoksen johtokunta
Esityslistat | Pöytäkirjat | Ennen 29.9.2015 liitteineen
Kokoukset syyskaudella 2018: 18.9. ja 4.12. klo 14.00


Rakennus- ja ympäristölautakunta Huom. Tehtäviä hoitaa 1.6.2017 alkaen rakennus- ja ympäristöjaosto
Esityslistat | Pöytäkirjat | Ennen 4.8.2015 liitteineen


Vaikuttamistoimielimet

Nuorisovaltuusto

Vammaisneuvosto
Esityslistat | Pöytäkirjat | Ennen 6.10.2015 liitteineen
Kokoukset syyskaudella 2018: 13.9. (to) ja 1.11. (to) klo 16.30
Iltakoulut 2018: 11.10. (to) klo 16.30 sekä yhteinen iltakoulu vanhusneuvoston kanssa 13.12. (to) klo 16.30

Vanhusneuvosto
Esityslistat ja pöytäkirjat: | Ennen 30.11.2015 liitteineen
Kokoukset syyskaudella 2018: 12.9. kokous on siirretty pidettäväksi 13.9. (to), 31.10. (ke) klo 9.00
Iltakoulut 2018: 17.10. (ke) klo 16.30 sekä yhteinen iltakoulu vammaisneuvoston kanssa 13.12. (to) klo 16.30

Veteraaniasiain neuvottelukunta

Muita luottamuselimiä