Lauta- ja johtokunnat sekä jaostot

Toimielinten pöytäkirjat 1.1.2016 alkaen (lukuun ottamatta salassa pidettäviä päätöksiä) pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti. Ennen vuotta 2016 tehtyjä päätöksiä voi selailla tähän tarkoitukseen varatulla yleisöpäätteellä kaupungintalon aulassa (os. Vapaudenkatu 32) tai pyytää päätöstä kaupungin kirjaamosta (kirjaamo[at]jyvaskyla.fi) tai puh. 014 266 0888.

Vuosien 2016 ja 2017  pöytäkirjat ovat luettavissa yleisessä tietoverkossa kuitenkin siten, että niistä on poistettu EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamat henkilötiedot. Vuoden 2018 alusta lukien henkilötietoja sisältävät päätökset poistetaan yleisestä tietoverkosta tai niistä poistetaan henkilötiedot henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön nojalla päätöksen muutoksenhakuajan päätyttyä tai kun päätös on lainvoimainen (kaupunginhallitus 11.12.2017/348).

Esityslistat liitteineen ovat luettavissa verkossa pöytäkirjan julkaisuun saakka.

Jyväskylän seudun jätelautakunta
Jätelautakunnan esityslistat | Jätelautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2019: 24.1., 14.3. kokous peruttu ja 6.6 klo 16.30

Kaupunkirakennelautakunta
Kaupunkirakennelautakunnan esityslistat | Kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2019: 8.1., 22.1., 12.2., 5.3., 26.3., 16.4., 7.5., 28.5. ja 18.6. klo 16.00

Keskusvaalilautakunta
Keskusvaalilautakunnan esityslistat | Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset 2019: 9.1. ja 13.2. klo 16.30 sekä 12.4. ja 24.5. klo 19.00 

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan esityslistat | Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset keväällä 2019: ti 29.1. , ke 20.3. ja ti 28.5. klo 17.00. Iltakouluvaraukset kokouspäivinä klo 16.00.

Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunnan esityslistat | Perusturvalautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2019: 24.1., 21.2., 21.3., 25.4., 23.5. ja 13.6. klo 15.00
Iltakoulut: 6.2, 7.3., 11.4. ja 16.5. klo 15.00

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunnan esityslistat | Sivistyslautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2019: 23.1.kokous peruttu, 20.2., 26.3., ylimäräinen kokous ja iltakoulu 23.4. klo 16, 15.5., 12.6. klo 16.30

Iltakoulu 6.2. klo 15 yhteinen sivistyslautakunnalle ja perusturvalautakunnalle

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan esityslistat | Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2019: 12.2., 9.4. klo 8.30, 25.4. klo 16.00, 9.5. klo 8.30-15.00, 21.5. klo 8.30
Iltakoulut: 10.1. klo 15.00, 22.1., 19.2., 12.3., 26.3. klo 8.30, 12.6. klo 17.00

Altek Aluetekniikka -liikelaitoksen johtokunta
Altekin johtokunnan esityslistat | Altekin johtokunnan pöytäkirjat
Kokoukset 2019: 7.3., 15.5., 18.9. ja 11.12. klo 17.00

Keski-Suomen Pelastustuslaitos -liikelaitoksen johtokunta
Keski-Suomen Pelastuslaitoksen johtokunnan esityslistat | Keski-Suomen Pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirjat
Kokoukset 2019: 23.1., 12.3., 28.5., 17.9., 29.10. ja 10.12. klo 17.00

Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtokunta
Kylän Kattauksen johtokunnan esityslistat | Kylän Kattauksen johtokunnan pöytäkirjat
Kokoukset 2019: 7.3., 16.5., 19.9. ja 12.12. klo 17.00

Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunta
Tilapalvelun johtokunnan esityslistat | Tilapalvelun johtokunnan pöytäkirjat
Kokoukset kevätkaudella 2019: 30.4. ja 18.6.2019


Rakennus- ja ympäristölautakunta Huom. Tehtäviä hoitaa 1.6.2017 alkaen rakennus- ja ympäristöjaosto
Rakennus- ja ympäristolautakunnan esityslistat | Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjat

Talouskeskus-liikelaitoksen johtokunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Johtokunnan toiminta päättynyt 31.12.2018

Työterveys Aalto -liikelaitoksen johtokunta
Esityslistat | Pöytäkirjat
Johtokunnan toiminta päättynyt 31.12.2018


Vaikuttamistoimielimet

Nuorisovaltuusto

Vammaisneuvosto
Vammaisneuvoston esityslistat | Vammaisneuvoston pöytäkirjat
Kokoukset keväällä 2019: 15.1., 19.3., 21.5. kello 16.30
Yhteiset iltakoulut vanhusneuvoston kanssa: 19.2., 9.4., 11.6. kello 16.30

Vanhusneuvosto
Vanhusneuvoston esityslistat ja Vanhusneuvoston pöytäkirjat
Kokoukset keväällä 2019: 16.1., 20.3., 22.5. kello 9.00
Yhteiset iltakoulut vammaisneuvoston kanssa: 19.2., 9.4., 11.6. kello 16.30

Veteraaniasiain neuvottelukunta

Muita luottamuselimiä